logo

Представяме готов бизнес план за свинеферма. Подробни изчисления. Таблица. Препоръка.

♦ Започване на инвестиция: 1 897 000 рубли
♦ Период на изплащане на бизнес плана: 36 месеца
♦ Рентабилност на свинеферма: 25%

Развъждането и отглеждането на свине е една от приоритетните области на селското стопанство. Освен това той е един от най-достъпните в тази област за стартиращи предприемачи.

Първата стъпка към планирането на бъдещи дейности е да се направи компетентен бизнес план за свинефермата.

Можете да направите това сами или да потърсите помощ от специалисти, като им платите значителна сума пари. В последния случай документът ще бъде изпълнен правилно и правилно.

Въпреки това, нито един експерт няма да може да представи случая, както и "от сърце" като свой собственик.

Поради това си струва да обърнете внимание на изучаването на структурата на този документ, подробен пример и да се опитате да напишете собствен бизнес план.

Бизнес план за свинефермата: Планиране

Обобщение на

Готовият бизнес план за свинефермата трябва да започне с кратко описание.

Този план описва създаването на мини-свинска ферма в град Н.
Наемните помещения се намират на адрес: ул. "Огуреняя" 1.
Ръководител: Иванов Иван Иванович.

Проектът преследва следните цели:

 1. Задоволяване нуждите на населението от продуктите от разплод на свине.
 2. Организацията на компанията с висока степен на рентабилност.
 3. Получаване на приходи от продажба на добитък и свързани продукти.

Създаването на свинеферма изисква начален капитал от 1,897,000 рубли.

Според плана тази сума ще бъде изцяло получена чрез търговски заем в Respect Bank.

Бизнес план за свинефермата: маркетингов план

Необходимо е предварително да се планират източниците на доходи от мини-свинска ферма, за да се коригира развитието на компанията.

Има две основни области:

 • производство и продажба на месо (за вериги, пазари, кетъринг организации, физически лица);
 • отглеждането и продажбата на добитък (селско стопанство, предприятия за отглеждане на свине, индивиди).

Основният залог е да направите първия вариант.

Гнездящите свине често се използват за попълване и развиване на собствен бизнес, вместо да продават "странично". В противен случай цената на отглеждането може да не се плаща за себе си.

В допълнение към продажбата на основната суровина - мазнини и месо, можете да продавате странични продукти от свинефермата (кожи, кръв, опашки, бъбреци, гарнитури).

Планирайте напред и възможните канали за продажба и оценете нивото на конкуренция между подобни мини-свински ферми в избрания регион.

Пазарен анализ

Въпреки факта, че нивото на развитие на селското стопанство отдавна е останало много желателно, често се появяват нови ферми за животновъдство. Това се дължи на голямото търсене на качествени продукти от основните клиенти на такива организации.

Специално значение за проблема добавиха санкциите за храна на Русия.

Такива моменти също трябва да се вземат под внимание при планирането.

Целева аудитория


Основната целева аудитория на мини свинеферми са магазините за търговия на дребно и веригите за търговия на дребно, месопреработвателните предприятия, производителите на полуготови продукти.

Също така купувайте продукти частни лица.

Pig Farm Рекламна Компания

За да се конкурира с други свинеферми при сегашното състояние на нещата, достатъчно е да се продават продукти с добро качество.

От уста на уста е най-добрият метод, който ще привлече нови клиенти към вас.

Но за да започнете търсене на клиенти, които могат да кажат на вашите приятели за вашето високо ниво, трябва да ги привлечете, като използвате следните рекламни методи, посочени в бизнес плана:

 1. Планиране на стартирането на онлайн магазина на организацията (версията за кацане в този случай няма да бъде най-доброто решение, тъй като такава компания трябва да предостави максимална информация за потенциални клиенти и един сайт няма да бъде достатъчен за това).
 2. Реклама в образователни институции, където се обучават бъдещи технолози.
 3. Информиране на отделите за продажби на фирми, чийто бизнес използва продукти от свинеферми.
 4. Реклами в тематични публикации.

Бизнес план на свинефермата: внедряване

Интересен факт:
Най-голямото раждане принадлежи на датското прасе, което през 1961 г. става майка на 34 прасета наведнъж.

Стаята

Основните помещения на свинефермата са, разбира се, свинете.

Ако сте нов в този бизнес, ще бъде изключително трудно и скъпо да го направите сами. Много по-лесно е да купите готови помещения или да ги наемете.

В този случай цената вече включва първични комуникации и оборудване.

Този вариант обаче има сериозен недостатък. Ако купите изоставена свинеферма, построена през съветските времена, ще трябва да забравите за компактността. В края на краищата, преди тези сгради да са предназначени за много голям добитък (от 7-10 хил. Души) и имаха много допълнителни разширения.

Ако дори и в далечното бъдеще нямате намерение да създавате собствена "империя" от свинско месо, а да започнете от ферма за малки свине, има смисъл да създавате всичко от нулата.

За да се избере място за бъдещо развитие, е необходимо да се проучат регулаторните актове и изискванията за такива моменти:

 • отдалеченост от населените места;
 • отдалеченост от водни източници;
 • площта на свинефермата.

Бизнес план за свинеферми: персонал

Въпросът за подбора на висококвалифициран персонал за свинефермата е особено остър, ако нямате необходимите познания в тази индустрия.

За да работите с персонала се изисква:

 • Мениджърът.
  Тази позиция може да заеме инициатора на бизнес проекта.
  Отговорностите включват: наблюдение на производствения процес, контрол на отчетите, управление на останалите членове на екипа за свинеферми.
 • Счетоводител.
  Отговорности: извършва счетоводство на всички финансови сделки, води отчетност на имота, извършва изчисления с доставчици и клиенти, изготвя отчети, планира данъчни плащания, поддържа база данни със счетоводни данни.
  Също така трябва да изпълни и други желания на ръководството.
 • Ветеринарен лекар.
  Отговорности в свинеферма: изследва животни, диагностицира тяхното състояние, търси причинители на болести, прави необходимите превантивни мерки, съветва други служители относно правилата за хранене и грижи и отговаря за санитарния преглед на добитъка.
 • Животновъдство.
  Отговорности: въвежда нови методи за отглеждане на свине, избира, създава и контролира спазването на начина на отглеждане на животните в свинефермата, ръководи процеса на размножаване, поддържа отчети за показателите за бизнес производителността.
 • Фермер за свине.
  Отговорности в свинефермата: контролира състоянието на добитъка, захранва свинята, извършва спомагателна работа, тежи и добитък, захранва добитъка, следи тор, извършва необходимите действия за увеличаване на производството на потомство, изпраща угоявани животни за клане.
 • Общ работник.
  Отговорности: гарантира изпълнението на задачите, необходими за нормалното функциониране на свинефермата.
  Разпръсква храна за животни, почиства помещенията, участва в полевата работа, помага за шофиране, товарене и разтоварване на говеда.
  Изпълнява други задачи на надзорника.

