logo

Презентацията беше публикувана преди 4 години от потребител Елена Щирова

Свързани презентации

Презентация на тема: "1C Книжарница: Търговия на дребно 8. 2 Решение за индивидуални бутици и магазини Централизирани мрежи на франчайз мрежи Книги Аудиокниги, видео канцеларски материали." - Препис:

1 Книжарница 1С: Търговия на дребно 8

2 2 Решение за индивидуални бутици и магазини Централизирани мрежи от франчайз мрежи Книги Аудио-книги, видео Хартия Други продукти

3 3 Потребители на системата Магазин асистент Администратор на магазин ИТ специалист мениджър

4 4 Повече време за клиентите, по-малко време за извършване на търговски операции Системата за лоялност помага за намирането на най-краткия път към сърцето на клиента Бързи отговори на запитвания

5 5 Ползи за администратора на магазина Намаляване на грешки в персонала Предотвратяване на измами при извършване на търговски операции Опростяване на процеса на поръчване на нов и настоящ обхват на контрола на трудовата дисциплина Предварително дефинирани шаблони за отчети

6 6 Предимства за ИТ специалиста Лесна мащабируемост на решението Бързо стартиране на магазина от нулата Съвместимост на софтуер и хардуер Автоматичен обмен на данни Централизирана актуализация Подробна настройка на потребителските права

7 юли Ползи за ръководителите на специализирано решение, гъвкава система за прилагане на маркетингови идеи Образуване на аналитични доклади в контекста на всички данни, отчетени система Намаляване на разходите чрез своевременно информирани прилагане на ефективна система за стимулиране на персонала на организацията за контрол за намаляване на грешката на вземане на решения в онлайн режим Ефективно управление на франчайз бизнес Оптимално цената

08 Авг Warehouse (търговия етаж) Warehouse (търговия етаж) Получаване на стоки Връщане на стоки отписване на стоките, превозвани стоки ваучер получаване за стоките Публикуване стоки инвентаризация стоки осчетоводяване на всички операции на получаване на стоката от контрагента в магазина склад Преместването между магазин склад Завръщането на доставчик на стоки, върнати стоки от клиенти Продажба комплекти от стоки

9 9 Счетоводно отчитане на всички транзакции Парични постъпления от клиенти Преместване на средства между касите на магазините Работа с придобиващите системи и банкови заеми Извършване на продажби и обобщен отчет на касов апарат Комисионна за складова търговия Склад (площ за продажба) от купувача Обмен на стоки в рамките на една и съща стока Разрешение за разходи за стоки Доклад на CMC Проверка на CMC.

10 10 Номенклатурата е разширена от допълнителни анализатори: Международен стандартен номер на книгата (ISBN) Универсален десетичен номер на класификация (UDC) Формат на книгата на издателя Обем на обема на страниците Брой на авторите Допълнителни анализатори в отрасъла

11 11 Счетоводство за периодични издания Определяне периодичността на изданията Асистент при създаването на периодични издания Правила за излизане от употреба на периодични издания Служебни функции за попълване с остарели издания Автоматични отстъпки за остарели издания Счетоводно отчитане на периодични издания

12 декември Абонаменти и доставка на стоки за събиране на предварителни поръчки за печатни продукти начин на доставка счетоводство, като се абонираш издаване на абонаменти от RCC (с Pickup) Осъществяване доставка на печатни материали за контрол на подписката и доставка на периодични абонаменти и доставката на стоки

13 13 Работа с електронни документи Поръчки купувачи работят с електронни документи, предназначени за качване на данни във файл и натоварване на данни от файл повишава ефективността на движение на документи, намалява грешките и времето, отделено за улавяне документ клиентски поръчки се прилага при определянето на предварителния договор с купувача за намерението си да закупите продукт Възможност за анализ на клиентските поръчки

14 14 Контрол на разпространението на стоките Възможност за работа по схемата на поръчката Ергономичен и интуитивен интерфейс при приемане на стоки Разглеждане на несъответствия в специализирани колони на списания за документи.

15 15 Избор на стоки според характеристиките Възможност за обмяна на стоки, продавани в рамките на една стока без регистрация на декларацията Записване на пакет документи за връщане от купувача с един бутон.

16 16 Работно място на касиера Отдаване на автоматични ръчни отстъпки Проверка на цените на стоките Изработване на дисконтни карти на купувачите от интерфейса на касата Продажби за парични и безкасови плащания

17 17 Централизирано, децентрализирано и смесено ценообразуване Матрица на асортиментите и сегментиране на продуктите Регистриране на данни за отчитане на посетителите Маркетинг

19 19 Маркетинг Сертификати за подаръци Продажба Обратно изкупуване по покупка Контрол на еднократна продажба и обратно изкупуване Преместване на отписване

20 20 Бонусната услуга позволява на потребителя да организира самостоятелно системата за бонус, която е подходяща за него. Промяна на условията за натрупване на бонуси в зависимост от проведените маркетингови кампании Различни опции за изчисляване на бонусите Гъвкави настройки на бонусната система Бонусна програма за лоялност

