logo

Финансирането е термин, който включва леко различаващи се нюанси на икономическите определения. Финансите се разглеждат не само като парични средства (финансови ресурси), но и като икономически отношения.

Когато разглеждат финансирането под формата на пари, експертите го оценяват на различни етапи от създаването и движението до разпространението и употребата. Ако финансите се разглеждат под формата на набор от икономически отношения, се отчитат процесите на движение на паричните потоци, обращение, използване, селища между икономическите субекти, които преговарят по различни въпроси.

Финанси - този огромен термин може да се счита за много широк. Дефиницията може да включва не само парични активи, но и благородни метали, скъпоценни камъни, превозни средства, недвижими имоти и предприятия. В глобален план концепцията за финансите включва финансовия пазар на страната, финансовата система на планетата и т.н.

Познаването на нюансите на финансовата сфера ви позволява да правите проверени стъпки, за да подобрите благосъстоянието на индивидите и народите с многомилионно население.

По-долу е даден каталог на различни онлайн калкулатори, които ще помогнат при решаването на финансови проблеми и задачи.

Примери за решаване на проблеми в икономиката

В тази секция ще намерите връзки с проблемите (с решения и отговори) в различните сектори на икономиката на студентите. Обикновени задачи на пробата също са разглобени, а задачите са по-сложни.

Всички примери се публикуват безплатно онлайн, можете да ги разглеждате, отпечатвате, изучавате. Можете да изтеглите още примери за икономически дейности тук.

Ако имате нужда от помощ при извършване на работата си по икономика, моля, свържете се с: икономика по поръчка. Решаваме проблеми, изпити, лабораторни и казуси, помагаме за преминаване на тестове.

Безплатна онлайн услуга за изчисляване на икономическите показатели за малкия бизнес

Безплатна онлайн услуга за изчисляване на икономическите показатели за малкия бизнес

Най-трудната част от разработването на бизнес план за предприемачите е "Финансовата част".

Особено за предприемачите, експертите по проекта openbusiness.ru разработиха уникална онлайн услуга, която улеснява процеса на икономически изчисления.

С нашите услуги можете да:

 1. Предскажете периода на изплащане на която и да е фирма
 2. Изчислете равновесната точка - сумата от минималния обем на продажбите, под който бизнесът става нерентабилен
 3. Изградете подробен план за развитие на финансовия бизнес за период от 5 години

Прогноза за изплащане на бизнес

Тази услуга помага да се изчислят потенциалните разходи за започване на бизнес и да се предскаже периодът на изплащане.
За да получите тези данни, попълнете двете горни таблици и просто кликнете върху бутона "Пусни".

Изчислява се точка на равновесие

Въведете само три индикатора и изграждайте графика за точка на прекъсване.

Финансов план за развитие на бизнеса за 5 години

Разработването на собствен бизнес план, ще трябва да изчислявате месечните икономически резултати на вашия бизнес в продължение на 5 години. Тази таблица ви позволява да направите изчисление за 60 месеца. За да направите това, трябва да попълните всички клетки на таблиците с червени заглавия (Реализация, Фиксирани разходи, Преки разходи (с ДДС), Заплати, Активи, Кредити).
Вие можете сами да определите изчислителния срок, като попълнете не всички 60 месеца, но 6 месеца, 12, 24 и т.н. След като въведете данните, кликнете върху "Изпълни", която се намира над таблиците.

Бизнес оценка

Знаете ли колко струва вашият бизнес?
Да?
Сигурен ли си?

За да разберете как вашите очаквания отговарят на действителността, проверете онлайн собствения си бизнес чрез програма, разработена специално за проекта openbusiness.ru.

Авто бизнес. Бързо изчисляване на рентабилността на предприятие в тази област

Изчислете печалбата, възвръщаемостта, рентабилността на всеки бизнес в рамките на 10 секунди.

Въведете първоначалните прикачени файлове
още

За да започнете изчислението, въведете стартовия капитал, кликнете върху следващия бутон и следвайте допълнителните инструкции.

Нетна печалба (на месец):

Искате ли да направите подробно финансово изчисление за бизнес план? Използвайте безплатно приложение за Android за бизнес в Google Play или поръчайте професионален бизнес план от нашия експерт по бизнес планиране.

Онлайн решаване на проблеми

Услуги, които ще помогнат на всеки да реши проблемите.
Онлайн калкулатори непрекъснато се подобряват.

Интегрално решение

Това е услуга, в която можете да изчислявате определени, неопределени интеграли, както и двойни, неправилни, множествени.