Финансова част от бизнес плана за свинефермата

Финансови изчисления - това е най-важният раздел, който трябва да бъде включен в бизнес плана на свинефермата.

Тя съдържа информация за разходите за отваряне и поддържане на живота на компанията. Въз основа на тези изчисления ще се заключи, че сумата, необходима за предприемача от бизнеса, необходимостта от заем или обжалване пред инвеститорите.

Откриване на разходи

Списъкът на разходите за отваряне на свинефермата е удобно подреден за бизнес план под формата на таблица.

Бизнес план: Отглеждане на свине. Станете милионер фермер.

Съдържание на статията:

Отглеждане на свине
Подробен бизнес план с изчисления

Продължаваме да публикуваме статии за бизнеса в селото. И този път ще разгледаме отглеждането на прасета и бизнес план за организиране на собствената ни свинска ферма. Развъждането на прасета в малки количества не води до голяма печалба, а понякога до пълни загуби. Поради това минималният праг за влизане в този бизнес се изчислява като "кръгла сума".
Ако инвестициите на такива обеми са на ваше разположение, продължете. Създаването на свинеферма ще се нуждае от добра сграда с необходимото оборудване, компетентен персонал и храна за животни. Тези три компонента са от основно значение тук. Още повече идеи за бизнеса прочетете статията: "Бизнес в провинцията без инвестиции - 10 доказани, работещи идеи!"

Бизнес план "Отглеждане на свине": стая

Основният компонент на този бизнес е сградата, в която ще живеят свинете. За да направите това, можете да купите или наемете изоставена свиня, а комуникациите и първичното оборудване вече ще бъдат включени в цената. Във втория случай можете да изградите стабилна със собствените си ръце или с помощта на наета мощност.
При изграждането ще трябва да се вземе предвид теглото на предметите: сградата трябва да бъде изолирана, защитена от влага и течения, докато е внимателно проветрявана. Противно на стереотипите за свинете, тези животни са много чисти, изискват специални грижи и комфортни условия. И основната трудност в строителството - е да се организират канали за почистване, които периодично трябва да се измие мръсотията.
Следователно, нашият бизнес план ще се основава на наемана свинеферма от 800 m2. Средната цена на такъв лизинг ще струва 120 000 рубли (150 единици на 1 м2).

Оборудване и комуникации за свинеферми

Разплодните прасета за продажба се различават значително от домашното развъждане на месо за вашата маса. В такъв бизнес е важно да се гарантира, че продуктът ви е с най-добро качество и има отлични вкусови качества.
Ето защо свинефермите използват оборудване, което значително намалява цената на наетия труд и подобрява условията на живот на животните. Така че за свинефермата ще е необходимо следното оборудване:
За вода и фураж
вентилация
осветление
отопление
водопровод
Линия за подаване
Цената за закупуване на цялото това оборудване варира в района на 500 000 рубли. В допълнение, месечните разходи за вода и електричество ще изискват средно 20 000 рубли.

Задължителен персонал за свинеферма

Vet. Отглеждане на прасета за продажба, не забравяйте за тяхното здраве. Здравите свине носят добро потомство, а месото им се оценява по-високо. Нещо повече, някои болести правят напълно яденото месо, а болните прасета могат да се превърнат в източник на епидемия. На свой ред това за вас води до големи загуби. Ето защо, при изготвянето на бизнес план за отглеждане на свине, не забравяйте за ветеринарния лекар. Плащане за работата на ветеринарния лекар - около 20 000 рубли.

Животновъдство. Ще ви е необходим опитен техник, който да поддържа работата на цялото ви оборудване. Средната заплата на животновъдното оборудване в селското стопанство е 15 000 рубли.
Прасета. За бизнес с 120 глави ще са достатъчни 4 животновъди. Средната заплата на един производител на свине в Русия е 30 000 рубли. За да спасите, можете да наемете опитен селекционер със заплата от 30 000 рубли и трима помощници без опит (плащайте по 15 000 рубли).
Майстори. Земеделските работници са много важен персонал. Няма смисъл да се назначава отделен човек за почистване, за зареждане на фуража и за пълнене на писалките със сено. На практика един човек може да направи всичко това. За нашата ферма ще са достатъчни 2 работници. Заплата - 10 000 рубли.

Купуване на прасета и разходи за храна

За ферма от 800 квадратни метра ще са необходими около 128 глави (въз основа на минималната площ за всеки 6.25 м2). Покупната цена на едно прасе на възраст два месеца е 2 500 рубли. Общата покупка ще изисква 320 000 рубли.
Между другото, по-добре е да се купуват от различни доставчици, за да се избегне смесването на гени. В противен случай потомството може да е слабо и болно.

Що се отнася до фуража, 100 кг фураж за едно прасе с 180 кг зърнени добавки годишно се изисква за отглеждане на силни и месести животни. За нашия добитък са необходими 1 067 кг фураж и 1 920 кг зърно месечно. Разходите за такова хранене - 11 000 и 14 500 рубли, съответно.

Изчисления и печалба

След 6 месеца прасето с такова хранене получава маса от около 100 кг. От 128 глави обикновено са оставени за разреждане от около 4. Оказва се, че 124 глави, или 12,4 тона месо, ще се продават. Като се има предвид средната цена за 1 кг 250 рубли, печалбата от продажбата на всички стоки е 3 100 000 рубли.
Да обобщим първоначалните изчисления, изчислени по-рано:
Наем - 120 000 рубли
Оборудване - 500 000 рубли
Закупуване на свине - 320 000 рубли
Покупка на фуражи за първия месец - 25 500 рубли
Общо: 965 500 рубли
И сега изчисляваме месечните разходи, които свинефермата изисква:
Наем - 120 000 рубли
Ютилити - 20 000 рубли
Заплата за служителите - 130 000 рубли
Храна - 25 500 рубли
Общо: 295 500 рубли
Оказва се, че преди да получим първа печалба за 6 месеца, ще похарчим 1,773,000 рубли. И от доходите, получени в 3 100 000 рубли, печалбата ще бъде равна на 1 327 000 рубли.