21 21 Бонусна програма за лоялност Опции за изчисляване и натрупване на бонуси: Отстъпка - бонусите се начисляват на картата на клиента под формата на отстъпка от сумата на депозита - алтернатива на сертификатите за подарък. Позволете на потребителя да попълни баланса Смесени - бонусите се начисляват на клиентската карта под формата на отстъпка от размера на чека с възможност за презареждане

22 22 Изпращане на SMS изпращане на SMS от получател на писмо Възможност за изпращане на група Шаблони за SMS съобщения Съветник за създаване на ново изпращане на съобщения Блокиране на изпращане на SMS в определени часове Доставка на контролни съобщения Изпращането се организира чрез услугата sms4b.ru

23 23 Информационен павилион Ергономичен интерфейс Подмяна на "ценоразписа" Търсене на продукт по баркод или ръчно въвеждане на името Пълна информация за продукта: цена, име, изображение, информация за салдата в текущия магазин, салда в магазините на мрежата

24 24 Продавач Замяна - консултант "Кошница" ви позволява да изберете продуктов каталог и независимо да направите поръчка Възможност за реда на стоката, която не е на разположение Купувачът може да видите в момента: За информация за магазина, нейната история и адресите на магазините информация за текущите маркетингови промоции Броят на кредитираните бонуси за покупката и сумата на натрупаните бонуси на отстъпката карта

25 25 Обмен на данни със сайтове в платформата 1C-Bitrix: Качване на информация за продуктите в уеб сайта Изтегляне на поръчки от онлайн магазина Обработка на поръчки на клиентите, издавани чрез уебсайта Изпращане на потвърждения за поръчки на клиенти Онлайн магазин

26 26 Автоматизиране на процеса на доставка на стоки: Молбата за доставка може да бъде подготвена както на работното място на касата, така и в кабинета на касиера Изготвяне на придружителни документи за доставка на стоки Контрол на доставката на стоки Доставка на стоки.

27 27 Контрол на експлоатацията на магазините Съществуващи данни за складовите наличности в складовете Възможност за преглеждане на салда от други магазини Получаване и продажба на стоки Статистика на приходите от касов апарат

28 28 Комбиниране на информация от всички магазини на мрежата Бърза и удобна подготовка на информация за вземане на решения на различни нива Управление на дистрибуцията и ценообразуването от центъра Оптимизиране на складовите запаси Анализ на оборота.

RIB 29 29 Възможности за да увеличите ефективността на предприятието чрез автоматизиране на рутинни операции изход Бързо въвеждане в експлоатация Когато увеличаваме системата мрежа не изисква скъпи и ресурсни контролни действия, извършвани от магазин служители на централно звено 1С: Търговия на дребно 8 магазин за авточасти централно звено 1C: Retail 8. Магазин за авточасти Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Магазин 1C: Продажба на дребно 8. Магазин за авточасти Магазин 1C: авточасти Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Uzel 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Uzel Kassa

30 30 Обмен на данни 1C: Предприятие счетоводство 8 Fisk. 1C Счетоводство: Предприятие Счетоводство 8 Fisk. Счетоводни 1C: Заплата и управление на персонала 8 Заплата 1C: Заплата и управление на персонала 8 Заплата 1C: Retail 8 магазин магазин за авточасти 1C: Retail 8 магазин магазин за авточасти 1C: Retail 8 магазин магазин за авточасти 1C: Retail 8 магазин магазин за авточасти 1C : Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Централна база на магазини 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти Централна база на магазини 1C: Търговски мениджмънт 8 Централен офис 1C: Търговска 8 централна служба

31 31 Създаване на взаимодействие в основата на централното звено на "1C: Търговия на дребно 8" са пълни и се регулира Directories: номенклатура, магазини, складове Образци на етикети и етикети цена Отстъпка система 1C: Търговия на дребно 8 Книжарница магазини централната база данни 1C: Търговия на дребно 8 Книжарница централни складове, бази данни 1C: Търговски мениджмънт 8 Централен офис 1C: Търговски мениджмънт 8 Централен офис 1C: Търговия на дребно 8. Книжарница Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Книжарница Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Книжарница Магазин 1C: Търговия на дребно 8. Книжарница 1C Магазин:. Knie магазин магазин 1C: магазин на дребно 8. магазин за книги

32 32 Създаване на взаимодействие в основата на централния офис на "1C: Trade Management 8" са пълни и се коригират Directories: фирми, предприемачи, физически лица видове цени, карти за отстъпка, потребителите Остават магазина система на ценообразуване 1C: Trade Management 8 Централен офис 1C: Trade Management 8 Централният офис на 1C: Retail 8 Книжарница магазини централната база данни 1C: Търговия на дребно 8 Книжарница магазини централната база данни 1C: Retail 8 Книжарница магазин 1C: Retail 8 Книжарница магазин 1C: Retail 8 Book ma gasin 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Книжарница 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Книжарница 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Книжарница Магазин