Производно на функцията

Това е услуга, в която можете да изчислите производното на функция, частичното производно на функция, а също и производната на имплицитно дадена функция.

Уравняващи системи

Разрешава решаването на системите на линейни уравнения чрез метода на Крамер, Gauss метод, както и всички системи на уравнения като цяло.

Решаване на неравенства

Решава неравенството и също така изгражда решен неравенство в графиката за яснота

Решаване на уравнения

Тази услуга ви позволява да решите уравнения, включително да получите подробно решение и също да видите решението на уравнението на графиката

Ограничения на решенията

Тази услуга ви позволява да намерите функцията за ограничение. Подробно решение се разглежда и от правилото L'Hôpital

Функционална графика

Това е услуга за графики в равнина и в пространството. Предоставя подробно решение за изследване на функцията.

Решение на системи за неравенство

Можете да се опитате да разрешите всяка система за неравенство, използвайки този калкулатор на неравенството

Комплексни числа

Тук можете да изчислите сложни изрази: намиране на формуляри: алгебрични, тригонометрични, експоненциални; модул и аргумент, конюгат, геометрична интерпретация

Разлагане в ред

Тук можете да извършите разширяването в серия от Тейлър, Фурие, да намерите сумата от поредицата.

маси

Използване на Калкулатори

Членове по-долу са примери за това как да се използват калкулатори в acc. теми:

Интересни калкулатори

Ето новите услуги, които ще ви помогнат при решаването на някои проблеми:

Как да използвате Test RU

Ето последните статии за използването на калкулатори.

Матрично решение

Могат да се направят действия като умножение, обратна матрица, транспониране на матрицата, сума, матричен ранг, експоненциране на матрици, намиране на детерминанта на матрица.
Ще получите подробно решение. За да направите това, трябва да изпълнявате прости стъпки - въвеждане на матрица или входни номера в зависимост от действието.

Разтвор на вектори

Сега можете да прекарате времето си по такива прости задачи като намиране на дължината на вектора, скаларния продукт на векторите, разстоянието между две точки в равнината и в пространството.

Теория на вероятностите

Теорията за вероятностите онлайн прави възможно изчисляването на очакванията, вариацията, броя на пермутациите, комбинациите, разположенията и факториалните инструменти без проблеми.

друг

Тук са различни онлайн калкулатори, включително:
прости инженерни математически калкулатор калкулатор онлайн

Физика онлайн

Физика онлайн ви позволява да видите физически експерименти онлайн!

Помощ - конвертор

По-долу можете да използвате преобразуватели:

© Разглеждане онлайн - решаване на проблеми

Висша математика и икономика

Онлайн образователни услуги: теория и практика

Онлайн калкулатори

Въведете подробностите за задачите си и ще получите подробно решение.
Използват се най-добрите онлайн калкулатори в интернет.

Математически анализ

лимит

дериват

интеграл

Построяване

Диференциални уравнения:

Векторна алгебра и аналитична геометрия

Пирамидата Задачата за изчисляване на параметрите на пространствената пирамида по координатите на върховете. Позволява ви да намерите дължината на краищата, площта на лицата, обема на пирамидата, дължината на височините, ъглите между ръбовете, ъглите между лицата, ъглите между ръбовете и лицата.

Линейна алгебра

матрица

Уравняващи системи

Теория на вероятностите и математическа статистика

Обработка на проби (прост статистически агрегат) - ще бъдат изградени следните статистически серии честоти, честотни диапазони, хистограма, разпределителна функция, точкови оценки на очакванията и вариациите. (виж примера...)

Обработка на групирания абсолютен честотен обхват - ще бъдат установени следните статистически честотни серии, честотни диапазони, хистограма, разпределителна функция, точкови оценки на очакванията и вариациите. (виж примера...)

Математическо програмиране

Икономическа статистика

Уравнение на тенденциите (метод на аналитично изравняване, прогноза). пример

Индекси: 1) разходи (изчисляват се индексът на разходите за производството, производственият индекс на производството и индексът на обема); 2) оборот (изчислен общ индекс на оборота, индекс на цените и общ индекс на обема)

уроци
Ние предлагаме най-доброто в нашето мнение учебници за самостоятелно изучаване на математиката и икономиката.

Позоваването
Компактни референтни материали, формули за различни сектори от по-висока математическа и икономическа статистика.

Онлайн калкулатори
Някои задачи могат да бъдат решени онлайн чрез въвеждане на цифрови стойности с подробно решение.

