logo

Вие сте опитен бизнесмен, който иска да открие сериозен и изключително печеливш бизнес? Предлагаме ви проект за създаване на захарна фабрика.

За да станете успешни в бизнеса със захар, трябва да имате добър опит, защото процесът на получаване на захар е доста сложен и скъп.

Едно от предимствата на създаването на такъв бизнес е неговата подкрепа от страна на държавата, тъй като захарта е една от основните храни, включени в човешката диета. Освен това се използва в пластмасовата и фармацевтичната промишленост.

Недостатъкът на бизнеса е прякото привързване на произвеждания продукт към суровините, т.е. ако нямате редовни доставчици на захарно цвекло, тогава няма смисъл да започнете бизнес.

Трудността при организирането на захарна фабрика е в нейната държавна регистрация, защото за това е необходимо да се получат няколко разрешителни. Избраната стая трябва да бъде проверена от различни власти (пожар, SES и др.). Освен това производството трябва да отговаря на изискванията на различни GOST.

Положителната точка на бизнеса е, че основно цялата произведена захар е направена от вносни суровини, така че имате реален шанс да навлезете на пазара с атрактивни цени, като използвате собствени или местни суровини.

Помислете за продажбата на отпадъчни продукти, включително меласа и целулозата. Това ще ви даде възможност да спечелите допълнително.

Според статистиката срокът за изплащане на организацията на захарна фабрика е до една година. Същевременно показателите за рентабилност, при други положителни условия, могат да достигнат 180%.

За да може вашият бизнес да стане успешен и да ви донесе добър доход, първо трябва да създадете ефективен бизнес план. С такива примери можете да намерите по-долу.

Анализ на финансовото и икономическо състояние на предприятието съдържа бизнес план на съществуващото предприятие LLC Карламански Сахар. Представя кратко описание на икономиката, описва ресурсите на селскостопанското производство и ефективността на тяхното използване. Изчислени показатели за ефективност на дълготрайните активи, резултатите от които са представени в таблицата. Анализ на финансовото и икономическо състояние на икономиката, нейната конкурентоспособност. Представя динамиката на структурата на собствения капитал. Дадоха обосновка за организирането на подобен проект.

sahar2.zip - е разработен бизнес план за компанията Progress Agro LLC. Съдържа описание на продуктите и услугите. Много внимание се обръща на маркетинговата политика и продажбите. Произведена е идентификация и анализ на основните съществуващи конкуренти на пазара. Разработен е списък с канали за дистрибуция на продукти. В производствения план таблицата съдържа описание на технологията, качеството и сертифицирането на продуктите. Във финансовия план бяха направени изчисления на основните технически и икономически показатели, включително текущи и капиталови разходи, индикатори за приходите и приходи.

cahar3.zip - представя бизнес плана на захарна фабрика. Основната разлика в този бизнес план от страна на другите е, че основното внимание се отделя на качествените характеристики на произвежданите стоки. Анализ на асортимента на захар, който се изпълнява от различни магазини. Разработени обещаващи области на развитие на бизнеса. Описва изискванията за опаковане и съхранение на захар. Освен това се обръща внимание на транспортирането на захар, което е много важен момент.

sahar4.zip- представи бизнес плана на захарна фабрика. Особено внимание се отделя на производствената технология на гранулирана захар. Теоретично описани подробно всички етапи на производствения и организационния процес. Таблиците представят всички необходими разходи, изчисляваха размера на инвестициите. Съдържа описание на възможните трудности, с които има възможност да се сблъскате в процеса на правене на бизнес. Предлагат се препоръки за отстраняване на тези трудности. Беше разработена ефективна политика за маркетинг, реклама и продажби.

Бизнес план на захарна фабрика с капацитет 196 000 тона годишно (с финансови прогнози)

 1. версия за печат (2 копия)
 2. електронна версия (видео)
 3. нашата книга е подарък!
 4. ръководство за самообслужване
 5. дизайн

С капацитет от 196 000 тона готови продукти годишно е разработен ИСС "Инвест-Проект" въз основа на поръчкови проекти, завършени по-рано.