33 33 Офис Доставка Цени и поръчки за събиране на данни и анализ 1C: Управление на търговията 8 Централен офис 1C: Управление на търговията 8 Централен офис 1C: Търговия на дребно 8 Книжарница магазини централната база данни 1C: Търговия на дребно 8 Книжарница магазини централната база данни 1C: Търговия на дребно 8. Книжарница 1C Магазин: Търговия на дребно 8. Книжарница Магазин Търговска регистрация Администрация на потребителя Маркетингова система Персонализиране на шаблони за етикети и ценови етикети

34 34 Счетоводно отчитане на времето за персонал Възможност за контрол на навременна обработка на документи от продавачи на магазини Автоматично генериране на регулаторни документи Контрол на изпълнението на персонала

35 35 Предотвратяване на нарушения: Продажба на стоки в най-голяма отстъпка себе си или на проверката им, приятели приспособяване да се намали количеството след пробив Осъществяване потребителски кредити за несъществуващи клиенти корекции по отношение на доходи (движение) на стоки в магазина, за да прикрият кражби служители тайно споразумение по време на формирането на листа на промяната на магазина: добавяне на персонал липсва на електронен подпис на работното място

36 36 Електронен подпис Принцип на действие: Потребителят използва персонализирана смарт карта, за да потвърди авторството на промените и да извърши документите. При обмен електронният подпис влиза в централната счетоводна система

37 37 Съгласно установения график, се извършва автоматична проверка на подписите на документите. Служителите по сигурността контролират авторството на документите, разследват евентуални нарушения.

38 38 Електронен подпис Предимства и възможности Хардуерно криптиране - невъзможно да се фалшифицира! Нискотарифните смарт карти и четци за тяхната подмяна, отмяна на смарт - карти могат да се извършват от разстояние чрез уеб браузър за бързо разкриване на измамата в централната част на инструмент за сигурност мониторинг: отчети за анализ, проверка на авторството Лесен за интеграция: системата не е обвързан с бизнес логиката специфична информационна система

39 39 Биометрични subwindow продавач в RMC: "Стоки, продавани заедно" Продажби Анализ и avtoformirovanie списък "Стоки, продавани заедно" Способността за самостоятелно правилния списък Зареждане характеристики на отделна колона в електронния документ нов 2.0.8 за освобождаване

40 40 Нови в съобщение на развитие на централизираното справка за управление на обмена на данни между отрасловите решения дава възможност за централизирано управление от база данни на "1C: Търговия на дребно 8" зареждане на директории: номенклатура, аптеки, магазини от база от данни на "1C: Trade Management 8" red.11 директории: организация, контрагенти, физически лица, ценови типове, карти за отстъпки, потребители

41 41 Информационни павилион в брой Приемане на издаване Приложения на стоки за Android и IOS опашки убиец и инвентар в приложението, за информация на персонала павилион в заявлението за развитие на клиенти на бонус услуга Възможност замразени фондове за N Механизъм видео наблюдение на ден за лоялност система rapidsoft с използването на механизъм камери анализ Действие на касиера и уведомление за събитие Разработване на механизма за информационна сигурност (добавяне на поддръжка за нови смарт карти) Ново в съобщение 2.0.9

42 42 Благодаря ви за вниманието! Нашият адрес: Москва, ст. Seleznevskaya d. 21 Телефон / факс: +7 (495) Интернет:

Представяне на книжарницата

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Отзиви

Обобщение на презентацията

Преглеждайте и изтегляйте безплатно презентация на "Bookstore". pptCloud.ru е каталог с презентации за деца, ученици (уроци) и ученици.

съдържание

Магазин за книги

Адрес и мениджъри Организационна структура Насоки за дейността Ценова листа Таблица с резултати от дейността Диаграма на обемите на продукцията или продажбите на продукти или услуги Ползи Сътрудничество

Представяне, Отчет за познания в книжарниците

Изпратете презентация до пощата

обратна връзка

Ако не можете да намерите презентация, можете да я поръчате на нашия уебсайт. Ще се опитаме да намерим представата, от която се нуждаете, в електронна форма и да я изпратим по електронна поща.

Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или предложения:

Ние сме в социалните мрежи

Социалните мрежи отдавна са станали неразделна част от нашия живот. Научаваме новини от тях, общуваме с приятели, участваме в интерактивни клубове за интереси.

Представяне на книга за знания

Описание на презентацията Представяне на магазина за знания на слайдове

Книжарница "Знание"

Въведение. Реалният проблем в нашето време е развитието на малкия бизнес. Бизнесът е дейност, извършвана от лица или организации за извличане на природни стоки, производство или предоставяне на услуги в замяна на други стоки, услуги или пари, което води до взаимна изгода за заинтересованите лица или организации.

Търговия с книги. През последните години се подобри четливостта в Русия и книгите отново са на мода. Но няма толкова много книжарници. Книги, учебници, ръководства - обекти, които обществото винаги се нуждае. Ето защо отварянето на магазин за книги е печеливш бизнес.

