logo

Вие сте опитен бизнесмен, който иска да открие сериозен и изключително печеливш бизнес? Предлагаме ви проект за създаване на захарна фабрика.

За да станете успешни в бизнеса със захар, трябва да имате добър опит, защото процесът на получаване на захар е доста сложен и скъп.

Едно от предимствата на създаването на такъв бизнес е неговата подкрепа от страна на държавата, тъй като захарта е една от основните храни, включени в човешката диета. Освен това се използва в пластмасовата и фармацевтичната промишленост.

Недостатъкът на бизнеса е прякото привързване на произвеждания продукт към суровините, т.е. ако нямате редовни доставчици на захарно цвекло, тогава няма смисъл да започнете бизнес.

Трудността при организирането на захарна фабрика е в нейната държавна регистрация, защото за това е необходимо да се получат няколко разрешителни. Избраната стая трябва да бъде проверена от различни власти (пожар, SES и др.). Освен това производството трябва да отговаря на изискванията на различни GOST.

Положителната точка на бизнеса е, че основно цялата произведена захар е направена от вносни суровини, така че имате реален шанс да навлезете на пазара с атрактивни цени, като използвате собствени или местни суровини.

Помислете за продажбата на отпадъчни продукти, включително меласа и целулозата. Това ще ви даде възможност да спечелите допълнително.

Според статистиката срокът за изплащане на организацията на захарна фабрика е до една година. Същевременно показателите за рентабилност, при други положителни условия, могат да достигнат 180%.

За да може вашият бизнес да стане успешен и да ви донесе добър доход, първо трябва да създадете ефективен бизнес план. С такива примери можете да намерите по-долу.

Анализ на финансовото и икономическо състояние на предприятието съдържа бизнес план на съществуващото предприятие LLC Карламански Сахар. Представя кратко описание на икономиката, описва ресурсите на селскостопанското производство и ефективността на тяхното използване. Изчислени показатели за ефективност на дълготрайните активи, резултатите от които са представени в таблицата. Анализ на финансовото и икономическо състояние на икономиката, нейната конкурентоспособност. Представя динамиката на структурата на собствения капитал. Дадоха обосновка за организирането на подобен проект.

sahar2.zip - е разработен бизнес план за компанията Progress Agro LLC. Съдържа описание на продуктите и услугите. Много внимание се обръща на маркетинговата политика и продажбите. Произведена е идентификация и анализ на основните съществуващи конкуренти на пазара. Разработен е списък с канали за дистрибуция на продукти. В производствения план таблицата съдържа описание на технологията, качеството и сертифицирането на продуктите. Във финансовия план бяха направени изчисления на основните технически и икономически показатели, включително текущи и капиталови разходи, индикатори за приходите и приходи.

cahar3.zip - представя бизнес плана на захарна фабрика. Основната разлика в този бизнес план от страна на другите е, че основното внимание се отделя на качествените характеристики на произвежданите стоки. Анализ на асортимента на захар, който се изпълнява от различни магазини. Разработени обещаващи области на развитие на бизнеса. Описва изискванията за опаковане и съхранение на захар. Освен това се обръща внимание на транспортирането на захар, което е много важен момент.

sahar4.zip- представи бизнес плана на захарна фабрика. Особено внимание се отделя на производствената технология на гранулирана захар. Теоретично описани подробно всички етапи на производствения и организационния процес. Таблиците представят всички необходими разходи, изчисляваха размера на инвестициите. Съдържа описание на възможните трудности, с които има възможност да се сблъскате в процеса на правене на бизнес. Предлагат се препоръки за отстраняване на тези трудности. Беше разработена ефективна политика за маркетинг, реклама и продажби.

Бизнес план на захарна фабрика с капацитет 196 000 тона годишно (с финансови прогнози)

 1. версия за печат (2 копия)
 2. електронна версия (видео)
 3. нашата книга е подарък!
 4. ръководство за самообслужване
 5. дизайн

С капацитет от 196 000 тона готови продукти годишно е разработен ИСС "Инвест-Проект" въз основа на поръчкови проекти, завършени по-рано.

Целта на бизнес плана: изграждане на финансов модел на ново предприятие и изчисляване на ключови финансови, икономически и маркетингови параметри, които да оправдаят изпълнението на Проекта за изграждане на захарна фабрика, потвърждават инвестиционната привлекателност на проекта и набавят необходимите средства.

Методология за планиране: международни препоръки на UNIDO, собствени методи.

Концепция за проекта

Според проекта се планира закупуване на поземлен имот в един от регионите на Централен федерален окръг или Уралския федерален окръг и изграждането на завод за преработка на 480 000 тона захарно цвекло годишно и производство на 196 000 тона продукти на година, включително *** хиляди тона гранулирана захар.

Работното време на предприятието е октомври, ноември, декември и частично януари всяка година.

Необходимост от инвестиции в проекта

За да се реализира проектът, се планира да се инвестират 1 950 000 000 рубли. два транша:

 1. *** мл. (**% от инвестициите) - инвестирани за сметка на собствения капитал;
 2. *** милиарда рубли. (**% от инвестициите) - инвестирани под формата на банков заем в размер на 15.0% годишно без мораториум.

Общият период на изплащане на проекта е *** месеца (*** години).

* необходимостта от инвестиции може да бъде намалена чрез намаляване на производствения капацитет на предприятието и по-евтино оборудване. За да промените, извикайте: +7 (495) 760.96.92.

График на проекта

Прогнозният период (хоризонт на планиране) е 10 години. Този период съответства на стандартите на индустрията за периода на изплащане на проектите, като се отчита времето на закупуване на производствено оборудване и пълното лансиране на комплекса.

Преглед на маркетинга на пазара на захар

Захарната индустрия в Русия е представена от 72 захарни фабрики, чийто общ капацитет е около 315 хиляди тона преработка на цвекло на ден.

Особеността на териториалното разположение на захарните заводи е тяхното твърдо обвързване с площта на захарното цвекло, тъй като транспортирането на цвекло за всяко значително разстояние е икономически неефективно.

В Русия през май 2016 г. са засадени захарно цвекло на площ от *** хиляди хектари или 97,4% от прогнозата (през 2015 г. - *** хиляди хектари). В Русия не повече от 1,5% всички площи падат върху захарното цвекло.

Основният дял на отглеждането на захарно цвекло в Русия попада в Централен федерален окръг - 55% от територията, Волга Федералния окръг заема второ място - 21%, Южен федерален окръг заема трето място - 17%.