Целта на бизнес плана: изграждане на финансов модел на ново предприятие и изчисляване на ключови финансови, икономически и маркетингови параметри, които да оправдаят изпълнението на Проекта за изграждане на захарна фабрика, потвърждават инвестиционната привлекателност на проекта и набавят необходимите средства.

Методология за планиране: международни препоръки на UNIDO, собствени методи.

Концепция за проекта

Според проекта се планира закупуване на поземлен имот в един от регионите на Централен федерален окръг или Уралския федерален окръг и изграждането на завод за преработка на 480 000 тона захарно цвекло годишно и производство на 196 000 тона продукти на година, включително *** хиляди тона гранулирана захар.

Работното време на предприятието е октомври, ноември, декември и частично януари всяка година.

Необходимост от инвестиции в проекта

За да се реализира проектът, се планира да се инвестират 1 950 000 000 рубли. два транша:

 1. *** мл. (**% от инвестициите) - инвестирани за сметка на собствения капитал;
 2. *** милиарда рубли. (**% от инвестициите) - инвестирани под формата на банков заем в размер на 15.0% годишно без мораториум.

Общият период на изплащане на проекта е *** месеца (*** години).

* необходимостта от инвестиции може да бъде намалена чрез намаляване на производствения капацитет на предприятието и по-евтино оборудване. За да промените, извикайте: +7 (495) 760.96.92.

График на проекта

Прогнозният период (хоризонт на планиране) е 10 години. Този период съответства на стандартите на индустрията за периода на изплащане на проектите, като се отчита времето на закупуване на производствено оборудване и пълното лансиране на комплекса.

Преглед на маркетинга на пазара на захар

Захарната индустрия в Русия е представена от 72 захарни фабрики, чийто общ капацитет е около 315 хиляди тона преработка на цвекло на ден.

Особеността на териториалното разположение на захарните заводи е тяхното твърдо обвързване с площта на захарното цвекло, тъй като транспортирането на цвекло за всяко значително разстояние е икономически неефективно.

В Русия през май 2016 г. са засадени захарно цвекло на площ от *** хиляди хектари или 97,4% от прогнозата (през 2015 г. - *** хиляди хектари). В Русия не повече от 1,5% всички площи падат върху захарното цвекло.

Основният дял на отглеждането на захарно цвекло в Русия попада в Централен федерален окръг - 55% от територията, Волга Федералния окръг заема второ място - 21%, Южен федерален окръг заема трето място - 17%.

До 90-те години на миналия век страната напълно удовлетворяваше нуждата от семена от захарно цвекло, сега повече от 95% от семената се внасят.

Благодарение на подбора на захарно цвекло, последните 60 години са белязани от постоянно увеличение на добива. В областите на Руската федерация се наблюдава увеличаване на културата на култивиране на захарно цвекло, увеличаването на добива и захарното съдържание на кореноплодни растения.

Доходността на захарно цвекло в Русия е по-ниска от чуждата страна и половин или повече пъти. Потенциалът за увеличаване на добивите е много висок. Същевременно добивът на захарно цвекло през 2015 г. възлиза на 375.3 c / ha, което е с 15.1% по-ниско от рекордното 2013 година.

Производството на захар в Русия през 2015 г. възлиза на 5,1 милиона тона, което е с почти 13% повече в сравнение с 2014 г.

Основните производители на захар у нас са следните: ОАОС Кубан Агро-Асоциация (Краснодарска територия), Доминантна група от компании, Група на дружествата Продимекс, Група "Разгули" АД, Група на дружествата "Русагро" и Групата на дружествата "Сиукден" в Москва.

Ценообразуването на пазара на захар в Русия до голяма степен се "постави" от растенията в територията Краснодар.

През 2015 г. средните цени на производител на захар в Русия възлизат на 34,5 хил. Рубли на тон, което е с 47% повече в сравнение с 2014 г. От 2012 г. цените на захарните производители са се увеличили с 68%.