Исторически произход. Книгите във формата, в която ги познаваме, се появяват едва през Средновековието. Папирус, навити, замени ги. Листовете от папирус бяха залепени заедно и навити на свитъци. Жителите на Рим ги наричат ​​"volumen": оттук и английската дума "Volyum", т.е. "том". До средата на 15-ти век папирусът бил заменен с пергамент. Тя е направена от кожа на овце и кози, а най-тънкият пергамент е направен от телешка кожа. От едната страна те написаха текста, след това нарязаха листата от същия размер и ги закопчаха с кожени колани. Това бяха първите книги, ако можехме да ги наречем това. Но книги, които дори отдалечено приличаха на съвременни, бяха направени за първи път през Средновековието. Четири парчета пергамент, сгънати наполовина: всеки излезе като два листа. След това те бяха поставени един в друг: в размер на 8 листа или една секция.

Реклама. Книжарна книжарница "To nowledge". Изкуство, научна, образователна литература за всеки вкус! Книги и уроци за всички възрасти! Освен голям брой уроци. Нашите продавачи ще ви помогнат да намерите всяка книга, дори ако не знаете автора или заглавието. Имаме книги за подаръци и дневници. Можете да ни намерите на адрес: Челябинск, ул. 40 години победа,

"Знание" РЕЗЕРВИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЧАСОВЕ 9: 00 -22: 00 Събота и неделя са почивни дни.

Маркетинг и управление. Фактори и ресурси: Земя. Сайтът, в който се намира магазинът. Стаята за търговия и съхранение на книги. То трябва да е светло и просторно. С две стаи: склад и търговска зала. За превоза на стоки е необходим автомобил. Трудов колектив. Първоначален капитал. За наемане на търговски площи и закупуване на продукти.

Маркетинг - продажба, търговия на пазара) - набор от процеси за създаване, популяризиране и предоставяне на ценности на клиентите и управление на взаимоотношенията с тях в полза на организацията. В широк смисъл, задачите на маркетинга са идентифициране и задоволяване на човешките и социални потребности.

Трудов колектив. Изисквания: Образование. Средно, средно специално, по-високо. Продавачите трябва да имат общество и задълбоченост. За да можете да намерите подходящата литература, поръчайте липсващите книги от склада. Чистачката трябва да поддържа ред в търговския район и в склада. Следете за температурата и влажността на склад.

Мениджмънт. Управление - управление, управление, администрация, управление, способност за собственост) - развитие, създаване (организация), най-ефективно използване (управление) и контрол на социално-икономическите системи.

Правна подкрепа. Юридически адрес на книжарницата «Знания»: Руската федерация, област Челябинск, Челябинск, ст. 40 години победа, 36. Разплащателна сметка. Сметката е регистрирана от Sberbank OJSC BIK 047501602 K /

6. Оценка на риска и застраховка Застрахователното дружество, в което ще бъде осигурена имуществото на моята организация: застрахователната компания Южхурал-Аско.

Финансов план Приходите възлизат на 324 000 рубли на месец. Разходи - 258860 рубли. Печалба от 65140 рубли

Заключение Бизнес планът е инструмент за управление на бизнеса. Релевантността на бизнес плана е от 2 до 3 години. Заключение: Създадох база за търговия с моите стоки. Произведени потребителски продукти. Планирана база за печалба за семейния бюджет. Създава образа и престижа на книжарницата «Знание». Научих рентабилността на фирмата си, бизнес план, утвърдих знанията си за мениджмънта и маркетинга. Извършването на финансов план и лесният маркетинг се оказа трудно.

Референции 1. Symonenko VD: Технология: учебник за ученици в 10 клас на средното училище - М. : Ventana-Graf, 2003 -288 p. : il 2. http: // biznesklas. ru / 3. http: // en. Уикипедия. орг

Представяне на технологията в магазина "Book World"

Побързайте да се възползвате от отстъпките до 60% от курсовете "Infurok"

Описание на презентацията за отделните слайдове:

Магазин "Book World" Изпълнен: Pitetskaya E. Yu. Ученик на 10-и клас Ръководител: Лоскукова, ИА

Обосновка на проблема. Реших да направя бизнес план за създаване на книжарница, защото в наше време много малко хора четат книги и обикновено се интересуват от литература.

Идеите на предприятието. Преди да се добера до идеята за създаване на книжарница, имах идеи за създаване на такива магазини като: магазин за дрехи. Магазин за хранителни стоки. Електронен магазин. Магазин за книги.

Room. Дори и да се отвори малък магазин изисква доста просто помещение, тъй като книгите са обемни продукти, които заемат много пространство както в района на продажба, така и в склада.

Персоналът. Персоналът на книжарниците не е голям: рекламен мениджър; Мениджър за покупки; Продавач-касата; счетоводител; Специалист в търговията; Продавач консултант.

Приходи. Цената на 1 продажба е 300 rub. Обем на продажбите (Брой купувачи на месец) 1200 Приходи от продажби (на месец) 360000 рубли.

Разходи. Разходите за отдаване под наем на помещенията; Регистрация на фирма; Получаване на цялата необходима документация; Цената за закупуване на оборудване и мебели; Ремонт и проектиране на помещението; Цената на оборотния капитал.