заключение

За да получите добро свинско отделя много време, внимание и средства за грижи за прасета. Ето защо в този случай не трябва да търсите икономически методи и средства. Колкото повече инвестирате в свине за разплод, толкова повече ще се върнете.

Бизнес план за свинефермата

Висококачественият бизнес план за отглеждане на свине ще позволи на бизнеса на отглеждане и угояване на прасета да се стигне до модерно ново ниво. Месото е популярен и необходим продукт, а свинското месо е предпочитано от милиони наши съграждани, така че рентабилността на този бизнес ще бъде висока. Експертите оценяват рентабилността на свинефермите в 25-30%, но с правилния подход е възможно да се постигнат по-добри резултати.

Използвайки бизнес плана за организиране на свинеферма, можете да определите бъдещите си действия, както и да коригирате всички следващи стъпки, за да постигнете максималния резултат. В крайна сметка много важни фактори са: от избора на добитък до изграждането на писалки от нулата или подреждането на съществуващите помещения. Внимателните препоръки на експертите ще ви помогнат да изберете точно начина си на правене на бизнес, правилно да настроите чаши за пиене, хранилки, вентилационни системи и т.н.

Бихте ли искали да научите информация за отглеждане на прасета? Няма да съжалявате, защото ще отворите перспективите за провеждане на собствен бизнес. Малката свинеферма или голяма ферма е печеливша инвестиция, ако разгледате всички нюанси и сте умни, използвайте внимателен подход за правене на собствен бизнес. Професионалният подход към предприемачеството в животновъдния сектор гарантира стабилен и постоянно нарастващ доход.

Предложеният бизнес план за отглеждане на свине и разплодни свине ще ви позволи да коригирате действията си и да започнете свой собствен бизнес с оптимален брой животни. Препоръките на експертите относно недопустимостта на чифтосване, внимателното наблюдение на свиневъдството, грижите за прасетата ще помогнат да се избегнат загубите. Трябва да се има предвид, че според икономистите възвръщаемостта на такава малка ферма не надвишава 3 години.

Характеристики на създаването на свинеферма

Отглеждането на свиневъдство все повече привлича вниманието на предприемачите. Животновъдството започва да се съживява, което допринася за нарастващата рентабилност на този тип бизнес. Без прясно месо е трудно да си представим храната на възрастен, а местното свинско месо е постоянно в постоянно търсене сред населението.

Подобна дейност като отглеждане на свине е трудна за извличане на средства. Само първоначалното бюджетиране на свинеферма - изграждането на помещения за прасенце, закупуването на оборудване, закупуването на разплодни животни, храна за тях - ще бъде най-малко 100 хиляди долара. Възстановяването на бизнеса с прасета е 3-4 години, по-рано не е необходимо да се надяваме на нетната печалба.

За да възстановите инвестицията в оптимално време, трябва да започнете със стадо от поне 300 глави. Можете, разбира се, да организирате ферма за 100 глави, но в този случай ще бъде по-трудно да отблъснете първоначалната инвестиция. Половината от стадото трябва да бъдат свине майки, ще бъде достатъчно за тях да напуснат 10 разплодни глигана, а останалите животни трябва да се държат за угояване и да се продават за месо. Бизнесът с прасета включва внимателно проучване на родословието на разплодни животни - генетични проблеми, наличието на племенни бракове може да застраши целия ви бизнес.

"Свински" бизнес

Бизнесът с прасета ще бъде печеливш само ако сте в състояние да отглеждате здравословен добитък. Какво може да убие стадо от породи? Първо, по-ниско потомство. Преди да отворите свинеферма, решете къде ще купите разплодни животни. Нещо повече, препоръчително е да се придобият млади свине и свине майки в различни ферми, за да се избегне сродно чифтосване. Вторият най-важен фактор, влияещ върху развитието на такъв бизнес, като свиневъдството, се счита за висококачествено хранене. Те обичат да ядат прасета, но прасенца, мощни нерези и бременни свине майки - всички те се нуждаят от индивидуално пригодена диета.

Също толкова важно е състоянието на помещението, в което планирате да отглеждате прасета. Отначало можете да отворите свинеферма в помещение под наем и да не построите нова сграда. Когато решите да наемете свинете, обърнете внимание дали отговаря на изискванията за отглеждане на животни. Ако е необходимо, поправете, дезинфекцирайте, убийте гризачите, които носят опасни заболявания.

Организацията на свинеферма предвижда закупуване на висококачествено оборудване - поилки, конвейери, почистващи средства. Оборудването на свинефермата не е много скъпо, така че не бива да спестявате повече. Не забравяйте да оборудвате отделни "стаи" за свинете, които скоро ще трябва да бъдат опрасени. В отделението по майчинство е важно да се поддържа стабилна температура и да се избягват течения.

За да направите отварянето без никакви затруднения, не забравяйте да използвате професионалния пример за бизнес план за свинеферма с готови изчисления. От него ще научите как да избегнете сериозни проблеми и колко важно е да обърнете внимание на поддържането на документацията в частен детектив. С този документ ще разберете как да наемете компетентен персонал и какви фактори могат да повлияят неблагоприятно върху развитието на бизнеса.

Бизнес портал Начини на успех

 • основен
 • "
 • Бизнес идеи
 • "
 • Бизнес план за свинефермата

Производството на свине е приоритет за руския добитък. Организацията на свинефермите в момента е един от най-достъпните видове предприемаческа дейност в рамките на селскостопанското производство.

Представяме на Вашето внимание примерен бизнес план за организиране на свинеферма в рамките на селска ферма с начална популация от 100 свине майки и период на изплащане на проекта от 9 месеца. Моля, обърнете внимание: бизнес планът е публикуван в 3 части.