Най-високите средни годишни потребителски цени през 2015 г. са регистрирани в Далечния източен федерален окръг - *** RUB / kg, най-ниската в Кримската федерална област - *** RUB / kg.

Планирано финансово изпълнение на проекта:
 • общ приход за прогнозния период - *** млрд. рубли;
 • нетна печалба за прогнозния период - *** млрд. рубли;
 • нетна печалба през последната прогнозна година - *** млрд.

Основни параметри на предприятието:

 • местоположение: Централен федерален окръг, НЛО;
 • площ: 50 ха;
 • площта на сградите и конструкциите: *** хиляди квадратни метра. m;
 • производствен капацитет:
  • бяла захар от цвекло: *** хиляди тона годишно;
  • пулп сух гранулиран (меласа) *** хил. тона годишно;
  • пресован пулп (12%): *** хиляди тона годишно;
  • меласа от цвекло: *** хиляди тона / година;
 • средна продажна цена: *** хиляди рубли. / t;
 • средна цена: *** хиляди рубли. / t;
 • данъчна система: DOS (при преференциална ставка на ДДС от 10%);
 • доход на собственика на проекта след връщането на инвестираните средства (за прогнозния период): *** млрд. тр.;
 • средно увеличение на продуктите, включително ДДС: ***%;
 • персонал: *** лице с FOT (включително единен социален данък);
 • очакван срок на строителството: 24 месеца;
 • Източници на суровини: земеделски предприятия от съседни райони.

Готовият бизнес план на захарната фабрика съдържа 165 страници, 42 таблици, 34 графики и 12 диаграми.

ECC "Инвест-Проект" предоставя консултантски услуги в планирането, проектирането и строителството на селскостопански предприятия.

Готовият бизнес план на захарна фабрика може да бъде модифициран за конкретен проект: за регион, площ, производствен капацитет, инвестиция, разходи за строителство, разходи за оборудване, наличие или липса на собствена база за суровини. За промяна на бизнес плана, моля обадете се на: +7 (495) 760.96.92.

Захарен бизнес: производство на захар. Технологии и оборудване за производство на захар

Хранителната индустрия винаги е най-устойчива на конкурентните промени на пазара, тъй като търсенето на продукти в тази област е стабилно. Има няколко силно печеливши индустрии. Една от тях е производството на гранулирана захар. Може да се счита за обещаващ и печеливш бизнес.

За производството на захар

Производството на захар е доста голям клон на хранително-вкусовата промишленост. Тя има около 320 предприятия. Те се специализират в производството на продукти, разделени на захар-пясък и рафинирана захар.

Като правило фабриките за захарна пясъчност се локализират в близост до местата за сеитба на захарно цвекло и функционират сезонно. Производството на гранулирана захар в съвременните предприятия е доста мащабно. По този начин големите и добре оборудвани фабрики могат да обработват до 6 хиляди тона цвекло.

Производството на рафинирана захар включва производството на рафинирана захар или рафинирана захар. Такива растения се намират в големи градове и могат да работят целогодишно.

Характеристики на захарта

Рафинираната захар и гранулирана захар са висококачествени храни, които имат сладък вкус. В допълнение, тя е почти чиста захароза. Тя може лесно и напълно да се абсорбира от тялото, което ви позволява бързо да възстановите загубената енергия.

Това е дизахарид, който се разгражда на глюкоза и фруктоза под въздействието на ензими. В допълнение, захарозата лесно се разтваря във вода и образува свръхнаситни разтвори. При повишаване на температурата се увеличава неговата разтворимост.

Захарозата може да бъде в кристално или аморфно състояние. Ако говорим за химическа структура, тогава захарта е слаба многобазова киселина, която при взаимодействие с алкални или алкалоземни метали произвежда съединения, наречени "сахарат".

Трябва да се отбележи, че поради фруктозата инвертната захар е хигроскопична, затова забавя стагнацията на хляба, предотвратява процеса на захарване на сладко, а също така предотвратява изсушаването на мармалад, мармалад, фъдж или други сладкарски изделия.