До 90-те години на миналия век страната напълно удовлетворяваше нуждата от семена от захарно цвекло, сега повече от 95% от семената се внасят.

Благодарение на подбора на захарно цвекло, последните 60 години са белязани от постоянно увеличение на добива. В областите на Руската федерация се наблюдава увеличаване на културата на култивиране на захарно цвекло, увеличаването на добива и захарното съдържание на кореноплодни растения.

Доходността на захарно цвекло в Русия е по-ниска от чуждата страна и половин или повече пъти. Потенциалът за увеличаване на добивите е много висок. Същевременно добивът на захарно цвекло през 2015 г. възлиза на 375.3 c / ha, което е с 15.1% по-ниско от рекордното 2013 година.

Производството на захар в Русия през 2015 г. възлиза на 5,1 милиона тона, което е с почти 13% повече в сравнение с 2014 г.

Основните производители на захар у нас са следните: ОАОС Кубан Агро-Асоциация (Краснодарска територия), Доминантна група от компании, Група на дружествата Продимекс, Група "Разгули" АД, Група на дружествата "Русагро" и Групата на дружествата "Сиукден" в Москва.

Ценообразуването на пазара на захар в Русия до голяма степен се "постави" от растенията в територията Краснодар.

През 2015 г. средните цени на производител на захар в Русия възлизат на 34,5 хил. Рубли на тон, което е с 47% повече в сравнение с 2014 г. От 2012 г. цените на захарните производители са се увеличили с 68%.

Най-високите средни годишни потребителски цени през 2015 г. са регистрирани в Далечния източен федерален окръг - *** RUB / kg, най-ниската в Кримската федерална област - *** RUB / kg.

Планирано финансово изпълнение на проекта:
 • общ приход за прогнозния период - *** млрд. рубли;
 • нетна печалба за прогнозния период - *** млрд. рубли;
 • нетна печалба през последната прогнозна година - *** млрд.

Основни параметри на предприятието:

 • местоположение: Централен федерален окръг, НЛО;
 • площ: 50 ха;
 • площта на сградите и конструкциите: *** хиляди квадратни метра. m;
 • производствен капацитет:
  • бяла захар от цвекло: *** хиляди тона годишно;
  • пулп сух гранулиран (меласа) *** хил. тона годишно;
  • пресован пулп (12%): *** хиляди тона годишно;
  • меласа от цвекло: *** хиляди тона / година;
 • средна продажна цена: *** хиляди рубли. / t;
 • средна цена: *** хиляди рубли. / t;
 • данъчна система: DOS (при преференциална ставка на ДДС от 10%);
 • доход на собственика на проекта след връщането на инвестираните средства (за прогнозния период): *** млрд. тр.;
 • средно увеличение на продуктите, включително ДДС: ***%;
 • персонал: *** лице с FOT (включително единен социален данък);
 • очакван срок на строителството: 24 месеца;
 • Източници на суровини: земеделски предприятия от съседни райони.

Готовият бизнес план на захарната фабрика съдържа 165 страници, 42 таблици, 34 графики и 12 диаграми.

ECC "Инвест-Проект" предоставя консултантски услуги в планирането, проектирането и строителството на селскостопански предприятия.

Готовият бизнес план на захарна фабрика може да бъде модифициран за конкретен проект: за регион, площ, производствен капацитет, инвестиция, разходи за строителство, разходи за оборудване, наличие или липса на собствена база за суровини. За промяна на бизнес плана, моля обадете се на: +7 (495) 760.96.92.

Захарен бизнес: производство на захар. Технологии и оборудване за производство на захар

Хранителната индустрия винаги е най-устойчива на конкурентните промени на пазара, тъй като търсенето на продукти в тази област е стабилно. Има няколко силно печеливши индустрии. Една от тях е производството на гранулирана захар. Може да се счита за обещаващ и печеливш бизнес.

За производството на захар

Производството на захар е доста голям клон на хранително-вкусовата промишленост. Тя има около 320 предприятия. Те се специализират в производството на продукти, разделени на захар-пясък и рафинирана захар.

Като правило фабриките за захарна пясъчност се локализират в близост до местата за сеитба на захарно цвекло и функционират сезонно. Производството на гранулирана захар в съвременните предприятия е доста мащабно. По този начин големите и добре оборудвани фабрики могат да обработват до 6 хиляди тона цвекло.

Производството на рафинирана захар включва производството на рафинирана захар или рафинирана захар. Такива растения се намират в големи градове и могат да работят целогодишно.

Характеристики на захарта

Рафинираната захар и гранулирана захар са висококачествени храни, които имат сладък вкус. В допълнение, тя е почти чиста захароза. Тя може лесно и напълно да се абсорбира от тялото, което ви позволява бързо да възстановите загубената енергия.

Това е дизахарид, който се разгражда на глюкоза и фруктоза под въздействието на ензими. В допълнение, захарозата лесно се разтваря във вода и образува свръхнаситни разтвори. При повишаване на температурата се увеличава неговата разтворимост.

Захарозата може да бъде в кристално или аморфно състояние. Ако говорим за химическа структура, тогава захарта е слаба многобазова киселина, която при взаимодействие с алкални или алкалоземни метали произвежда съединения, наречени "сахарат".

Трябва да се отбележи, че поради фруктозата инвертната захар е хигроскопична, затова забавя стагнацията на хляба, предотвратява процеса на захарване на сладко, а също така предотвратява изсушаването на мармалад, мармалад, фъдж или други сладкарски изделия.

Анализ на пазара на захар

Производството на гранулирана захар винаги е обещаващо, тъй като захарта е и ще остане суровина от първостепенна необходимост. Той винаги се радва на стабилно търсене, което не минава.

Трябва да се отбележи, че захарният бизнес се характеризира с бърз растеж. Това се дължи на реконструкцията на растенията и увеличаването на техния производствен капацитет. Освен това можете да забележите положителната динамика на потреблението на захар от населението.

Така че, ако посочите статистически данни, тогава човек консумира около 20 кг от този продукт на година, без да брои сумата, която е включена в състава на други деликатеси. И въпреки че лекарите не препоръчват да яде много сладки, вярвайки, че това неблагоприятно засяга здравето, цялостното функциониране на тялото и може да доведе до диабет, търсенето на захар не намалява. Ето защо висококачественият бизнес план за захарна фабрика е добра възможност за организиране на звукова продукция и добра печалба.