БИЗНЕС ПЛАН

LLC "Начини на успех"

LLC "Начини на успех"

Този бизнес план се предоставя за разглеждане на поверителна основа само за вземане на решение за финансирането на проекта и не може да се използва за копиране или за каквито и да било други цели, както и да се прехвърля на трети лица.

Моля, върнете бизнес плана, ако не предизвика интерес да участвате в неговото изпълнение.

1. Описание на проекта

Дружеството с ограничена отговорност "Пътища на успеха" (LLC "Paths of Success") има за цел да организира свинеферма с обща площ от 4875 квадратни метра.

LLC "Ways of Success" планира да започне своята дейност от 01.01.07. Основни дейности:

- Продажби на свински продукти (прасенца, месо);

Местоположение на LLC "Path of Success": п.Uezdniy, където парцелът ще бъде закупен при средна пазарна цена от 320 TR

2,5 хиляди квадратни метра. метровете ще заемат свинете, а останалата част от района ще бъдат заети от помещения за съхранение и събиране на фураж, както и помещение за работници в селското стопанство. Част от територията е предназначена за организиране на място за ходене на прасета.

Изграждането на свинеферма е планирано за февруари 2007 г. В същия период ще бъдат закупени 100 свине майки и 5 нерези. Средният брой на една свиня е около 12 прасета. Във връзка с това до юли 2007 г. се очаква да се появят 1200 глави свине, чието угояване ще бъде извършено до средата на декември 2007 г. с последваща продажба.

За 2008 г. и 2011 г. увеличаването на броя на свинете е планирано поради предишното раждане. Приблизително 50 бр.

В този случай скоростта на натоварване на глигана ще бъде 20-25 свине майки.

Юли и януари ще бъдат изпълнени.

- 10 смяна на основните работници на 7000 рубли. месечно.,

- 2 стражи - 4000 рубли всяка. в месеци

- 1 шофьор - 5000 rub.

- 2 продавачи - на 10 000 рубли. в месеци

- 1 гостуващ счетоводител - 6000 рубли.

Общо ръководство - главен изпълнителен директор - 10 000 рубли.

Времеви заплати. Първичните работници получават 7 хил. Рубли, като се подготвят необходимия брой часове на месец.

Поради факта, че продукцията на кланичния труп след клане е приблизително приблизително. 85% от общото тегло, след това от прасета с тегло 100 кг ще бъдат полезни продукти 85 кг. Средната цена на дребно е 200 рубли за 1 кг свинско и 100 рубли за странични продукти + цената на мазнините е 212 рубли. Продуктите ще бъдат продавани на пазарите на дребно (Централен пазар, пазар Novator, пазар на Kvadro и др.) Черният дроб, белите дробове, сърцето, краката, главата, червата ще бъдат продадени на преработвателните предприятия за ревизия.

За да се създадат конкурентни предимства, магазините за търговия на дребно, за разлика от конкурентите на пазара, ще бъдат оформени като се използва търговската марка под формата на смешно прасе. Позиционирането на продуктите ще се основава на акцента върху качеството, екологосъобразността (отглеждани в екологично чист район, основан изключително на висококачествени фуражи).

Трябва да се има предвид, че местните пазари са склонни да продават по-евтино свинско месо от Китай. Потребителите често не обръщат внимание на страната на производителя, но качеството на китайското месо е значително различно от местни. По този начин едно друго конкурентно предимство на продуктите ще бъде местният произход на продукти с по-меко месо, с по-добри вкусови качества на месо и мазнини. Освен това на потребителите ще се предлагат продукти в опаковки за торби с изображение на марката. Разходите за популяризиране и регистрация на пунктовете за продажба ще бъдат 20 т.

Дълготрайни активи на предприятието:

Текущи активи на дружеството:

- животни за угояване.

Технологично развъждане и отглеждане на свине.

Домашните свине произхождат от два подвида диви прасета - дивите свине от Източна Азия и Европа. В момента има повече от 100 породи прасета. Свинете имат редица биологични характеристики, които ги различават от другите домашни животни. Прасета са плодородни: за едно прасе, свиня носи 10-12, а понякога и до 18-20 прасенца, докато една крава - една, по-рядко две телета, една овца - една, по-рядко две или три агнета. Периодът на бременност (бременност) при прасетата е 114-115 дни, а периодът на хранене на прасенцата е от 30 до 60 дни. Всичко това дава възможност една година от свине майки да получат 20-25 прасенца за два роди. При съкращаване на периода на сучене на свине до 30 дни в рамките на 2 години, можете да получите 5 рога или 50-60 прасета.

Свинете са много ранно растящи животни поради високата им енергия на растеж, а в ранна възраст те растат 10-12 пъти по-бързо от добитъка. При раждането свинята тежи 1.1-1.3 кг. Но до края на първата седмица на живота тя става два пъти по-тежка и при отбиване на два месеца теглото му се увеличава 16-20 пъти, а за една година - 130-140 пъти. При пълно хранене прасетата на възраст шест месеца достигат живо тегло от 100 кг. и повече и те могат да се използват за месо. Само от една свиня, благодарение на щедрата си порода за годината, можете да получите 2,5-3 тона месо. И това е 3-3,5 пъти повече, отколкото от говеда.

Прасето е по-добро от другите домашни любимци, които използват хранителни вещества. Ако пилето усвоява една пета от храната, прасетата - повече от една трета. За всеки килограм растеж той харчи фураж с 30-35% по-малко от говедата. Доходността при клане, т.е. теглото на кланичния труп спрямо живото тегло, е 85% при свинете и само 50-60% при младите говеда.

Процентът на компонентите на кланичния труп е представен в таблица 1.

Таблица 1. Структурата на кланичните трупове на свине

Бизнес план за свинефермата

Предприемането на бизнес в областта на селското стопанство, по-специално, откриването на свинеферма е добро решение както за начинаещ, така и за предприемач с достатъчен опит в предприемачеството. Животновъдството е специфичен бизнес, който изисква предприемачът да притежава определени умения, способности, знания, както и да прави значителни финансови инвестиции. Но свиневъдството носи високи доходи и се отличава с висока степен на рентабилност. Успехът на такъв бизнес пряко зависи от грамотността на бизнес плана, инвестирането на достатъчно финансови средства и силата на предприемача. Нека да разгледаме как да направите бизнес план за свинефермата в тази статия.