Анализ на пазара на захар

Производството на гранулирана захар винаги е обещаващо, тъй като захарта е и ще остане суровина от първостепенна необходимост. Той винаги се радва на стабилно търсене, което не минава.

Трябва да се отбележи, че захарният бизнес се характеризира с бърз растеж. Това се дължи на реконструкцията на растенията и увеличаването на техния производствен капацитет. Освен това можете да забележите положителната динамика на потреблението на захар от населението.

Така че, ако посочите статистически данни, тогава човек консумира около 20 кг от този продукт на година, без да брои сумата, която е включена в състава на други деликатеси. И въпреки че лекарите не препоръчват да яде много сладки, вярвайки, че това неблагоприятно засяга здравето, цялостното функциониране на тялото и може да доведе до диабет, търсенето на захар не намалява. Ето защо висококачественият бизнес план за захарна фабрика е добра възможност за организиране на звукова продукция и добра печалба.

Характеристики на бизнес плана на захарна фабрика

От технологична гледна точка производството на гранулирана захар е сложен и труден бизнес, който изисква скъпо оборудване, значителни финансови разходи, както и голям брой професионални работници. За да може компетентно да влезете в захарната индустрия и да я приложите успешно, трябва ясно да изясните всички характеристики на този бизнес. За да направите това, и направете бизнес план на захарна фабрика.

Това е изключително важен документ, който може да определи бъдещето на едно предприятие. С помощта на него той установява рентабилността на предприятието, възможностите му да получава инвестиции и да се наслаждава на търсенето, както и нивото, на което ще бъде възможно да се увеличи производството. Грешките при изчисляването са неприемливи, тъй като отварянето на такова предприятие изисква значителни инвестиции.

Размерът на риска зависи от цената на оборудването, отдаването под наем на помещенията, които ще се използват като складове, както и от разходите за стартиране на самата продукция. Важното е закупуването на необходимите суровини, получаването на различни разрешителни, както и размерът на заплатите.

Ключови моменти в бизнес плана на захарна фабрика

За да отворите ново производство на захар, трябва да направите изчисления в зависимост от ситуацията на пазара и характеристиките на работния поток. Трябва да се отбележи, че бизнес планът е поне 3 години и непрекъснато се актуализира. Препоръчва се да се събере следната информация:

 • Обща информация за проекта и пазара на захар. Необходимо е да се определи какво значение и перспективите за отваряне на растението. Анализът на пазара, търсенето и конкурентната среда, предположението за рентабилност също са от голямо значение.
 • Определение на мисията и стратегията. За да бъде успешна продукцията, трябва да се формулира мисия, която е социалната идея на бъдещата компания, както и стратегия - план за действие, който да ви помогне да постигнете целите си.
 • Изясняване на списъка с всички необходими документи.
 • Финансовата част. Всички разходи и планирани приходи трябва да бъдат определени.
 • Производствена линия за захар.
 • Маркетингова стратегия за крайни продукти.
 • Политика за човешките ресурси.

Суровини за захар

За производството на използвана захар такива суровини:

 • захарна тръстика, която най-активно се използва от предприятията в Бразилия, Куба и Индия;
 • захарно цвекло - производството на захарно цвекло е обичайно в САЩ, Русия, Германия и Франция;
 • палмов сок - използван в Югоизточна Азия;
 • ориз от скорбяла - малцова захар се произвежда в Япония;
 • стебла от сорго - захарта от тази суровина се произвежда в Китай; Следва да се отбележи, че няма конкурентни предимства в сравнение с цвекло или тръстика.

Ако посочите видовете захар според метода на производство, тогава произведете сурова захар. Това са отделни кристали, състоящи се от захароза. Има и захарна захар. Това са внимателно смачкани захарни кристали. Като правило, захарната смес се използва в производството на сладкарски изделия. Основният тип може да се нарече гранулирана захар. Това е кристал от захароза, чиито размери са приблизително 2,5 мм. Ако продуктът е направен от много чисто вещество, тогава те говорят за рафинирана захар.