Характеристики на бизнес плана на захарна фабрика

От технологична гледна точка производството на гранулирана захар е сложен и труден бизнес, който изисква скъпо оборудване, значителни финансови разходи, както и голям брой професионални работници. За да може компетентно да влезете в захарната индустрия и да я приложите успешно, трябва ясно да изясните всички характеристики на този бизнес. За да направите това, и направете бизнес план на захарна фабрика.

Това е изключително важен документ, който може да определи бъдещето на едно предприятие. С помощта на него той установява рентабилността на предприятието, възможностите му да получава инвестиции и да се наслаждава на търсенето, както и нивото, на което ще бъде възможно да се увеличи производството. Грешките при изчисляването са неприемливи, тъй като отварянето на такова предприятие изисква значителни инвестиции.

Размерът на риска зависи от цената на оборудването, отдаването под наем на помещенията, които ще се използват като складове, както и от разходите за стартиране на самата продукция. Важното е закупуването на необходимите суровини, получаването на различни разрешителни, както и размерът на заплатите.

Ключови моменти в бизнес плана на захарна фабрика

За да отворите ново производство на захар, трябва да направите изчисления в зависимост от ситуацията на пазара и характеристиките на работния поток. Трябва да се отбележи, че бизнес планът е поне 3 години и непрекъснато се актуализира. Препоръчва се да се събере следната информация:

 • Обща информация за проекта и пазара на захар. Необходимо е да се определи какво значение и перспективите за отваряне на растението. Анализът на пазара, търсенето и конкурентната среда, предположението за рентабилност също са от голямо значение.
 • Определение на мисията и стратегията. За да бъде успешна продукцията, трябва да се формулира мисия, която е социалната идея на бъдещата компания, както и стратегия - план за действие, който да ви помогне да постигнете целите си.
 • Изясняване на списъка с всички необходими документи.
 • Финансовата част. Всички разходи и планирани приходи трябва да бъдат определени.
 • Производствена линия за захар.
 • Маркетингова стратегия за крайни продукти.
 • Политика за човешките ресурси.

Суровини за захар

За производството на използвана захар такива суровини:

 • захарна тръстика, която най-активно се използва от предприятията в Бразилия, Куба и Индия;
 • захарно цвекло - производството на захарно цвекло е обичайно в САЩ, Русия, Германия и Франция;
 • палмов сок - използван в Югоизточна Азия;
 • ориз от скорбяла - малцова захар се произвежда в Япония;
 • стебла от сорго - захарта от тази суровина се произвежда в Китай; Следва да се отбележи, че няма конкурентни предимства в сравнение с цвекло или тръстика.

Ако посочите видовете захар според метода на производство, тогава произведете сурова захар. Това са отделни кристали, състоящи се от захароза. Има и захарна захар. Това са внимателно смачкани захарни кристали. Като правило, захарната смес се използва в производството на сладкарски изделия. Основният тип може да се нарече гранулирана захар. Това е кристал от захароза, чиито размери са приблизително 2,5 мм. Ако продуктът е направен от много чисто вещество, тогава те говорят за рафинирана захар.

Характеристики на кореноплодни цвекло

Захарното цвекло е важен компонент в производството на захар. Това е двугодишно растение, което е устойчиво на суша. През първата година корените се отглеждат със силна коренова система. Следващата година се появяват нови розетки на листа, както и стъбла с цветя и семена.

Трябва да се отбележи, че в производството на захар използва корени само първата година на развитие. Те са плътни и силно уплътнени области на кореновата система, имат цилиндрична форма. Теглото на корена е средно 200 грама. Пулпът му се състои от микроскопични клетки, които изпълняват различни функции. Външната тъкан е защитна, наречена перидерм. Основната тъкан е паренхим, който натрупва сок от цвекло в клетките си. Той е богат на захароза и други вещества в разтворена форма.

Трябва да се отбележи една характеристика на структурата на паренхимните клетки от цвекло. Те имат обвивка, която се състои от влакна. Стените му имат полупропусклива протоплазма с протеини и обграждат соковете от цвекло, съдържащи вакуоли. Следователно, за да се извлече захар от цвеклови клетки, те не позволяват да се разтварят, то е необходимо да се затопли протоплазмата до температурата, при която нейните протеини се коагулират.

Характеристики на химичния състав на цвеклото

Качеството и количеството на продуктите, получени чрез специална обработка на захарно цвекло, зависи от неговия химичен състав. Съотношението на различните компоненти, от своя страна, зависи от семена, които се използват за култивиране, както и от климатични условия.

Като цяло захарното цвекло съдържа 75% вода, а останалото сухо вещество. Ако направите преизчисления за 75 кг вода, 3 килограма задържат колоидите и 72 кг действат като разтворител с 17,5 кг захароза и 2,5 кг не-захарни съединения. Има важен показател - чистотата на сока от цвекло. Това е процентното съдържание на захарозата и количеството сухо вещество.

Като правило първото число (този индикатор понякога се нарича още съдържание на захар) варира от 15-22%. Това означава, че средното съдържание на захароза в цвеклото е 17,5%.

Ако посочите съдържанието на сухи вещества в крайния продукт, делът им в захарния пясък е 99,75%, а в рафинираната захар още повече - 99,9%.

Етапи на производство

Производството на гранулирана захар е особен процес, който се характеризира със следните етапи или етапи:

 • доставка на захарно цвекло, почистването му от различни примеси;
 • получаване на захарни чипове и дифузен сок от него;
 • почистване на получената течност;
 • уплътняване на сока чрез изпаряване;
 • готвене на маска и получаване на захар под формата на малки кристали;
 • сушене и охлаждане на гранулирана захар и нейното последващо съхранение.

По този начин процесът на производство на захар от цвекло включва нейното измиване и почистване, претегляне и нарязване на чипове, които се поставят в специален дифузьор. Това е екстракцията на захар от растителната маса, използвайки гореща вода. В същото време получават дифузен сок със захароза, а също и натиснете. Това са чипс от цвекло от етапа на екстракция, който може да се използва за производство на фуражи за животни. Следват етапите, които ви позволяват да изчистите дифузния сок и да получите захарни кристали.

Как да получите захарни кристали?

След като се получи дифузионният сок, той се смесва с вар в сатуратор. След това полученият разтвор се нагрява и въглеродният диоксид преминава през него.

В резултат на това се извършва филтриране, при което се получава "пречистен" сок. Понякога се използват йонообменни смоли на този етап.