Голяма свинеферма, оборудвана с автоматика

Как да напишем бизнес план?

Първото нещо, което трябва да бъде направено, когато решите да откриете свинеферма, е да създадете бизнес план, който да отразява всички нюанси. Обобщението на бизнес плана посочва какви са целите на проекта:

 • печалба от продажбата на продукти от свине, продажби на добитък;
 • удовлетворяване на потребителското търсене на продукти;
 • организация на предприятие с висока рентабилност.

Тя също така посочва размера на първоначалната инвестиция, която варира в зависимост от размера на предприятието, което трябва да бъде открито, и възможностите на бизнесмена, както и вариантите за получаване на необходимата сума (например собствен капитал или банков заем).

Помислете върху изготвянето на бизнес план

Важно: За да отворите фирма, можете да получите държавна субсидия. За разлика от банковия заем, той няма да бъде задължен да го върне, ако средствата се изразходват по предназначение.

Също така трябва да планирате варианти за генериране на доходи от свинефермата:

 1. Отглеждане и маркетинг на физически лица (физически лица, други земеделски предприятия или ферми). Това рядко е основна тенденция, тъй като разходите за отглеждане на свине са доста високи. Най-често фермерите отглеждат свине, за да увеличат наличния добитък;

Култивиране и маркетинг на физически лица

Производство и маркетинг на странични продукти

Магазин за производство на консервирани храни

Важно е да се оцени конкурентоспособността на свинефермата, търсенето на продуктите, произведени в определен регион, за да се идентифицират възможните канали за продажба на продуктите.

Пазарен анализ

Месото е стока на масовото ежедневно търсене, делът на потреблението му практически не намалява дори по време на кризата. Голяма роля играе ценовата гама на продуктите - от 2014 г. насам, според статистиката, делът на свинското и домашните птици спрямо общото тегло на консумираните месни продукти достига 76%. Ето защо основният конкурент на свинското месо е пилето, чието потребление нараства всяка година.

Организация на цеха за преработка

Според статистическите данни животновъдството в Русия е единственият пазарен сегмент с годишен ръст от 2-3%. През 2017 г. тази тенденция е напълно запазена и следните фактори допринасят за възхода на земеделските предприятия:

 • появата на нови инвестиционни възможности;
 • хранително ембарго, премахване от пазара на конкуренти от САЩ и страните от ЕС;
 • държавно финансово стимулиране на този сегмент.

През последните 4 години, според Блумбърг, Русия е направила значителен пробив в областта на развъждането на свине и продължава да увеличава постоянно обемите на производство. Така че за 2012-2016 година:

 • 90% от вътрешното потребление се осигурява от месо от месо;
 • броят на продуктите се е увеличил с 26%;
 • 5-то място е Русия в износа на свинско месо в света.

Икономистите прогнозират увеличаване на растежа на потреблението на месни продукти, по-специално - благодарение на растежа на благосъстоянието на населението. Също така резервите от животновъдство са:

 • възможността за навлизане на световния пазар;
 • повишаване на ефективността на производството;
 • пълно насищане на продуктите на вътрешния пазар.

Развъждане на свине като индустрия

Важно: свиневъдството се счита за една от най-обещаващите и печеливши бизнес области. Бъдещето на индустрията няма да бъде толкова добро, ако страната бъде отворена за внос на внесени продукти, ще има повишение на цените на дребно стоки или средното ниво на доходите на жителите ще намалее.

Трудностите в земеделието

Земеделските стопани често са изправени пред редица проблеми, специфични за производството на свине. Те включват:

 • Вирус на АЧС (африканска чума по свинете);
 • монополизиране на промишлеността;
 • "Данък върху оборския тор", федерален закон под номер 98, в сила в новото издание от 1 януари 2016 г.

Свинска треска

Африканската чума е вирус, който за пръв път е открит в Русия през 2007 година. Няма ваксина, способна да победи тази болест, която може да убие всички прасета за кратко време, поради което е невъзможно да се предотврати разпространението на чума по свинете. Най-лошата епидемиологична ситуация в районите Курск, Брянск, Москва, Райзан, Волгоград и Саратов.

Използване на телата, засегнати от чума по свинете

В случай на настъпване на болестта цялата популация от свине е напълно унищожена, териториите са почистени и дезинфекцирани. В същото време всички животни в радиус от 5 до 20 километра са унищожени в първата застрашена зона. Според епидемиолозите, пълното унищожаване на свинете предотвратява разпространението на болестта. Земеделските стопани смятат, че подобни мерки са безполезни и водят само до загуби.

Отглеждането на свине в региони, в които са съобщени огнища на АЧС, е рискован бизнес. Но ако отворите свинеферма в региони, където болестта не е регистрирана - чумата може да бъде избегната. Така че нито един случай на болестта не беше в Урал, в Сибир и в Далечния изток.

Научете всичко за африканската чума по свинете - инфекциозно заболяване, придружено от появата на треска и възпалителни процеси. Ако няма ваксина за това заболяване, какво да се прави, ако прасетата са диагностицирани с чума? Прочетете подробно в нашата статия.

данъци

Съгласно член на федералния закон под номер 89 от 24 юни 1989 г. в ново издание от 1 януари 2016 г. земеделските производители ще трябва да издадат лицензия за преработка, събиране, транспортиране или обезвреждане на отпадъци от класове 1 до 4 на опасност, като разходите за:

 • от 100 000 до един и половина милиона рубли - за малки ферми;
 • от 400 000 до 20 000 000 рубли - за големи ферми.

Важно: Абсолютно всички прасета попадат под действието на този закон, тъй като набъбналият оборски тор принадлежи към клас IV и пресен - до III. Единственото изключение е случаят, когато торенето се използва за собствените нужди на икономиката, но в същото време ще е необходимо да се сертифицира оборски тор като агрохимикал всяка година.

Фермите за прасета създават редица проблеми за околната среда, ако почистването не е организирано правилно (например няма складово помещение за прегряване на оборския тор, или прасенцата се почистват с преливник). Ето защо, в съответствие със закона, земеделските производители са длъжни да:

 • издаване на паспорт за отпадъци;
 • разработване на индивидуални стандарти за образуване и обезвреждане на отпадъци;
 • да сключи споразумение със специална организация или да издаде лиценз и да обработва отпадъците самостоятелно;
 • плащат данък за отрицателното въздействие на икономиката върху околната среда.