Характеристики на кореноплодни цвекло

Захарното цвекло е важен компонент в производството на захар. Това е двугодишно растение, което е устойчиво на суша. През първата година корените се отглеждат със силна коренова система. Следващата година се появяват нови розетки на листа, както и стъбла с цветя и семена.

Трябва да се отбележи, че в производството на захар използва корени само първата година на развитие. Те са плътни и силно уплътнени области на кореновата система, имат цилиндрична форма. Теглото на корена е средно 200 грама. Пулпът му се състои от микроскопични клетки, които изпълняват различни функции. Външната тъкан е защитна, наречена перидерм. Основната тъкан е паренхим, който натрупва сок от цвекло в клетките си. Той е богат на захароза и други вещества в разтворена форма.

Трябва да се отбележи една характеристика на структурата на паренхимните клетки от цвекло. Те имат обвивка, която се състои от влакна. Стените му имат полупропусклива протоплазма с протеини и обграждат соковете от цвекло, съдържащи вакуоли. Следователно, за да се извлече захар от цвеклови клетки, те не позволяват да се разтварят, то е необходимо да се затопли протоплазмата до температурата, при която нейните протеини се коагулират.

Характеристики на химичния състав на цвеклото

Качеството и количеството на продуктите, получени чрез специална обработка на захарно цвекло, зависи от неговия химичен състав. Съотношението на различните компоненти, от своя страна, зависи от семена, които се използват за култивиране, както и от климатични условия.

Като цяло захарното цвекло съдържа 75% вода, а останалото сухо вещество. Ако направите преизчисления за 75 кг вода, 3 килограма задържат колоидите и 72 кг действат като разтворител с 17,5 кг захароза и 2,5 кг не-захарни съединения. Има важен показател - чистотата на сока от цвекло. Това е процентното съдържание на захарозата и количеството сухо вещество.

Като правило първото число (този индикатор понякога се нарича още съдържание на захар) варира от 15-22%. Това означава, че средното съдържание на захароза в цвеклото е 17,5%.

Ако посочите съдържанието на сухи вещества в крайния продукт, делът им в захарния пясък е 99,75%, а в рафинираната захар още повече - 99,9%.

Етапи на производство

Производството на гранулирана захар е особен процес, който се характеризира със следните етапи или етапи:

 • доставка на захарно цвекло, почистването му от различни примеси;
 • получаване на захарни чипове и дифузен сок от него;
 • почистване на получената течност;
 • уплътняване на сока чрез изпаряване;
 • готвене на маска и получаване на захар под формата на малки кристали;
 • сушене и охлаждане на гранулирана захар и нейното последващо съхранение.

По този начин процесът на производство на захар от цвекло включва нейното измиване и почистване, претегляне и нарязване на чипове, които се поставят в специален дифузьор. Това е екстракцията на захар от растителната маса, използвайки гореща вода. В същото време получават дифузен сок със захароза, а също и натиснете. Това са чипс от цвекло от етапа на екстракция, който може да се използва за производство на фуражи за животни. Следват етапите, които ви позволяват да изчистите дифузния сок и да получите захарни кристали.

Как да получите захарни кристали?

След като се получи дифузионният сок, той се смесва с вар в сатуратор. След това полученият разтвор се нагрява и въглеродният диоксид преминава през него.

В резултат на това се извършва филтриране, при което се получава "пречистен" сок. Понякога се използват йонообменни смоли на този етап.

След това този "пречистен" сок се изпарява, като се получава сироп, съдържащ 65% захар, а кристализацията се извършва в специална вакуумна апаратура при 75 ° С. Получавате първа кристализация.

Това е смес от захароза и меласа, която влиза в смесителя, разпределителя на отпадъците и центрофугите. Захарните кристали, останали в последното устройство, са избелени и действат върху тях с пара, в резултат на което получават обичайната кристална захар.

Следва да се отбележи, че производството на захар от тръстика се характеризира със сходен технологичен процес. Разликата е липсата на етап на екстракция (бастунът е просто изцеден), както и методът за почистване на получения сок (той се обработва с много по-малко количество вар).