Заключение. От горните "стъпки", довели до създаването на книжарница, разбрах, че създаването на магазин не е толкова лесно, колкото и другите продукции. А книжарница трябва да се интересуват хората с литература, която в наше време не е толкова лесно да се направи, за разлика от други заведения. Лице, което правилно и компетентно е направило бизнес план, може да създаде книжарница.

  • Лоскукова Ирина Анатолиевна
  • 1602
  • 26/02/2016

Номер на материала: DV-487727

Сертификатът за публикуване на този материал, авторът може да изтеглите в секцията "Постижения" на вашия сайт.

Не открихте това, което търсите?

Ще се интересувате от тези курсове:

Благодарност за приноса към развитието на най-голямата онлайн библиотека от учебни материали за учители

Публикувайте най-малко 3 подаръци за БЕЗПЛАТНО, за да получите и изтеглите това благодаря

Сертификат за създаване на сайт

Добавете поне пет материала, за да получите сертификат за създаване на сайт

Диплома за използване на ИКТ в работата на учителя

Публикувайте най-малко 10 материала, за да получите и изтеглите този сертификат БЕЗПЛАТНО.

Сертификат за представяне на общообразователен преподавателски опит на изцяло руско ниво

Публикувайте най-малко 15 изпратени съобщения, за да получите и изтеглите този сертификат БЕЗПЛАТНО.

Диплома за висок професионализъм, показана в процеса на създаване и развитие на уебсайта на вашия учител в рамките на проекта "Infouroc"

Публикувайте най-малко 20 материала, за да получите и изтеглите този сертификат БЕЗПЛАТНО.

Диплома за активно участие в работата по подобряване качеството на образованието във връзка с проект "Инфурок"

Публикувайте най-малко 25 материала, за да получите и изтеглите този сертификат безплатно.

Удостоверение за чест за научни, образователни и образователни дейности в рамките на проекта "Инфурок"

Публикувайте най-малко 40 материала безплатно, за да получите и изтеглите този сертификат за чест.

Всички материали, публикувани на сайта, създадени от авторите на сайта или публикувани от потребителите на сайта и представени на сайта само за информация. Авторското право върху материалите принадлежи на законните им автори. Частично или пълно копиране на материали от сайта без писменото разрешение на администрацията на сайта е забранено! Редакционното мнение може да не съвпада с гледната точка на авторите.

Отговорността за разрешаването на всякакви противоречиви въпроси относно самите материали и тяхното съдържание поемат потребителите, които са публикували материала на сайта. Редакторите на сайта обаче са готови да предоставят пълна подкрепа при решаването на всички въпроси, свързани с работата и съдържанието на сайта. Ако забележите, че материалите се използват незаконно на този сайт, уведомете администрацията на сайта чрез формуляра за обратна връзка.

Това е книжарница

Размери: 720 x 540 пиксела, формат: jpg. За да изтеглите слайд безплатно за използване в урока, кликнете с десния бутон върху изображението и кликнете върху Запазване на изображението като. ". Изтеглете цялата презентация на "City 1.pps" в размер на пощенски архив 1344 KB.

Космос - град

"Машини" - Товарен кран. Пожарна камион Мотокар. Такива различни коли. Hlebovoz. В автобуса. Линейка кола. Публикуване на машина. Автоматичен павилион. Трактор. Танкер за мляко Такси. Камионът. Refrizherator. Полицейски кола.

"Планетите на Слънчевата система" - Беше открито също така, че атмосферата на Юпитер е напълно бурна. През нощта Юпитер често е най-ярката "звезда" в небето. Информация за Сатурн, стр. 1. Повърхността на Калисто отразява нейната възраст. Юпитер е четвъртият най-ярък обект в небето. Той е известен още от праисторическото време. Юпитер е толкова голям, колкото газовата планета може да бъде.

"Парк, цирк, плаж, детска градина" - На плажа можете да се насладите на слънчеви бани. През пролетта и лятото има много цъфтящи дървета в парка. Тук се представят акробати и гимнастички. Парк. През есента парковете са особено красиви. Децата обичат да играят на плажа в пясъка. В цирка са обучени животни. Отиваме на плажа, за да се спуснем и да плуваме във водата. Това е илюзионист - той показва различни трикове.

"Обществени места" - поща. Гара. Завод. Училище. Пожарникарство Църква. Летище. Музеят. Hotel. Аптека. Магазин за дрехи. Metro. Детска градина. Какво има в нашия град. Cinema. Магазин за хранителни стоки. Стадион. Бензиностанция.

"Фази на Луната" - Задача: Определете коя от чертежите Луната расте и на която тя намалява. Вече знаете какво е слънчева система? Наближаваме луната! Разгледайте: ями се оформят от падащи камъни. Лунен сърп плаваше през небето, сърп се опираше на щетите. И така, писмото С е от небето. Вижте: тази следа беше оставена от астронавт, който се приземи на повърхността на луната.