След това този "пречистен" сок се изпарява, като се получава сироп, съдържащ 65% захар, а кристализацията се извършва в специална вакуумна апаратура при 75 ° С. Получавате първа кристализация.

Това е смес от захароза и меласа, която влиза в смесителя, разпределителя на отпадъците и центрофугите. Захарните кристали, останали в последното устройство, са избелени и действат върху тях с пара, в резултат на което получават обичайната кристална захар.

Следва да се отбележи, че производството на захар от тръстика се характеризира със сходен технологичен процес. Разликата е липсата на етап на екстракция (бастунът е просто изцеден), както и методът за почистване на получения сок (той се обработва с много по-малко количество вар).

Оборудване за производство на захар от цвекло

За да коригирате производството на захар, трябва да закупите набор от специализирано оборудване. С него можете да подготвите цвеклото за по-нататъшен технологичен процес.

Този комплекс от съоръжения включва:

 • заваръчна инсталация;
 • хидравличен конвейер;
 • пясък, хълм и камък;
 • сепаратор за вода;
 • машина за измиване на цвекло.

Ако посочите оборудването за производство на захар, основната линия машини включва следното:

 • конвейр, оборудван с магнитен сепаратор;
 • резачка за цвекло;
 • везни;
 • дифузна инсталация;
 • винтова преса;
 • сушене за пулп.

Освен това, при производството на захар, използващи филтри, нагревателни устройства, насищащи и сулфинатори, както и резервоари за дефекация. Оборудването, което се счита за най-енергийно интензивно, е вакуум апарат, центрофуги и изпарители с концентратори. Ако се изисква максимална автоматизация на производството, трябва да се закупи вибриращ контейнер, вибриращ екран и уред за охлаждане.

Характеристики на закупуването на оборудване за захарния бизнес

Оборудването за производство на захар може да бъде закупено по няколко начина. Можете да направите самостоятелно оформление от различни машини (включително неспециализирани), да купите линия от устройства или цялото растение, което вече се използва, да купите готов завод за производство на захар или напълно нови устройства. Първият вариант е най-икономичен, но може да бъде използван само от хора, които напълно разбират техниката.

Значително предимство при закупуването на неактивна захарна фабрика е развита инфраструктура и развита мрежа от доставчици. Но е необходимо да се помни за сериозно минус - може да има износено оборудване и да бъде просто неподходящо за печелившо производство.

Ако купите нова готова захарна фабрика, тогава трябва внимателно да претегляте всичко, защото разходите са доста големи. Следва да се обърне внимание на качеството на оборудването, тъй като предишният собственик би могъл значително да го обезцени дори и за няколко години работа. За оптимална оценка на техническото състояние на машините е по-добре да се консултирате със специалист.

Независимо да се отвори завод за захар е трудно поради твърде високите разходи за материали.

Характеристики на организацията на производството на захар

Най-добрият вариант е да се организира бизнес, който предвижда създаването на продукция с фокус върху малък град или дори върху отделен градски район.

В този случай мини-завод за производство на захар от цвекло може да се превърне в неразделна част от печеливш бизнес. След това тя може да бъде разширена, достигайки по-високо ниво и увеличавайки обема на производството и продажбите.

Трябва да се отбележи, че почти цялото производство на захар е автоматизирано, ако не вземате под внимание реколтата и първичната обработка на кореноплодни растения. Ето защо въпросът за набирането на персонал не е приоритет.

Най-важното в този бизнес е висококачественото оборудване, което се характеризира с трайност и надеждност, както и с високо ниво на производствени възможности.

Освен това трябва да се припомни, че при планирането на захарна фабрика трябва да се вземат предвид не само инвестициите и приходите от продажбата на първични продукти, но и печалбите от продажбата на отпадъци, генерирани по време на производствения процес.

Отчитайки всички характеристики на захарния бизнес, се гарантира добър доход.

Бизнесът от самото начало: производството на захар

Икономическо представяне на малък завод за производство на захар, разположен на 100 квадратни метра. м, подлежащи на регистрация на помещения за отдаване под наем и самоизбор на оборудване.

Сред цялата хранителна промишленост може да се разграничат редица дейности, които са много печеливши, поради факта, че техните продукти се използват от почти всеки човек. И така, една от обещаващите бизнес идеи, дори и за стартиращите предприемачи, е организацията на производството на захар.

Регистрация и организация на бизнеса

На първо място, бизнесменът трябва да регистрира производството си в съответствие с установените правила на закона. За да направите това, трябва да поставите избраната дейност в държавната сметка, като подадете заявление до местната инспекция на FTS.

За да осъществявате такъв бизнес, можете да изберете една от следните форми на собственост:

 1. Най-добрият вариант е LLC. Тя ще позволи на организациите да работят с големи купувачи, което е важно за постигането на високи финансови резултати.
 2. Можете да регистрирате и PI, но тази форма не позволява да сключвате договори с големи потребители.

Необходима документация

За легитимната работа на предприятието за производство на захар ще е необходим следният списък на необходимата документация:

 • удостоверение за държавна регистрация на предприятие;
 • сключването на противопожарната служба относно съответствието на производствените помещения с всички стандарти за безопасност;
 • сертификат за качество на продукта, определяне на съответствието му с изискванията на специалните държавни стандарти;
 • сертификат за ниво на производство от Rostechnadzor;
 • санитарно-епидемиологично заключение.

Най-добре е да се определи предварително списъкът на необходимите документи за производство на захар, тъй като той може да варира в зависимост от правните норми, установени от регионалните власти.

Стая и оборудване

Предпоставката за бъдещото производство на захар трябва да отговаря на всички правни изисквания за организациите, които произвеждат хранителни продукти. Що се отнася до нейната площ, тези размери зависят от планираните обеми на производство, както и от броя и размерите на оборудването. Така че, за организирането на мини завод за захар ще изисква най-малко 80-100 квадратни метра. м. Освен това в стаята трябва да бъдат предвидени следните зони:

 • основен производствен цех;
 • складове за съхранение на суровини и готови продукти;
 • помещения за персонала;
 • стаите за лична хигиена.

Специално място в организацията на бизнеса за производството на захар е процесът на избор и закупуване на необходимото оборудване. В този въпрос можете да използвате една от следните две опции:

 1. Купете мини захарна фабрика. Предимствата на този метод са, че предприемачът получава готово производство с висока мощност, инфраструктура и много често с установена база доставчици. Но в този случай е необходимо да бъдете изключително внимателни да не купувате срутена сграда с морално и физически остаряло оборудване. Най-добре е да включите компетентен оценител в процеса.
 2. Придобиване или отдаване под наем на подходящи помещения и самостоятелно сглобяване на продукцията от различни машини и устройства. За начинаещ предприемач това е най-приемливият вариант.