Оборудване за производство на захар от цвекло

За да коригирате производството на захар, трябва да закупите набор от специализирано оборудване. С него можете да подготвите цвеклото за по-нататъшен технологичен процес.

Този комплекс от съоръжения включва:

 • заваръчна инсталация;
 • хидравличен конвейер;
 • пясък, хълм и камък;
 • сепаратор за вода;
 • машина за измиване на цвекло.

Ако посочите оборудването за производство на захар, основната линия машини включва следното:

 • конвейр, оборудван с магнитен сепаратор;
 • резачка за цвекло;
 • везни;
 • дифузна инсталация;
 • винтова преса;
 • сушене за пулп.

Освен това, при производството на захар, използващи филтри, нагревателни устройства, насищащи и сулфинатори, както и резервоари за дефекация. Оборудването, което се счита за най-енергийно интензивно, е вакуум апарат, центрофуги и изпарители с концентратори. Ако се изисква максимална автоматизация на производството, трябва да се закупи вибриращ контейнер, вибриращ екран и уред за охлаждане.

Характеристики на закупуването на оборудване за захарния бизнес

Оборудването за производство на захар може да бъде закупено по няколко начина. Можете да направите самостоятелно оформление от различни машини (включително неспециализирани), да купите линия от устройства или цялото растение, което вече се използва, да купите готов завод за производство на захар или напълно нови устройства. Първият вариант е най-икономичен, но може да бъде използван само от хора, които напълно разбират техниката.

Значително предимство при закупуването на неактивна захарна фабрика е развита инфраструктура и развита мрежа от доставчици. Но е необходимо да се помни за сериозно минус - може да има износено оборудване и да бъде просто неподходящо за печелившо производство.

Ако купите нова готова захарна фабрика, тогава трябва внимателно да претегляте всичко, защото разходите са доста големи. Следва да се обърне внимание на качеството на оборудването, тъй като предишният собственик би могъл значително да го обезцени дори и за няколко години работа. За оптимална оценка на техническото състояние на машините е по-добре да се консултирате със специалист.

Независимо да се отвори завод за захар е трудно поради твърде високите разходи за материали.

Характеристики на организацията на производството на захар

Най-добрият вариант е да се организира бизнес, който предвижда създаването на продукция с фокус върху малък град или дори върху отделен градски район.

В този случай мини-завод за производство на захар от цвекло може да се превърне в неразделна част от печеливш бизнес. След това тя може да бъде разширена, достигайки по-високо ниво и увеличавайки обема на производството и продажбите.

Трябва да се отбележи, че почти цялото производство на захар е автоматизирано, ако не вземате под внимание реколтата и първичната обработка на кореноплодни растения. Ето защо въпросът за набирането на персонал не е приоритет.

Най-важното в този бизнес е висококачественото оборудване, което се характеризира с трайност и надеждност, както и с високо ниво на производствени възможности.

Освен това трябва да се припомни, че при планирането на захарна фабрика трябва да се вземат предвид не само инвестициите и приходите от продажбата на първични продукти, но и печалбите от продажбата на отпадъци, генерирани по време на производствения процес.

Отчитайки всички характеристики на захарния бизнес, се гарантира добър доход.

Захар фабрика бизнес план

Захарта е уникален продукт. С участието си не само сладкарски изделия, алкохолни продукти, но и фармацевтични продукти, пластмаси и много други. Да не говорим за факта, че значителна част от него се купува на дребно. Ето защо производството на захар е въпрос на нужда и търсене.

Пазарен анализ

Основното предимство на захарния бизнес е, че продажбата на продукта няма сезонни колебания. Самото производство увеличава обемите всяка година. Пазарът обаче все още е далеч от насищане, защото нивото на потребление на продукти също нараства. Средно един човек на година го яде около 20 кг. Световният лидер в производството на захар е Съединените щати, а Русия е на второ място. Този факт показва, че в страната съществуват отлични условия за осъществяването на такъв бизнес.