"Сгради и къщи" - Сгради в града. Консерватория. Вила. Частна къща Санаториум. Shop. Болница. Училище. Детска градина. Небостъргачи. Университет. Високи сгради. Жилищни сгради. Гара. Нощен клуб. Театър. Администрация. Café. Hotel.

Общо в темата "Космос - град" 63 презентации

Представяне на книжарница

Настоящото бързо развитие на ИТ технологиите, до голяма степен очаквано, доведе до факта, че хората започнаха да използват по-малко литература, да четат книги и следователно да отидат в книжарниците. Ето защо не са останали толкова много книжарници, а онези, които са се превърнали в истински монополисти книжни гиганти. Това не означава, че индустрията за популяризиране на печата е умряла или умира, а сега не е само допълнителна задача сега за всяка книжарница сега е да рекламирате продукта си възможно най-много и да стимулирате интерес към него.

Защо ви е необходимо представяне на книжарница

Ето защо те създават презентации за книжарници - да стимулират интереса, да накарат публиката да иска да купи книгата, а не просто да бъде удовлетворена от гледането на филм в Интернет. Действително, задачата за представяне на книжарница не е просто да се движи напред от общия брой конкуренти, но и да се намери читател сред широката аудитория, да го заинтересува и да привлече вниманието както към магазина като цяло, така и към отделна публикация.

Говорейки по фигура, категориите посетители на книжарници могат да бъдат определени в няколко групи:

Ученици и ученици (учебна литература, спомагателна литература);

Булевард, пътни романи или детективи за не особено тежки категории, четене от време на време;

Фенове на бестселъри (книги, които са особено популярни, скъпа литература, вероятно с автограф, за попълване на личната колекция на домашната библиотека);

Любителите на класиката (публикации за исторически събития, класика като А. Дюма и др.).

Какво трябва да бъде презентацията на книжарницата

Въз основа на горепосочената информация трябва да се разбере, че представянето на книжарници трябва да е разумно и предназначено за общо демонстриране на аудиторията и тесен профил за определени сегменти от населението: ученици / студенти, обикновени аматьори, привърженици на класиката и скъпа литература. Презентационните слайдове трябва да привличат вниманието и изненадата, като в същото време демонстрират всички сфери на литературата за читателите. Специално внимание трябва да се обърне на определени позиции, подчертаващи най-ярките издания, които определят интереса на всеки възможен читател.

План за презентации

Intro. Лого на магазина (ако има, ако не, най-подходящото изображение, свързано с този магазин и името му: мъдър бухал, книга по пътя, писалка на класически писател);

За магазина. Когато мрежата беше отворена, има ли мрежа, ако е така, след това покажете географското местоположение на цялата мрежа;

За магазина с номера. Колко зали в магазина, каква е неговата площ, колко публикации се предлагат на читателите, популярност и обслужване;

Какво предлага. Кои издания се предлагат от магазина, в кои посоки има тясна специализация, какво е най-популярно в този магазин;

Предложения на автора. Какви бестселъри магазинът предлага на вниманието на читателите, дали има публикации с автографи.

Direction. Опишете накратко или колкото е възможно повече (в зависимост от характеристиките на магазина) всяка посока (образователна, научна, таблоидна, класическа) под формата на отделни публикации, които могат да привлекат вниманието;

Търговска зала. Снимки на търговския под, разположението на рафтовете.

Акциите. Различни промоции и отстъпки, оферти за редовни клиенти и клиенти на едро.

Специална поръчка Дали този магазин предлага доставка на редки или необходими издания за поръчката.

С кои издатели работи (лого).

Купувачи. Има снимки доклади на продавачите с купувачи, демонстрация на търговски зали пълни с купувачи.

Награди. Възможно е този магазин да участва в публични събития, граждански дела и да получи дипломи, номинации или сертификати за определени постижения.

Местоположение. Информация за това къде се намира магазинът, дали има уебсайт, начин да стигнете там и т.н.

Заключение. Какво прави този магазин привлекателен, защо трябва да обръщате внимание на него и как е по-добре от неговите конкуренти.

Цена и условия

Цената и условията за създаване на презентация за книжарница директно зависят от характеристиките на всеки магазин и индивидуалните желания на клиента. Във всеки един случай професионалистите на Powers внимателно третират всеки клиент, вземат предвид неговите желания, предпочитания и деликатно се отнасят до приспособяването на работата към бюджета. Мога ли да направя сама представяне на книжарницата? Разбира се, възможно е, но си струва? Тази област има много различни сложности и особености, с които може да се справи само един майстор на занаята, който има известен опит в работата си в тази област. Не трябва да рискувате репутацията и бъдещето на вашия магазин, да инвестирате в него ново бъдеще, перспективи, душа и възможности - доверие "правомощия"!

Представяне, доклад за бизнес плана. Отваряне на книжарница

Изпратете презентация до пощата

обратна връзка

Ако не сте могли да намерите и изтеглите доклада за презентацията, можете да го поръчате на нашия уебсайт. Ще се опитаме да намерим материала, който ви трябва, и да го изпратим по имейл. Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или предложения:

Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или предложения:

Ние сме в социалните мрежи

Социалните мрежи отдавна са станали неразделна част от нашия живот. Научаваме новини от тях, общуваме с приятели, участваме в интерактивни клубове за интереси.