В повечето случаи захарта се произвежда от захарно цвекло. За такова производство се изисква следният списък със задължително оборудване:

 1. За етапа на преработка на суровини:
 • Уреди за измиване на цвекло;
 • капани за камъни, върхове и пясък;
 • отделение за отделяне на вода;
 • хидравличен конвейер;
 • инсталация за повдигане на цвекло.
 1. За основната производствена фаза:
 • сушилни за пулп;
 • винтова преса;
 • дифузионен апарат;
 • везни;
 • машини за рязане на цвекло;
 • конвейри, оборудвани с магнитен сепаратор.
 1. За етапа на пречистване на сока:
 • няколко септични резервоара, сулфитатори и сатуратори;
 • устройства за дефекация;
 • отопляеми филтри.
 1. За да завършите производствения процес:
 • конструкция на изпарителя, осигурена от главината;
 • няколко центрофуги и вакуумни устройства;
 • машина за сушене и охлаждане;
 • специално сито и конвейер, работещи с вибрации.

Суровини и доставчици

Традиционната суровина за производството на захар е цвекло, отглеждано от местни селскостопански производители. В същото време чуждестранни предприятия от Германия, Франция и САЩ също могат да бъдат доставчици на захарни зеленчуци.

Също така в съвременните захарни фабрики започнаха да се използват алтернативи под формата на вносни суровини, като например:

 • хлябчета от Китай;
 • просо или скорбяла ориз, доставени от Япония;
 • палмови сокове, доставени от страните от Югоизточна Азия;
 • захарна тръстика, основните доставчици на които са Куба, Индия и Бразилия.

Производствена технология

Технологичният процес за производството на захар е доста сложна последователност от операции, чието изпълнение изисква пълен набор от специални съоръжения.

Традиционната технология за производството на захарен материал включва следните стъпки:

 1. Измиване и почистване на суровини от примеси.
 2. Смилане на цвекло до състоянието на чиповете.
 3. Дифузионно изстискване на сока, неговото почистване и изпаряване.
 4. Приготвяне на концентрирани суровини (сгъстяване на сока).
 5. Кристализация.
 6. Инквайс.
 7. Сушене и опаковане на готовия продукт.

Ако цвекло се използва като суровина, то се измива, изсушава и нарязва на фини чипове. След това чрез добавяне на дифузионен метод към масата на гореща вода се получава кафяв сок, който първо се пречиства с вар и след това с филтърна преса. В резултат на това той придобива жълтеникав оттенък.

След това сокът се избистря със серен диоксид и се изпарява. Полученият сироп преминава през центрофуга, за да се отдели захарта от сиропа. Получените кристали се сушат и се сортират по размер.

Персоналът

За гладкото функциониране на производството е необходимо да се погрижи минимумът за персонала, при който трябва да се вземат предвид следните длъжности:

 • управляващ директор (директор) на дружеството;
 • специалисти, работещи на производствената линия (работници) не по-малко от 10 единици;
 • механик;
 • мениджър продажби и продажби;
 • собственици на магазини;
 • почистващи препарати;
 • охраната.

Освен това, дори и за малък завод, е необходимо да се създаде финансов отдел, в който да работят счетоводителите, текущите счетоводни и данъчни отчети и икономистите, участващи в планирането и изчисляването на перспективите.

Реклама и продажби

Въпреки факта, че захарта е широко консумиран продукт, който не е в низходящо търсене, предприемачът, който планира да отвори производството, трябва да обърне специално внимание на развитието на маркетинговата политика.

Факт е, че конкуренцията в този сегмент на пазара е доста висока и следователно, за да подчертаете вашето предприятие сред подобни фирми, се препоръчва:

 • разработете марката си;
 • осигуряват готовите продукти интересна опаковка, която ще бъде украсена с логото на производителя;
 • създаване на официален уеб сайт на компанията, който ще отразява информация за технологичните и ценови предимства.

За да бъде успешен бизнес в бъдеще, е необходимо внимателно да се обмислят каналите за дистрибуция на продуктите му. Така че, всякакъв вид захар може да се продава в насипно състояние на следните купувачи:

 • заведения за хранене;
 • големи хранителни магазини;
 • производствени фирми, произвеждащи сладкарски изделия и консерви.

За стабилна печалба е добре да се сключат договори с ресторанти, хотели и къщи за почивка, които освен това се намират не само в производствената област на производството, но и извън него. Също така за допълнителни доходи е важно да се предоставят опции за продажба на отпадъци:

Те могат да се продават на доставчици на суровини или да се обменят по споразумение за размяна.

Финансов компонент на бизнеса

Откриването на производството на захар е обещаваща бизнес идея. Но е важно да се има предвид, че нейното създаване изисква значителна част от стартовия капитал, така че в бъдеще такова предприятие да не фалира и да донесе печалба, важно е да се направи правилна оценка на икономическата ефективност на потенциалните му дейности дори в етапа на проектиране. За целта е необходимо да се определят разходите за откриване и поддържане на бизнес, размера на бъдещите доходи и периода на откупуване.

Разходи за откриване и поддръжка

Размерът на първоначалната инвестиция за започване на захарна дейност зависи от избрания метод за нейната организация:

 1. Ако възнамерявате да купите готов мини-завод, това ще изисква най-малко 30 милиона рубли. В допълнение към тази сума е също така да се добавят разходите за закупуване на суровини, реклама, регистрация на разрешителни и евентуални ремонти, чиято сума може да варира от 1 до 5 милиона рубли.
 2. За стартиращите фирми най-добрият вариант е да наемете подходящо помещение, да го поправите и да закупите отделно производствените линии. Така че, ако планирате да отворите малко производство на захар, чието производство ще достигне до 30 тона на месец, тогава нужният стартов капитал ще достигне около 5 милиона рубли.

При изчисляване на разходната част на проекта е необходимо да се вземе предвид размерът на текущите разходи, които ще включват наем, комунални услуги, заплати на персонала, суровини, реклама и данъци. За минипроизводството може да достигне до 1 милион рубли на месец.

Бъдещи приходи

Към днешна дата средната цена на едро за един тон захар е около 40 хил. Рубли. Следователно размерът на бъдещите приходи от проекта, като се има предвид, че линията за производство на 30 тона готови продукти на месец е в експлоатация, ще достигне около 1,2 милиона рубли.