Калкулатор онлайн

Калкулатор онлайн за изчисления на работното място, у дома или в обучение. Командите могат да се въвеждат с помощта на мишката или цифровата клавиатура. Калкулаторът се зарежда бързо, работи онлайн.

Можете да извършвате прости аритметични операции, както и да изчислявате проценти, като вдигате число в сила, като изчислявате корен квадратен. Калкулаторът има временна памет и показва настоящите изчисления.

Инструкции за онлайн калкулатор

Функции на бутоните

[0], [1], [2],. [9] - стандартни цифрови клавиши;
[00] - ключ за въвеждане на 2 нули;
[→] - изтрива последния знак, въведен на дисплея;
[+/-] - променя математическия знак на номера на дисплея на обратното;
[X Y] - повишаване на числото X на мощността Y;
[√] - изчисление на квадратен корен;
[+] - добавяне, [-] - изваждане, [x] - умножение, [-] разделяне;
[%] - изчисляване на процента;
[M +] - запаметяване в паметта с [+];
[M-] - запис в паметта с [-];
[MR] - показва съдържанието на паметта на дисплея;
[MC] - изчистване на съдържанието на паметта;
[AC] - нулиране на калкулатора, включително памет;
[C] - нулирайте калкулатора, без да нулирате паметта.

Въведете команди от компютърна клавиатура

За да работите с калкулатора, можете да използвате всички цифрови клавиши на клавиатурата на компютъра: както цифровите клавиши в горната част, така и индивидуалните цифрови клавиши отдясно.

Можете да използвате клавиша [Enter], за да влезете.
За да изтриете последния знак, използвайте клавиша [Backspace] (клавиш със стрелка).
За да въведете знака плюс, използвайте клавиша [+] отгоре или от страничната клавиатура.
За да въведете знак минус, използвайте бутона [-] отгоре или от страничната клавиатура.
За да въведете знака за умножение, използвайте клавиша [*] на страничната клавиатура.
За да въведете знак за разделяне, използвайте бутона [/] на страничната клавиатура.
За да нулирате калкулатора, можете да използвате бутоните [Esc], [Del] на горната клавиатура или [End] на цифровата клавиатура.

Примери за изчисления в онлайн калкулатора

Изчислете квадратния корен на числото 529: 529 [√]. Резултатът е 23.
Вдигнете номер 3 до сила от 4: 3 [X Y] 4. Резултатът е 81.
Изчисляване на процента от броя: 500 [х] 25 [%]. Резултатът е 125.
Процентното увеличение на броя: 500 [+] 25 [%]. Резултатът е 625.
Извадете процента от номера: 500 [-] 25 [%]. Резултатът е 375.

Често задавани въпроси

Защо, ако в онлайн калкулатора се опитате да изчислите 2 + 2x2, се оказва, че вероятно калкулаторът не се брои?

Калкулаторът се отчита правилно! Въпросът е, че когато въведете следващото математическо действие (добавяне, изваждане и т.н.), калкулаторът прави междинната сума. Обърнете внимание на текущия екран за действия вдясно под основния дисплей.

Нека се опитаме да преброим: 2 + 2 = 4, междинният сбор е 4. След това 4x2 = 8, отговорът е 8. Няма грешки!

От историята на появата на калкулатори

Завещателят на калкулатора е абакусът, което означава "борда" на латиница. Абакът представляваше дъска с канали, върху които се преместиха преброими марки (това може да са камъни, кости).

Предполага се, че първият авакус е бил наблюдаван сред народите на древния Вавилон около 3 хиляди години пр. Хр. В древна Гърция се появява абакс около 5 век пр. Хр.

Появата на abacus в Русия датира от 16 век. Първият руски абакус (руски абак) е направен от дърво, а черешовите камъни са били използвани като преброителни знаци.

Формули по икономика

Формули на търсене и еластичност

На първо място, е необходимо да се обмислят формули за икономиката, които са свързани с търсенето и предлагането. Уравнението на функцията на търсенето може да се представи като следната формула:

y = k * x + b

Самата функция на търсенето е както следва:

QD = k * P + b

Qs = k * P + b

Ако разгледаме показателите за еластичност, тогава можем да различим формулите за икономиката, определяйки еластичността на търсенето на цена:

EDP ​​= Δ QD (%): Δ P (%)

EDP ​​= (Q2-Q1) / (Q2 + Q1): (Р2-Р1) / (Р2 + Р1)

Втората формула е изчисляването на средната точка, тук Р1 е цената на продукта преди промяната, Р2 е цената на продукта след промяната, Q1 е търсенето преди промените в цените, Q2 е търсенето след промените в цената.