Представяне "Проекти за книги"

книги

"Книгата е приятел на човека" - празници на четене в различни страни Кога се появиха първите библиотеки? Музей на книгата. Има много паметници на изключителни хора в света. Ден на книгата в Германия. Кой беше инициаторът на Седмицата на книгите? Дубровина Людмила Викторовна. В древния Египет ролята на библиотеките служи като съхранение в храмовете. Най-голямата библиотека от глинени таблетки. Пратеници на царе от династията Птолемейство изкупували произведения.

"Скъпа приятелка" - Всички са красиви, без съмнение. Нападение върху учебници. Разкъсан град Чита. Ние едва имахме време да приключат празниците, когато съществените седмици започнаха да излизат назад. Кралицата на книгата Известни думи. От прасеца на Седмицата на книгите. Наказание за сбогом. Раздразнение, заповеди, съобщения. Клуб "Любовник на книгата". Здравей, Книга. Книгата може да стане вашата съдба, просто да се научите да я четете с употреба. Способността да четете бързо е истинско чудо.

"Правила за третиране на книгата" - Написано от писалка. Разкъсан лист. Пожелания за книгата. Правилата за работа с книгата. Не дърпайте чаршафите. Срещаме се с лекаря. Погрижете се за книгата. Fizkultminutka. Рибата седи в гнездото. Имаше глупости. Книги на Гришкин. Дешифрира. Кой ще отговори на всичките ми въпроси.

"Книгата в живота на човека" - Мемориална библиотека на принц Голицин. Какви работи на Пушкин знаете. Кирилица. Свитъци. Николай Василиевич Гогол. Какво е басня. За какво пише писателят? Библиотеката на Фонтанка. Какви са произведенията на Гогол. Държавна библиотека "Ленин" в Москва. Ирина Василиева Шевандронова. Каква е името на руския пионер. История на писането. Иван Андреевич Крилов. Братя Грим.

"Работа с книги" - Работа с библиотекар. Условия за работа с книги. Научете как да използвате книгата. Приказни герои. Плакати. Разширено обучение на различни категории работници. Стихове от С. Маршак. Д-р Айболит. Правилата за работа с книгата. Гатанки. Драматизация.

"Значението на книгата" - Тест "Проверете себе си". На кого А. Пушкин обърна внимание на последните думи. Мишкина каша. Л. Лаин "Старецът". Умът без книга, че птица без крила. Развитието на творческите способности. Опитайте се да изберете сами думите - поддръжка. Четенето не е нищо. Игра "Думи - подкрепа". Вирджиния Улф. Играта Киндер изненада. Според М. Горки. Gramkonstruktor. Работилница на художника. "Децата и птицата" Плешеев А.Н.

Бизнес план за книжарници

Минимален начален капитал

1. Обобщение на проекта

Целта на проекта е да отвори книжарница за книжарниците. Този бизнес план е предназначен да оправдае икономическата ефективност на проекта. Целевата аудитория на книжарницата ще бъдат всички групи от хора, вариращи от деца в предучилищна възраст. Обхватът на книжарницата ще включва следните групи стоки:

литература по изкуство, култура, туризъм / местна история;

Инвестициите в откриването на книжарница ще бъдат 2 286 000 рубли. Средствата ще бъдат взети от лични спестявания. Изпълнението на проекта ще изисква подготвителна фаза от 3 месеца, която ще се изисква за регистрация, търсене на помещения и подписване на договор за наем, търсене на доставчици и сключване на договор за доставка, ремонт и оборудване на помещенията, наемане и обучение на служители. Срокът на възвръщаемост на магазина за изплащане ще бъде 21 месеца.

Нетна настояща стойност (ННС), триене.

Нетната печалба на проекта, търкайте.

71 000 - 443 000

Период на изплащане (PP), месеци

Период на откупуване с отстъпка (DPP), месеци

Индекс на рентабилност (PI)%

2. Описание на промишлеността и фирмата

Днес пазарът на книги в Русия претърпява своята трансформация. Според доклада на индустрията за състоянието на книговия пазар в Русия, Федералната агенция за пресата и масовите комуникации през последните няколко години във вътрешната книжна индустрия има тенденция на спад в традиционното издаване на книги и постоянен спад в обема на книговия пазар. През 2014 г. най-ниските резултати са отчетени за производството на печатни книги и брошури за 7 години. От 2008 г. печатната маса на произведените в страната публикации е намаляла почти наполовина - с 45.3%. Положението в продажбите не е толкова критично: тук намаляването на пазара не е толкова бързо.

От 2011 г. до 2015 г. обемът на пазара в парично изражение намаля от 80,5 на 75,2 милиарда рубли. Сред основните фактори на стагнацията можем да подчертаем намаляването на читателите, постепенното изтичане на читатели в мрежата, както и намаляването на разходите за книги, дължащо се на спад в покупателната способност.