Период на изплащане

Размерът на месечната печалба от началото на производството е равен на 200 000 рубли. Това означава, че капиталът, инвестиран в откриването на стопанска дейност, при условие че помещенията за семинара се издават при дългосрочен договор, ще изплатят не по-малко от две години непрекъсната работа.

За развитието на дейностите и увеличаване на размера на приходите и следователно на нетната печалба с течение на времето си струва да се грижите за разширяването на бизнеса си чрез увеличаване на обхвата на крайния продукт. Още преди периода на изплащане на първоначалната инвестиция е възможно производството да се допълни със специално оборудване, което в допълнение към захарта може да произвежда рафинирана захар, прах и сурова.

Захар фабрика бизнес план

Обратна връзка относно бизнес плана
"Разширяване на млекопреработвателното предприятие"

Бе получен заем от 150 милиона рубли. в Sberbank да отвори допълнителна производствена линия. Документът е изготвен бързо, като се вземат предвид всички изисквания на банката. В резултат на това заемът е одобрен за пълната сума.

Обратна връзка относно бизнес плана
"Производство на питейна вода"

Привлечени частни инвестиции в размер на 40 милиона рубли. за отваряне на производството на вода. Бизнес планът е изготвен изключително компетентно: с обосновка на всяка от позициите на приходите и разходите, изчисления за инвестиции.

Обратна връзка относно бизнес плана
"Производство на яйца, свинско месо и говеждо месо"

Благодарим на екипа ви за добре свършената работа! Бизнес планът, който разработихте за Земеделската банка, беше окончателно приет. Финансовият модел отговаря на изискванията на банката и е съвсем разбираем. Аз също харесах бизнес плана като цяло...

Новосибирск
OJSC "Сибирско съединение"

Обобщение на

В бизнес плана на захарна фабрика се описва процедурата за откриване на бизнес, като се отчитат пазарната ситуация и изчисляването на показателите за финансово и инвестиционно представяне.

Основните предпоставки за изчисления: заводът ще бъде изграден от нулата, производственият му капацитет ще бъде около 1.5 хиляди тона продукти, продадени на година. Стоките ще бъдат доставени както за предприятието, като се използва гранулирана захар като суровина, така и за препродажба на дребно. Предприятието ще бъде оборудвано със съвременни технологични производствени линии.

Изплащане - около 2,5 - 3 години.

Съдържанието на бизнес плана на захарна фабрика:

 1. Резюме.
 2. Пазарни проучвания.
 3. Инвестиционен план
 4. Въпроси за изграждането на централата.
 5. Характеристики на работата с доставчици на суровини.
 6. Продажби на готови продукти.
 7. Организационни аспекти.
 8. Производствена технология.
 9. Производствени аспекти.
 10. Приходи и текущи разходи.
 11. SWOT анализ на дейностите.
 12. Описание на рисковете.
 13. Общи показатели за изпълнение, техните характеристики.
 14. Заключение.

За каква цел се нуждаете от бизнес план?

 1. Тя ще ви помогне, когато започнете да захар фабрика, ще позволи да се вземат предвид всички нюанси на процеса и няма да ви позволи да се отклоните от предвидения курс.
 2. Като средство за взаимодействие с доставчици, изпълнители и купувачи на готови продукти.
 3. Да се ​​създаде възможност за получаване на заем от банка или такса от инвеститорите.
 4. Като ръководство за следене на резултатите на растението за дълго време.

Примерни бизнес планове за захар

Изберете
подходящ вариант

продължен
с финансови изчисления
с финансовия модел на Excel

продължен
с корекции

Опция за стандартен бизнес план

Разширен бизнес план на захарна фабрика с пълен анализ на бизнес и финансовия план за 5 години

Разширен бизнес план на захарна фабрика с пълен анализ на бизнес и финансовия план за 5 години

Подробен финансов модел на захарна фабрика

Подробен финансов модел на захарна фабрика

 • Анализ на печалбата и рентабилността в контекста на отделните бизнес области и продукти
 • Анализ на рисковете и безопасността на бизнеса по отношение на продажбите, разходите и кредитния товар
 • Прогноза за продажбите тримесечно за 5 години
 • Разчет на разходите тримесечно за 5 години
 • Изчисляване на условията за получаване и връщане на заем
 • Изчисляване на точка на равновесие
 • Отчет за паричните потоци тримесечно за 5 години
 • Анализ на финансови и инвестиционни показатели
 • Анализ на печалбата и рентабилността в контекста на отделните бизнес области и продукти
 • Анализ на рисковете и безопасността на бизнеса по отношение на продажбите, разходите и кредитния товар
 • Прогноза за продажбите тримесечно за 5 години
 • Разчет на разходите тримесечно за 5 години
 • Изчисляване на условията за получаване и връщане на заем
 • Изчисляване на точка на равновесие
 • Отчет за паричните потоци тримесечно за 5 години
 • Анализ на финансови и инвестиционни показатели

Регулиране на бизнес план на вашите номера от нашите анализатори в рамките на 5 работни дни

Разширеният бизнес план включва финансовия модел на захарна фабрика в Excel формат.

Бизнес планът е разработен, като се има предвид практиката за оценка на проекти в руски банки, както и като се вземат предвид изискванията на инвеститорите и фондовете за подкрепа на бизнеса в Руската федерация. Това ще позволи да се обоснове управленските решения за инвестиране в създаването и развитието на захарна фабрика, да се прогнозират нейните финансови резултати и да се оценят рисковете.

Пълното описание на бизнес плана може да бъде изтеглен тук:

За да се запознаете със съдържанието, изтеглете файла:

Таблици и графики

За да видите списъка с таблици, графики и диаграми вижте файла:

Плащане и доставка

Можете да платите по следните начини:

 • Банкови карти (Русия)
 • Електронни пари
 • Терминали и салони за комуникация
 • Парични преводи
 • Банкови карти (международни)

Изпращане на бизнес план и финансов модел:

Изпращането се извършва в рамките на 24 часа след плащането на вашия имейл адрес.

Бизнес организация

Захар - продукт с широко приложение. Използва се за приготвяне на различни ястия и продукти, алкохолни напитки, както и във фармацевтични продукти, селско стопанство, пластмаси и др. Производството на този продукт не може да се нарече твърде сложно, тъй като захарта е монопродукт. Въпреки това, за да стартирате проект бързо и успешно, имате нужда от добър бизнес план за захарна фабрика.