Формулата за коефициента на еластичност на търсенето като цяло:

EDI = (Q2-Q1) / Q1: (Р2-Р1) / Р1

Макроикономически формули

Формите за икономика включват формули за микроикономика (търсене и предлагане, фирмени разходи и т.н.), както и формули за макроикономика. Важна формула за макроикономиката е формулата за изчисляване на размера на необходимите средства в обращение:

CD = Σ DH - K + SP - VP / CO

CD - сумата на парите в обращение,

DH - сумата от цените на стоките;

К - стоки, продадени на кредит;

SP - спешни плащания;

VP - взаимно възстановими плащания за бартерни транзакции;

С - годишния оборот на паричната единица.

За да определите паричното предлагане в обращение, трябва да използвате следната формула:

М = Р * Q / V

Тук М е паричното предлагане, което е в обращение;

V е скоростта на движението на пари;

Р - средни цени на продуктите;

Q - броят на произвежданите продукти в постоянни цени.

Уравнението за обмен може да бъде представено чрез следното уравнение:

М * V = Р * Q

Това уравнение отразява равновесието на общите разходи в парично изражение и стойността на всички стоки и услуги, които се освобождават в държавата.

Други макроикономически формули

Обмислете още няколко формули в икономиката, сред които важно място се заема формулата за изчисляване на реалния доход:

RD = ND / CPI * 100%

Тук FH - реален доход,

ND - номинален доход

CPI е индекс на потребителските цени.

Формулата за изчисляване на индекса на потребителските цени е представена от следния израз:

CPI = STTG / STBG

CTTG - разходите за потребителската кошница през текущата година,

STBG - в базовата година.

Съгласно индекса на ценовите индекси е възможно да се определи темпът на инфлация, като се използва подходящата формула:

TI = (CPI1 - CPI0) / CPI0 * 100%

В съответствие с темпа на инфлация могат да бъдат разделени на няколко вида:

1. Запушваща инфлация с увеличение на цените до 5% годишно,

2. Умерена инфлация до 10% годишно,

3. Galloping инфлация с увеличение на цените от 20-200% годишно,

4. Хиперинфлация с катастрофално увеличение на цените с повече от 200% годишно.

Формули за интереси

Икономическите изчисления често изискват изчисляването на лихвите. Формулите за икономика включват изчисляване както на сложен, така и на прост интерес. Формулата за изчисляване на прост процент е, както следва:

С = Р * (1 + в / 360)

Тук P е размерът на дълга, включително лихвата;

В - общ размер на кредита;

n е броят на дните;

i - годишен процент в акции.

Формулата за изчисляване на процентното съдържание на съединението е, както следва:

C = P (1 + в / 360) k

К е броят на годините.

Формулата за изчисляване на сложната лихва, която се изчислява за няколко години:

C = P (1 + i) k

Формула за безработица, заетост и БНП

Икономическите формули също помагат за изчисляване на безработицата:

UB = Брой на безработните / HRS * 100%

Тук HRS е размерът на работната сила.

Формулата за изчисляване на нивото на заетост е, както следва:

KM = Брой заети / HRS * 100%

Формулата за изчисляване на брутния национален продукт се изчислява, както следва:

VNP =% + ZP + Tr + KNal - Авариен + R + Am + DS

Тук Tr са корпорации,

KNAL - косвени данъци,

Спешни случаи - нетни субсидии,

Am - амортизационна сума

DS - доходи от имущество.

Формулата за изчисляване на БНП в съответствие с разходите:

VNP = LPR + GZ + VCHVI - CHI

Изчисляване на приходите, печалбите и разходите

Формули за икономиката при изчисляване на приходите и печалбите:

TR = P * Q

Печалба = TR - TC

Формулата за изчисляване на средната обща стойност е, както следва:

AC = AFC + AVC или

AC = TC / Q

За да изчислите общите разходи, трябва да приложите следната формула:

TC = TFC + TVC

Формулата за изчисляване на средните фиксирани разходи:

AFC = TFC / Q

При изчисляване на средните променливи разходи можете да използвате следната формула:

AVC = TVC / Q

Примери за решаване на проблеми

TVC = 50 * 100 000 = 5 000 000 рубли.

TR = 150 * 100 000 = 15 000 000 рубли.

Печалбата се определя от формулата:

Печалба = TR - TC

Печалба = 15 000 000 - 5 000 000 = 10 000 000 рубли.