Основният недостатък на този закон е, че големи и малки ферми се изравняват. Ако за големите свиневъдни стопанства работата с отпадъци е трудна, но е възможно, тогава за много стопанства този фактор е причината за прекратяването на дейностите.

Индустриализация на ферми

В Русия повече от 60% от произведеното свинско месо се падат на най-големите двадесет от най-големите производители, а всички останали стопанства и лични стопанства съставляват едва 40%. Това показва, че монополизирането в сектора на свиневъдството се увеличава и производството не се развива от дребните фермери.

За земеделските стопани в Русия съществуват редица мерки за държавна подкрепа, но повечето от тях са насочени към поддържане на големи стопанства. Това на свой ред причинява такива проблеми:

 • качеството на продуктите намалява - поради високото съдържание на прасета рискът от инфекция нараства, така че животните се отглеждат върху антибиотици и хормони;
 • разходната цена и крайната цена на продуктите се увеличават.

Алгоритъм за откриване на свинеферма

За да може стопанството за отглеждане на прасета да донесе печалба на собственика, е необходимо да се изготви бизнес план, в който да бъдат отчетени не само възможни доходи, но и рискове, начини за получаване на допълнителна печалба и други нюанси. Също така е необходимо да се спазва специфичен алгоритъм в дейностите по проектиране и поддръжка.

Изпълнение на документи

На първо място, тя е длъжна да предоставя документи на данъчната инспекция за регистрация като юридическо лице или индивидуален предприемач. По-изгодно е да се изготви ПР и да се избере опростена данъчна система, тогава данъкът ще бъде само 6%. Освен това ще трябва да получите:

 • разрешителни в държавната противопожарна инспекция, инспекция по труда, санитарна и епидемиологична станция;
 • административен указ за допустимостта на сградния фонд на фермата;
 • договор за наем или покупка на земеделски парцел.

Необходимо е да се разрешат правни въпроси преди изграждането на свинеферма.

Важно: Необходимо е да се получат всички разрешителни, преди да се закупи запас. Това ще избегне глоби за незаконни дейности.

Pigsty и неговото оборудване

Развъждането на прасета в града в промишлен мащаб не е позволено, така че помещенията за фермата трябва да се намират извън града. Самата стая трябва да отговаря на следните изисквания:

 • се намира далеч от водни източници;
 • има достатъчно място;
 • да бъдат оборудвани.

От необходимото оборудване:

 1. Пиещи чаши - чаша или совок. Пиците се инсталират в близост до захранващите устройства, така че свинете могат независимо да регулират консистенцията на консумираната храна.

Чаши за пилета за прасета

Свински хранилки

Система за вентилация в свинеферма

Важно: Можете да закупите употребявано оборудване - това ще спести много пари.

Набиране на персонал

Компетентният, стриктно изпълняващ длъжността персонал - е ключът към успешната работа на фермата. За да може дадено предприятие да работи на пълен капацитет, ще трябва да наемете:

 • Мениджър - контролира производствения процес, отчита, управлява останалата част от персонала;
 • счетоводител - пази всички сметки в стопанството;
 • ветеринарен лекар - инспектира и третира животните, контролира тяхното хранене и растеж, осъществява превенция на появата на заболявания;
 • Зотеотехнология - въвежда нови методи за отглеждане на добитък, води избор на лица, контролни индикатори;
 • селекционер на свине - наблюдава прасета, ги храни и извършва друга спомагателна работа, изпраща животни за клане;
 • маниак - изпълнява зададените задачи.

Важно е да се наемат компетентни служители, които стриктно изпълняват задълженията си.

Важно: За да се спаси, предприемачът може самостоятелно да заема определени длъжности - например да води счетоводни записи и да бъде мениджър в едно лице.

Закупуване на добитък и фуражи

За да отворите малка ферма, е достатъчно да купите 50 прасета, преобладаващият брой от които ще бъдат свине майки. Животните трябва да се купуват от развъдни ферми, а не от лица. Необходимо е да разберете кои породи ще се отглеждат за разплод - си струва да изберете най-устойчивите на заболявания и бързо натрупване на тегло.

Покупка на млади прасета

За да могат свинете да бъдат здрави и бързо да наддават на тегло, те трябва да бъдат снабдени с висококачествено хранене:

 • концентриран - ориз, ечемик, царевични зърна и други зърнени храни;
 • сочни - моркови, картофи;
 • от животински произход;
 • зелена - детелина, люцерна, други билки и т.н.

Държавни субсидии

За предприемачите, които започват бизнес в областта на селското стопанство, има определени субсидии за:

 • закупуване на земя;
 • изграждане и ремонт на помещения за стопанството;
 • разработване на план за строителство;
 • покупката на животни;
 • закупуване на оборудване;
 • възстановяване на заемите, отпуснати при откриването на стопанството.

Размерът на субсидиите е различен в регионите, тъй като плащанията се извършват не само от федералния, но и от регионалния бюджет. Можете да получите по-подробна информация за региона си на уебсайта на Министерството на земеделието.

Ферми за свине за 50 животни

За да отворите малка ферма, ще трябва да подредите документацията, да изберете подходящите помещения и да закупите оборудване, фуражи, добитък. Така че е необходимо:

 • купуват 50 прасета (при средна цена от 3 500 рубли) - 175 000;
 • закупуване на фураж (800 кг на човек) - 300 000;
 • да издаде документация - 25 000.

Място на строителството:

 • зърно - 300 000;
 • склад за слама и сено - 150 000;
 • склад за оборудване - 45 000 души;
 • гараж - 80 000 евро;
 • прасенце - 380 000 души.

Важно: Трябва също да си купите трактор и камион - цената за придобиването им ще бъде около 400 000 рубли.

Съответно първоначалната инвестиция за отваряне на свинеферма ще възлиза на 1,785,525 рубли.

Освен първоначалните разходи, трябва да вземете предвид месечните плащания.