Какво да направя, за да стартирам проекта?

 1. Да се ​​анализира пазарната среда, включително основните доставчици на суровини и пазарни участници.
 2. Изберете място.
 3. Да организира дейности за изграждане на завода.
 4. Закупувайте и инсталирайте производствените съоръжения в обекта.
 5. Привличане на персонал за работа.
 6. Да провежда обучение.
 7. Да се ​​споразумеят за сътрудничество с доставчици на суровини и купувачи на едро.
 8. Стартирайте процеса.

По правило, захарта се произвежда от захарно цвекло, което също се отглежда на територията на Русия, като в същото време голямо количество суровини идват от чужди държави. За да се намалят производствените разходи, има смисъл да се намерят надеждни доставчици на суровини в нашата страна. Повечето захарно цвекло в Русия се отглеждат в Централните, Волжските и Южните федерални квартали.

Пазарен анализ и описание на проекта на захарна фабрика

В Руската федерация работят над 70 захарни фабрики. Общият обем на производството на захар на ден е над 300 хиляди тона. Същевременно пазарните обеми продължават да нарастват. Търсенето на продукта е много голямо, което се обяснява с широкия обхват на продукта. За да заеме своето място в сегмента е много реална и обещаваща задача за предприемач.

Произведени стоки / услуги

Захар, рафинирана захар, захар на прах, сурова, меласа, фуражна силаж (за селското стопанство) и др.

Потенциални клиенти

Предприятия, които използват захарни продукти в собствените си производствени процеси, вериги за търговия на дребно, магазини, земеделски производители и др.

Изчисленията за отварянето на завода за производство на захар са представени по-долу в примера на бизнес план.

Как да отворите вашия захарен бизнес

Производство на гранулирана захар: общ преглед на пазара

Хранителната индустрия традиционно е една от най-устойчивите спрямо пазарните промени на пазара, тъй като търсенето на продукти от този сектор е последователно и стабилно. Единствените изключения са, че така наречените. Продукти "Елит": деликатеси, скъпи сортове шоколад и др.

Но най-простите и евтини - както в производството, така и във връзка с инвестициите в оборудване - продуктите често са най-печеливши, тъй като те са включени в минималната потребителска кошница и са в голямо търсене.

В идеалния случай произведеният хранителен продукт трябва да бъде еднокомпонентен - увеличаването на броя на елементите в рецептата увеличава инвестициите в производството съответно: за много съставки се изискват все повече нови машини. В същото време производството на такъв продукт трябва не само да се изплаща за себе си, но и да донесе материален дивидент, т.е. да е в голямо търсене, тъй като обикновените еднокомпонентни производства обикновено произвеждат евтин продукт.

Има няколко десетки много печеливши производства на храни, а една от тях е производството на гранулирана захар.

Такова производство отговаря на всички гореизброени параметри: еднокомпонентен продукт - произведен от захарна тръстика или (в руски контекст) захарно цвекло; консумацията на продукта е просто огромна: в допълнение към практически всеки гражданин на страната, производството на храни консумира захар в още по-големи количества. Разходите за оборудването за производство на захар са малки (подробна дискусия по-долу).

Разбира се, това производство, както другите, има своите недостатъци и предимства. В този случай минусът може да се нарече привързаност на захарните заводи към суровините - до местата на растеж на захарното цвекло. В случая на нашата страна тези региони са Централните, Приволжски и Южните федерални области - в други региони производството е възможно само при вносни (внесени) суровини.

Има и положителна точка: повече от 90% от произведената в Русия захар се произвежда от вносен полуготов продукт - сурова захар. Това значително увеличава разходите и съответно продажните цени на тази захар. А производството на местни суровини винаги е по-евтино - това ще ви позволи лесно да влезете на пазара, като използвате дъмпингови цени.

Технология за производство на захар

Технологичната верига на производството на захар може да бъде разделена на няколко основни етапа, като първата е измиването и почистването на цвекло от чужди предмети. Факт е, че при прибиране на реколтата, особено механизирани, до 10-12% от масата на цвекло, освен самата земя (почвата), върховете, сламата, пясъка, шлаката, камъните и дори отделните метални предмети.

За измиването на цвекло се използва специализирано оборудване с пясъчни и други (за камъни и върхове) "уловители", т.е. позволява почистване на цвеклото от чужди предмети. Почвата се измива при изплакване. Правилното и най-важното е ефективното измиване на суровините в производството на захар е основна точка.

За да извлечете захарта от цвекло последно е необходимо да се даде вид на чипове. Процесът на получаване на чипс от корена на цвекло се извършва върху преси за цвекло, използвайки дифузионни ножове, инсталирани в специални рамки.

Съдържанието на захар в чипс без захар зависи в голяма степен от качеството на тези чипове. Чиповете трябва да са с дебелина около 1 мм - този размер се счита за оптимален за обработката на цвекло в дифузни машини.

Както е известно, самата захар от цвекло се получава в най-простия и, дори може да се каже, примитивен начин - дифузен. Дифузията е екстракцията на компонент от вещество със сложен състав, като се използва разтворител.

В този случай екстрахираният компонент е захароза, съединението е захарно цвекло и водата е разтворител. Всъщност в индустриални дифузори или, както те се наричат ​​по-правилно, механизиран дифузионен апарат, настъпва накисването на влакната, получени чрез разрязване на цвекло (чипс от цвекло) във вода. Получената течност се нарича дифузионен сок.

След известно време, дифузионният сок се отделя от дезахарираните чипс цвекло (в специални устройства, наречени "картонени капани") и след това се разлага на компоненти, за да се получи чиста кристална захар (всъщност захар).

Факт е, че дифузионният сок е многокомпонентна система. Съдържа захароза и различни примеси, представляващи разтворими протеини, пектинови вещества и техните продукти на разпадане, редуциращи захари, аминокиселини и др. Онечистванията от дифузионния сок варират в химически характер и поради това имат широк спектър от физикохимични свойства, което предизвиква различен характер на реакциите, което води до отстраняването им от утайката.

Когато се използват като реагенти за пречистване на калциев хидроксид и въглероден диоксид, се извършва коагулация, утаяване, разлагане, хидролиза, адсорбция и йонен обмен. Но това звучи сложно. Всъщност, за такива привидно трудни процеси се изисква най-простата техника: вакуумни филтри, сатуратори и някои други машини.