Калкулатор за печалба от бизнес

Резултати от изчислението

Общи показатели

 • = 0 "> Откупуване: <$ (results.return_month)|number:0 $>
 • Изплащане: проектът е нерентабилен
 • 0 "> Рентабилност (ROM): <$ ((results.clear_profit / results.costs ) * 100)|number:2 $>%
 • Начални разходи: <$ (data.invest + data.first_adv + data.other)|number:2 $>търкайте.

Месечна статистика

 • Производствени разходи: <$ results.costs|number:2 $>търкайте.
 • Заплата: <$ results.turnover|number:2 $>търкайте.
 • Нетна печалба: <$ results.clear_profit|number:2 $>търкайте.
 • Размер на данъка: <$ results.usn|number:2 $>търкайте.
 • Размер на данъка: <$ results.usn|number:2 $>търкайте.
 • Разходи за труд: <$ results.salary_required|number:2 $>търкайте.

Бизнес рентабилността е показател за икономическата ефективност, измерен в проценти. За да се определи рентабилността, е необходимо да се раздели индексът на рентабилност със сумата от разходите, т.е. ресурсите, участващи в производството. По този начин с нивото на рентабилност е възможно да се оцени получената печалба за всяка инвестирана рубла.

Доходността се влияе от редица фактори като:

 • източници и капиталова структура;
 • структура на активите;
 • използване на ресурси;
 • разходи за оборотен капитал;
 • сумата на приходите;
 • нивото на разходите и т.н.

Формулата за изчисляване на рентабилността е, както следва:

В тази формула: P - печалба, OPF - стойността на дълготрайните активи, OA - цената на текущите активи.

Видове рентабилност

 • Икономично изпълнение. Представлява частна печалба и приходи. Размерът на приходите зависи от много външни и вътрешни фактори. Външните фактори включват конкуренцията и ситуацията на пазара, цените и качеството на суровините, ритъмът на доставките и т.н. Вътрешните фактори са разходите, ритъмът на производство, качеството на стоките и т.н. Субективните фактори, които не могат да бъдат пренебрегнати, засягат например политическата ситуация, анти-рекламиране и др.
 • Възвръщаемост на активите. Нетен доход, разделен на активи. За този показател можете да прецените ефективността на активите и способността им да генерират печалби.
 • Възвръщаемост на инвестициите. Нетни приходи / собствен капитал и дългосрочни задължения.
 • Възвръщаемост на текущите активи. Нетни приходи / текущи активи. Високата рентабилност на текущите активи гарантира тяхното ефективно използване. Индикаторът ви позволява да прецените евентуалната възвращаемост на инвестицията.
 • Възвръщаемост на капитала. Нетен доход / собствен капитал. Показва нивото на възвръщаемост на инвестициите.

Фактори, определящи бизнес постиженията

Нивото на бизнес рентабилност говори за рентабилността и перспективите на предприятието. В допълнение към външните условия, рентабилността директно зависи от вътрешни фактори, като производителността на труда, оборудването, организацията на производството. Цената на крайния продукт се отразява в промяната в обхвата и цената на продуктите. За да се увеличи рентабилността на предприятията, се препоръчва увеличаване на цените на продуктите, засилване на търговията и намаляване на производствените разходи.

По принцип индексът на рентабилност се влияе от над 30 фактора, които трябва да се имат предвид при определянето на този показател. При изчисляването трябва да се помни за капиталовата интензивност на дадено предприятие, неговия дял на пазара, производителността на труда и качеството на продукта.

Без оценка на рентабилността е невъзможно да се изготви бизнес план или да се оцени адекватно ефективността на съществуващ бизнес.

axd.semestr.ru

Основна информация:

Безопасност за деца:

Анализът на данните от axd.semestr.ru показа, че този домейн не е с рейтинг Алекса и присъствието му е около 35 хиляди на месец. Водещата позиция в трафика е заета от Русия (45.7%), а собственикът на домейна е "Нов семестър" АД.

Онлайн икономика Калкулатор

Онлайн икономичен калкулатор. Индикатори за ефективност на инвестиционния проект: нетна настояща стойност (НРV), индексът е печеливш.

Последна дата на инспекцията:

Най-популярни страници на домейни:

Онлайн калкулатори по икономика, икономическа теория, макроикономика, микроикономика, икономическа статистика, финансов анализ и бизнес икономика. Цялото решение е направено в Word и Excel. Т.

Факторен анализ на материала. Изчисляване в *** онлайн режим *** с дизайна на решението в Word

Изчисляване на общи или съвкупни индекси. Всички изчисления се извършват онлайн с резултатите от регистрацията в Word. Без решение

Top