Плюсове и минуси на бизнеса

Както при всяко друго производство, захарният бизнес има своите предимства и недостатъци. Основният недостатък на този тип бизнес е силната зависимост от суровини, по-точно от местата, където може да се добива. В Руската федерация захарта най-често се произвежда от захарно цвекло. И расте предимно в южните, волжките и централните райони. Ако има желание да се открие завод в други региони, суровините трябва да бъдат внесени, което увеличава производствените разходи.

Повече от 90% от продукта в Русия се произвежда от вносни суровини. Цените на продуктите са сравнително високи. Ето защо, ако организирате производството на местни суровини, можете значително да спечелите от разликата в продажната цена.

Друго предимство на продукта е, че той е еднокомпонентен. Това означава, че за производството му се изисква само един вид суровина. Консумацията на продукта е висока, а разходите за организиране на завода са сравнително малки.

Формална бизнес организация

На първо място, бизнес планът на захарната фабрика трябва да осигури регистрацията на юридическо лице. Организационната форма на LLC е много по-за предпочитане от индивидуалния предприемач, тъй като ще му позволи да работи в широк мащаб, като си сътрудничи с големи организации.

Необходими са следните формалности за привеждане на производствения обект в съответствие с изискванията на пожарната инспекция, ЕЕН и други органи. Като правило, отнема много време, усилия и пари. По-добре е да се определят конкретни норми и изисквания на местно ниво, тъй като те могат да се различават леко от регион на регион.

Следващата важна точка, която трябва да се вземе под внимание, е бизнес планът на захарна фабрика - крайният продукт трябва да отговаря на специални държавни стандарти. Ето защо преди началото на производството е необходимо да се проучат изискванията на държавните стандарти:

 • Захарно цвекло. Технически условия (R 52647-2006);
 • Захарно цвекло. Методи за изпитване (R 53036-2008);
 • Метод за определяне на захароза (12571-86);
 • Производство на захар (R 52678-2006).

Видове продукти

Захарта може да се приготви по различни начини и да се получи различен продукт. Има такива видове:

 • Захарта е високо пречистена захароза, която се разделя на парчета, обикновено кубчета.
 • Пясък - захароза, която е под формата на кристали с размер 0,5-2,5 мм.
 • Прахообразно натрошени кристали от захароза.
 • Сурови - индивидуални несмлени кристали от захароза.

Суровини за производството на продукта

В ОНД захарта традиционно се произвежда от захарно цвекло. Но днес тази суровина е заменена с предложения за внос. Ето защо, в допълнение към цвеклото, което се отглежда в Германия, Франция и Съединените щати, използвайте такива суровини:

 • Сорго от хляб (стъбла). Основната й страна е Китай. Но произведеният от него продукт не е много по-различен по отношение на характеристиките си от захар от цвекло или тръстика.
 • Просо или скорбяла ориз. Произвежда се от малцова захар. Основният производител на такива суровини е Япония.
 • Сок от палмови дървета Тя се добива в страните от Югоизточна Азия.
 • Захарна тръстика. Култивирани предимно от предприятия от Куба, Индия и Бразилия.

Технология за производство на захар

Преди да се отвори мини-завод за производство на захар, е необходимо да се проучи технологията на нейното производство. Това ще даде разбиране за това какви съоръжения за производство на захар трябва да бъдат закупени. Като пример, вземете производството на цвекло, което преминава през следните основни стъпки:

 1. Извличане. За да направите това, суровината се измива добре, след това се почиства, измерва се необходимата сума и се оставя да се стърже. След смилането на чипс цвеклите се зареждат в дифузера. От там се отделя захар с помощта на гореща вода и се получава дифузен сок. Това все още не е крайният продукт, но съдържа 15% захароза. В допълнение към нея, има и талаш от цвекло и каша
 2. Пречистване на дифузен сок. За тази цел се смесва с мляко от вар и се извършва чрез специални стъпки за почистване.
 3. Отстраняване на излишната вода чрез нейното изпаряване. В края на този етап остава сироп, малко над половината от които е захар.
 4. Кристализация. Технологията на производството на захар се допълва чрез осъществяване на сиропа чрез центрофуги, каша-разпределители, вакуумни апарати. Едва след това кристализираната захар остава на изхода.