Таблица. Месечни плащания

Бизнес план за отглеждане на свине: рентабилност на предприятията

Прасета за разплод за търговски цели се считат за една от най-печелившите райони на отглеждане. Това се дължи главно на факта, че прасетата, в сравнение с други месни животни, получават по-бързо тегло. И ако рационално организирате диета, тогава на 6-годишна възраст те ще тежат 100 кг всяка, което е от полза за тяхното прилагане. Освен това прасетата са непретенциозни, устойчиви на опасни заболявания и се размножават много бързо.

Развъждане на прасета като бизнес

Но за да успее успехът, е необходим добър бизнес план за отглеждане на свине.

Съдържа свине и прасета

Съдържание стъпка по стъпка инструкции:

Бизнес релевантност

Да се ​​запознаем с основните моменти, поради които бизнеса за отглеждане на свине се счита за изключително обещаващ.

Таблица. Защо трябва да отглеждате свине за търговски цели

Голям добив на месо

Малък период на бременност

Сега разбрахме какво трябва да се погрижи в началните етапи на работа.

Разработване на бизнес план

При изготвянето на бизнес план следвайте примера по-долу.

Стъпка 1. В първия документ избройте всичките си спестявания, както и възможните източници на печалба. Посочете само реалните финанси - оптимистичните надежди не принадлежат тук.

Трезви приблизителни приходи

Стъпка 2. В друг документ се изброяват всички законови изисквания и актове, свързани с тази област на дейност. Ще трябва да говорим с местни служители по този въпрос, но няма да има проблеми с това, тъй като днес правителството се съсредоточава върху активното развитие на земеделските стопанства и на селското стопанство като цяло.

Стъпка 3. Отделно посочете всички етапи на документацията, за предпочитане с адресите на организациите и списъци с необходимите документи. Има много възможности тук - например, ако планирате да наемете парцел земя или свинеферма, която по някаква причина е празна, се обърнете към областната администрация.

Стъпка 4. Ако бизнесът започне с банков заем, разработете отделен проект и го донесе на кредитния отдел. Този документ се препоръчва да бъде направен с помощта на опитен икономист - така че изчисленията в него ще отговарят на всички изисквания на заемодателя.

Стъпка 5. В друг документ въведете информация за всичко, което трябва да бъде купено (оборудване, млад растеж и т.н., за което ще говорим по-късно). Тук трябва предварително да се запитате не само за цените във вашия регион, но и за надеждни доставчици.

Подобряване на дома във фермата

Опция за развъждане на прасета

Съставяйки всички тези статии, ще получите представа какво да очаквате в бъдеще. Ако желанието да се ангажира с този бизнес остава, след това да се пристъпи към практически действия.

документи

Трябва да започнем с факта, че прасетата не могат да се отглеждат в града, така че земята, която наемате или купувате, трябва да бъде в категорията на лични субсидии (между другото, наемането на 20 дка земя ще струва около 25 000 рубли). Ако на парцела бъде изградена нова свинеферма, тогава получи разрешение от съответните власти да извърши строителни работи и да поръча проекта.

Основни схеми за свине

Когато обектът бъде пуснат в експлоатация, е необходимо да се издават лични сметки за всички видове комуникации, освен това, преди първото стартиране на оборудването, ще бъде извършена проверка. И накрая, самите животни трябва периодично да се изследват от ветеринарен лекар, така че има смисъл да наемете специалист и да се предпазите от ненужни проблеми.

Ветеринарен контрол на добитъка

Ако говорим за данъчно облагане, вие, като собственик на свинеферма, трябва да се регистрирате като данъчна служба на PI. Впоследствие ще е необходимо да се представят своевременно доклади (както на тримесечие, така и на годишни) относно дейностите по темата. По принцип отделен счетоводител за това не се наема, а прибягва до помощ на експерт на периодична основа.

Етапи на подготовка за откриване на ПР

Процедура за регистрация по IP

Обърнете внимание! SP представя цялата документация в опростена форма и данъкът ще бъде начислен върху него (само 6%).

Основни изисквания към съоръженията за отглеждане на свине

Избор на място за изграждане на свине

Едно от основните предимства на тези животни - нетърпеливост към условията на отглеждане. Това обаче не означава, че можете да използвате абсолютно всяка стая, тъй като свинете трябва да отговарят на определени изисквания.

 1. Температурата на въздуха трябва да бъде между 11-20 ° С.
 2. Windows трябва да бъде задължително и някои от тях да се отварят.
 3. Височината на тавана в избраната стая трябва да бъде поне 2,5 м.
 4. Желателно е да се направи пода на борда и с леко пристрастие.
 5. Стаята трябва да е добре вентилирана.
 6. Таванът със стени трябва да бъде покрит с лимон за дезинфекция, а след това редовно да се актуализират варовиците.

Обърнете внимание! Ако построите прасенце от нулата, след това се уверете, че има пукнатини в пода, в които ще се отцеди каналът. Това е свързано с определени разходи, но в резултат на това покритието ще бъде изолирано и натрупването на отпадъци може да бъде избегнато.

Как да изчислим района?

Тук първо трябва да решите колко прасета ще се отглеждат. Така че за малка свиня, предназначена за 50 животни, тя ще отнеме около 300 квадратни метра.

Тези данни ще помогнат при изчисленията:

 • За една глава за угояване са необходими 3-4 м²;
 • за една свиня ще ви е необходима клетка от 5 м².

Вие също трябва да се грижите за мястото за отглеждане на младите, а стаята трябва да бъде не само места за разходка, но и пътеки, както и помещения за битови нужди.

Празни със собствените си ръце. селища

Изграждане на прасенце, размери

Проект pigsty. чертеж

Комуникации и оборудване

В допълнение към самите помещения (може да бъде наета или построена от нулата, но първата опция ще бъде много по-евтина), трябва да се погрижите за цялото необходимо оборудване. Отглеждането на прасета за продажба далеч не е същото като домашното развъждане, защото тук качеството и вкусът на продукта са много важни. Ето защо трябва да използвате специализирано оборудване, което не само ще подобри условията на живот на свинете, но и ще намали разходите за труд.

За подреждането на свинефермата ще ви трябва:

 • захранващо оборудване;

Оборудване за хранене

Питиета за прасета

Системи за хранене и поливане

Вентилация в свинете

Вентилацията в свинете може да бъде промишлена или ръчно изработена.

Лампи за ферми

Цената на всичко това ще бъде около 500 000 рубли. Освен това всеки месец ще плащате около 20 000 евро за ток и вода.