Сиропътът, образуван в резултат на третия етап на преработка, трябва да се концентрира до сироп със съдържание на сухо вещество до 65-70% с начална стойност от 14-16%. Това се извършва на изпарител.

Кристализацията на захарта е последният етап от нейното производство. Тук практически чиста захароза се изолира от многокомпонентна смес, която е сироп.

Оборудване, необходимо за производството на гранулирана захар

Възможности за придобиване на оборудване за производство на гранулирана захар. Това е самостоятелно оформление на различни машини, включително преобразуването на неспециализирани; и закупуването на употребявана линия или дори цяла захарна инсталация, от която все още има доста голям брой; и закупуване на готов захар; и накрая, придобиването на нова линия (линии) за производство на захар от доставчици.

Разгледайте тези опции по-подробно. Ние незабавно ще отхвърлим оформлението като опция: не е, че това е нерентабилно - по-скоро, напротив, ако имате такава възможност, няма да се поколебаете да го използвате, без да се впускате в тази статия - тези, които разбират технологията на производство толкова много като цяло, не се нуждаят от такъв съвет.

Вторият вариант е интересен, но съдържа много "клопки". Всъщност една напълно оборудвана стара захарна фабрика може да бъде закупена на сравнително малка цена: от 0,5 до 5 милиона долара (например, фабриката за захар Бийск наскоро беше продадена за 57 милиона рубли или малко над 1,7 милиона долара) от техническото състояние.

Предимствата, разбира се, са безспорни: в този случай купувате готов завод за захар като по правило с висок капацитет, с инфраструктура и често с установена и утвърдена мрежа от доставчици - такива заводи за захар, разбира се, се намират недалеч от засадените с захарно цвекло площи.

Съществуват обаче и недостатъци, които в някои случаи са много повече плюсове. Така че "завършеното растение" може да се окаже разрушена сграда, построена през 60-те години и дори през 30-те години на 20-ти век с неспособност за производство, морално, да не говорим за факта, че тя е физически остаряла и износена.

Доставчиците вече не могат да бъдат - днес Русия внася 90% сурова захар (сурова захар), а безопасността на агро-промишления комплекс за производството на тази конкретна култура трябва да бъде проверена предварително.

С необмислени, неграмотни действия действително ще получите руините на завода с машини, подходящи само за метален скрап, който, разбира се, не плаща за сумата на сделката, да не говорим, че правим някаква печалба. Така че помислете два пъти и внимателно изчислете всичко, ако ще купите такова растение.

Закупуването на съществуващ бизнес за производството на захар може да бъде добра придобивка. Тук обаче не трябва да забравяме предпазливостта: например, новото пускане в експлоатация през 2000-те, захарното предприятие се оценява на 5 милиона долара или 150 милиона рубли.

По принцип инвестициите не са толкова малки, но възниква въпросът: защо е напълно ново предприятие за продажба?

Когато купувате захарна фабрика, трябва внимателно да проверите оборудването: бившият собственик за 5-10 години експлоатация може да го абсорбира.

Ако вие сами не разбирате тънкостите на техническото състояние на машините, по-добре е да се консултирате с експерти. Въпреки това, ако предишният собственик играе честен игра, той ще ви разкаже за предимствата и недостатъците на придобития имот, ще осигури ресурсната база и ще се запознае със сектора на продажбите (продажбите) на продуктите.

Последната опция е закупуването на нова готова линия за производство на захар. Очевидно е, че при този вариант на пръв поглед има някои корекции тук.

Ще бъде трудно да се закупи нов завод с обем на обработка, например оборудване с капацитет (капацитет) над 50 тона дневно, както поради високите цени, така и поради това, че оборудването с такъв капацитет е направено изключително за големи корпорации.

По принцип, на цени, заслужава си да се съсредоточим върху китайските производители: както знаете, промишлените продукти, които произвеждат, са с достатъчно качество, което не може да се каже за потребителски стоки.

Така че приблизителните цени за захарните линии са, както следва: линия с капацитет 10 тона на ден струва около 7 000 хил. Рубли; линия с капацитет 15 тона на ден струва около 14 000 000 рубли, а линия с капацитет 50 тона на ден ще струва приблизително 35 000 000 рубли.

Средната стойност на представените линии - 25 тона на ден струва 3 400 000 йени. Както можете да видите, изборът е разнообразен - можете да избирате различни линии, да ги комбинирате или да ги купувате според нуждите.

Производство на гранулирана захар: перспективи за развитие

Първата перспектива е, разбира се, разширяването на диапазона. Ние вече сме запознати с производството на захар.

Следващите най-популярни видове - рафинирани. За неговото производство не са необходими значителни разходи: допълнителното оборудване (рафинерията) ще струва само 220 000 йени или 380 000 йени (с опаковъчна машина). Като цяло, тази линия трябва да стигне веднага.

Не забравяйте и за вторичните продукти: целулоза и меласа. Както е написано по-горе, дифузионният сок се отделя от необработените чипс от цвекло на специални устройства, наречени целулозни капани.

След това тези чипс цвекло се пресоват и се изпращат в секцията за сушилни за сушене до съдържание на сухо вещество 87%.

Това са пулп-брикети или разпръскване на полезен фуражен силаж. Меласата е по същество фуражна меласа; сироподобен течен тъмнокафяв цвят със специфична миризма. Тези два важни продукта могат да бъдат използвани например като средство за размяна с доставчици на суровини. Освен това, не забравяйте и за простата меласа, която също има собствен пазар.

Има по-екзотичен продукт, чието производство трябва да се овладее поне за гамата - т.нар. захар или захар. Това са просто големи прозрачни захарни кристали, получени чрез кристализация на захарен сироп в специални съдове с натрошени нишки.

Разбира се, не трябва да се ограничавате до производството на една захар - с течение на времето е необходимо да овладеете съпровождащата продукция (например, захар на прах и т.н.).

Кадри за производство на захар:

Авто бизнес. Бързо изчисляване на рентабилността на предприятие в тази област

Изчислете печалбата, възвръщаемостта, рентабилността на всеки бизнес в рамките на 10 секунди.

Въведете първоначалните прикачени файлове
още

За да започнете изчислението, въведете стартовия капитал, кликнете върху следващия бутон и следвайте допълнителните инструкции.

Нетна печалба (на месец):

Искате ли да направите подробно финансово изчисление за бизнес план? Използвайте безплатно приложение за Android за бизнес в Google Play или поръчайте професионален бизнес план от нашия експерт по бизнес планиране.

Top