Според експерти в книжната индустрия в момента има около 1500-2000 стационарни книжарници, работещи в Русия. Въпреки отрицателните тенденции, някои пазарни участници отбелязват увеличение на печалбите, дължащо се на увеличение на цените на книгите, което започна да се увеличава значително през последните години. Само от 2014 г. до 2015 г. средната проверка се е увеличила с 10-15%. Средната цена за книги продукти в края на 2015 - началото на 2016 в регионите е на нивото на 300-350 рубли, в Москва - 500-530 рубли. Във времена на криза и спад в продажбите най-силните играчи успяха да се адаптират към новите пазарни условия, намалявайки финансовата тежест върху бизнеса, по-специално, подписвайки отново договора за наем с валутата в рубли и започвайки да работи по-активно в посока на продажбите по интернет.

Целта на проекта е да отвори книжарница за книжарници. Целевата аудитория на книжарницата ще бъдат всички групи от хора, вариращи от деца в предучилищна възраст. Предвид текущите тенденции в бранша, магазинът ще представи универсална гама от книги и свързани продукти, включително - художествена литература, детска литература, образователна литература, приложна литература, професионална литература, литература по изкуство, култура, туризъм и местна история, продукти.

Франчайзи и доставчици

Площта на книжарницата ще бъде 85 квадратни метра. м. Сградата ще бъде разположена на улица с висок пешеходен трафик, на първа линия от къщи. Местоположението е избрано, като се вземат предвид максималното покритие на населението, минималният брой активни конкуренти, голям брой образователни институции.

Правната форма на магазина - IP. Система за данъчно облагане - опростена (USN 15%). OKVED код за този бизнес - 52.47 Продажба на дребно на книги, списания, вестници, канцеларски материали и канцеларски материали.

Управляващата структура на книжарницата е линейна. Отговорностите за ръководството са възложени на отделен предприемач. Той отговаря за администратора, който управлява персонала по продажбите и счетоводителя, който работи в аутсорсинг.

3. Описание на продукта

Магазинът ще предоставя на клиентите книги и канцеларски материали в средната ценова категория. Размерът на средния чек ще бъде 350 рубли на границата от 75%. Делът на книгите в диапазона ще бъде 70%. Броят на заглавията на книгите е 15 000. Предлаганите продукти ще бъдат разделени на следните раздели:

Фантастика: популярна научна литература, класическа литература, съвременна литература, историческа литература, детективи, приключения, любовна история, мемоари, журналистика.

Общество и култура: литература по изкуство, култура, психология, философия, социални и политически теми;

Учебна литература: учебни учебници, учебни пособия за ученици от средните училища, справочници, речници, енциклопедии, фразеологични книги.

.Религия, езотерика и др.: литература по религия, астролози, магия, езотеричен, мистицизъм.

Спортна и здравна литература: медицинска литература, спортна литература.

Туризъм и пътуване: карти, водачи, атласи.

Приложна литература и хоби: готвене, риболов, градинарство, градинарство, лов, кръстословици и др.

Типография и канцеларски материали: списания, моливи, писалки, преносими компютри, преносими компютри, дневници, пощенски картички, календари и др.

Изборът на асортимент от книги ще се основава на анализ на офертите на конкурентите и рейтингите на най-популярните публикации и нови продукти.

За организиране на търговията на дребно с книги и офис няма да се нуждаете от лиценз. Хартиените продукти обаче се класифицират като опасни за пожар. Във връзка с това има определени изисквания за книжарниците, изложени в WWF 46-01-95. "Правила за пожарна безопасност за предприятията и организациите на Roskompechat". Също така ще трябва да координирате дейностите с Rospotrebnadzor.

4. Продажба и маркетинг на книжарницата

Един от ключовите фактори, влияещи върху пазара на книги, е покупателната способност. Според Всеруския център за жизнени стандарти броят на руските граждани с високи доходи и средни доходи през 2015 г. е намалял съответно с 25% и 46%, докато броят на гражданите с ниски доходи и нуждаещи се граждани се е увеличил съответно с 8 и 28%. Забавянето на потреблението сред руските граждани, преходът към икономика и фокусът върху купуването само на основни стоки на фона на продължаващата грижа на читателите в мрежата като цяло оказват неблагоприятно влияние върху пазара на книги. Пазарът на книги бавно, но стабилно се задържа.

Според списанието "Book Industry" за 2015 г. обемът на пазара на печатни книги възлиза на 48,52 милиарда рубли. (включително покупки от бюджетни организации - 75,27 млрд. евро), докато през 2011 г. очакваният оборот е 53,65 млрд. рубли. (общ оборот - 80.58 милиарда рубли). Следва да се отбележи, че делът на книжарниците, включително регионалните и федералните мрежи, остава на същото равнище, докато делът на павилионните мрежи и нетърговската търговия на дребно значително намалява. Най-добрите показатели са показани от онлайн магазини, чийто процент се е увеличил от 6.69% на 10.16% (за подробности виж таблица 1).

Top