Разходи за персонал

Персоналът е още една важна точка, която трябва да се грижите предварително. Помислете кои специалисти трябва да бъдат намерени.

Таблица. Птичи фермерите

Бизнес план "Разплодни свине"

Добавени към отметките: 0

В съвременната Русия бизнесът в селското стопанство не се счита за достатъчно печеливш. По тази причина стопанствата са недоразвити и тази ниша е свободна да създават собствен бизнес.

Една от най-печелившите индустрии е животновъдството, по-специално - отглеждането на свине. Перспективата за свинефермите се определя, на първо място, от постоянството на търсенето на висококачествени месни продукти.

Втората причина за неговата рентабилност е съвсем прост процес. Това означава, че е необходимо да се отглежда едно животно, а след това да се приложи като продукт. Доходността на този бизнес план "Разплодни свине" средно достига 30-35%.

Общи въпроси

Поддръжката на фермата, и още повече откриването й от самото начало, не е лесно от гледна точка на разходите за труд и капиталови инвестиции. За да организирате свинеферма, се нуждаете от прилична инвестиция, компетентен човек в областта на свиневъдството и предприемачески умения. Липсата на поне един от изброените параметри ще доведе до значително намаляване на шансовете за организиране на печеливш бизнес.

Преди да вземете твърдо решение за организацията на собствената си ферма, трябва внимателно да проучите всички нюанси на дейността по отглеждане на свине. Всъщност много неща могат изведнъж да станат известни, когато фермата вече е организирана. За да организирате свинеферма, първо трябва да изберете правилното място. Най-добрият вариант е да се намери ферма в провинцията. В непосредствена близост до града - това е нежелателно. Списък на изискванията за организация на свинефермите:

 • спазване на минималното разстояние от населеното място;
 • местоположение във връзка с населените места;
 • разстояние от различни водоизточници;
 • площ на фермата.

Изброените изисквания са от първостепенно значение. Най-оптималното решение би било изявление пред администрацията на определена област относно намерението да се инвестира определен капитал за отваряне на свинеферма.

Задължителни документи

За да започнете да прилагате бизнес план за отглеждане на свине, трябва да говорите с официални лица. Човек може да разчита на длъжността на длъжностните лица, просто защото през последните години развитието на селското стопанство и предоставянето на помощ на земеделските стопани е била политиката на нашата страна. Освен това свинефермата за малко селско селище е от голямо обществено значение, а оборудването на свинеферма има много свободни работни места.

Не трябва да забравяме, че длъжностните лица ще трябва да докладват за това, което е било направено в определен период от време. В този случай откриването на свинефермата може да бъде включено в списъка на мерките за повишаване на жизненото равнище на хората и увеличаване на инвестициите в района. Не може да има абсолютна увереност в положителния резултат от опитите за инвестиране в свинеферма, но това е повече от вероятно.

С положително решение на проблема областната администрация ще предостави на предприемача цялата необходима информация за тези или други възможности за отваряне на фермата. Тя може да бъде отдаване под наем на съществуваща, но празна поради липса на средства, свинеферма или отдаване под наем на парцел. В този случай от предприемача се изисква само да избере най-подходящия за него. Освен това, при успешни преговори администрацията може да разпредели персонал, който да съдейства за получаване на всички необходими документи, като се започне от регистрирането на предприятието до получаването на публични инвестиции.

Изтеглете бизнес план за свинеферма за 550 рубли. От нашите партньори с гаранция за качество.

Видео: Свине като бизнес

Стаята

Можете самостоятелно да намерите или възстановите ферма, но разходите за такива проекти ще бъдат просто трансцедентални. Без помощта на държавата или администрацията на регионалните населени места е изключително трудно и изключително скъпо да се организират бизнес идеи за разплодни свине или други животни. Цената за организиране на свинефермата от нулата може да достигне 80-100 милиона рубли.

Развъждане на свине

Втората стъпка в отварянето на собствената си свинска ферма в този пример на бизнес план за разплод на свине ще бъде правилният избор на породата. В Русия, най-разпространената бяла свиня. През годината женската от този вид носи около десет прасета. Прасета получава тегло до 120 килограма само за една година, а понякога и по-малко с нормална грижа и хранене.

Най-подходящите места за разплод за този вид свине са европейската част на Русия и на юг от нашата страна. Освен това трябва да обърнете внимание на такива породи като сибирското прасе или Северна. Тези породи се отглеждат специално за развъждането им в суровите климатични условия на Сибир и Севера. Женските от тези видове също носят до десет прасенца годишно. Но според повечето опитни фермери те се нуждаят от повече фуражи, за да ги хранят. Съществува класификация на прасетата в групи:

Най-голямо търсене е за месо, месо и месо-бетон породи. Това се дължи на факта, че месото носи несравнимо по-голям доход от свинска мас. Това е основният фокус на развъждането на тези животни. Можете също така да помислите за идеята за бизнес за отглеждането на виетнамски прасета.

Изтеглете бизнес план за свинеферма за 550 рубли. От нашите партньори с гаранция за качество. В публичното пространство, в Интернет, не е така.
Съдържание на бизнес плана:
1. Поверителност
2. Резюме
3. Етапи на проекта
4. Характеристики на обекта
5. Маркетингов план
6. Технически и икономически данни за оборудването
7. Финансов план
8. Оценка на риска
9. Финансова и икономическа обосновка на инвестициите
10. Заключения

Рентабилност на предприятията

Пример за рентабилност ще бъде даден на средна ферма с 15 свине майки. Такава ферма, средно, се изплаща за 2,5-3 години. 15 свине майки годишно дават 140-150 прасета от потомство. Съобразявайки се с правилата за хранене и настаняване на прасета, за една година те могат да нараснат до средно до 100 килограма. Това е около 50-60 килограма чисто месо.

Продажната цена на свинското месо възлиза на 200 рубли. По този начин е лесно да се изчисли колко печалба ще има свинефермата. Средно тази сума ще бъде равна на два милиона рубли годишно. Ако отнемем разходите за фураж, разходите за заплащане на работниците и комуналните услуги, транспортните разходи и издаването на разрешителни, тази сума ще бъде около 1 милион рубли годишно. Такава печалба се счита за много висока.

Top