Производствено оборудване

На всеки етап от производството се изисква собствен комплект оборудване. Така че, за да подготвите цвеклото за обработка, имате нужда от такъв набор от растения:

 • машини за печене на цвекло;
 • каменен капан;
 • сепаратор за вода;
 • botvolovushki;
 • пясъчни капани;
 • хидравличен конвейер;
 • инсталация за повдигане на цвекло.

Основната производствена линия се състои от:

 • сушилня за пулп;
 • винтова преса;
 • дифузионни инсталации;
 • тегла;
 • резачки за цвекло;
 • конвейер с магнитен сепаратор.

За да изчистите сока, който трябва да купите:

 • септични ями;
 • sulfitatory,
 • Увлажнители
 • филтри с нагревателни устройства
 • апаратура за дефекация.

Последният етап от производството преминава през такива инсталации:

 • изпарител с хъб;
 • центрофуга;
 • вакуумни апарати;
 • сушилен и охлаждащ уред;
 • вибриращ екран;
 • Конвеери.

Стаята

Помещенията за малка продукция трябва да отговарят на всички изисквания на помещенията на хранително-вкусовата промишленост. Районът е избран въз основа на размерите на инсталациите. В допълнение към производствената работилница трябва да се осигури сух и добре вентилиран склад за съхранение на продуктите, тъй като захарта абсорбира всички аромати.

Стартиране на производството

Има няколко начина да организирате и управлявате растение.

 1. Купете готов мини-завод. Но тогава е много важно да се знае датата на отваряне и пускане в експлоатация на завода. В случай че това се случи отдавна, оборудването ще бъде неизползваемо, дори ако е в работно състояние. Най-добре е да поканите специалист за неговата оценка. Такова предприятие може да струва до два милиона долара. Ако компанията се отвори след 2000 г., цената му ще се увеличи до пет милиона и повече.
 2. Организация на растението от нулата. При такъв сценарий производствената линия трябва да бъде закупена нова. Цената на такова оборудване зависи от неговия производствен капацитет:
 • оборудване за 10 тона на ден -10-20 хиляди долара;
 • оборудване за 15 тона всеки ден - 100 000 щатски долара;
 • оборудване за 50 тона на ден - 200 хиляди долара

Специални условия на производство

Обработката на цвекло в захар възниква по време на т. Нар. Кампания, която трае 3-4 месеца годишно - когато суровината е узряла. През цялото това време оборудването работи постоянно, без прекъсвания, а персоналът - на смени. Когато кампанията за преработка на цвекло приключи, оборудването трябва да бъде проверено и, ако е необходимо, да бъде ремонтирано.

Самото производство обаче се счита за безопасно, тъй като в процеса на работа не се отделят прах, токсични газове и т.н. Единственият проблем може да е висок шум при работа на устройствата.

Разширяване на производството

Най-често младото производство е насочено към производството на гранулирана захар, тъй като това е най-търсеният вид продукт. Щом се създаде производството, можете да разширите диапазона.

Рафинирана захар

На първо място, производството на рафинирана захар се добавя към основната линия. Китайска единица с капацитет от 150-200 кг на смяна струва около 2 милиона рубли, турска - до 7 милиона рубли. Вие също трябва да купуват автоматично оборудване за пълнене, и това е най-малко 600 000 рубли.

Тази захар може да бъде направена от два вида:

 • пресована: гранулирана захар се преработва в центрофуга, пресова, суши и след това се нарязва на кубчета с определен размер;
 • излят: масата на захарта се зарежда в специални форми и се оставя да се втвърди, след което се излива няколко пъти с чиста захар и се измива. Това премахва меласата. След това парчетата се изваждат от матриците, изсушават се и се разделят на кубчета с желаните параметри.

Захарна тръстика

Производството му е подобно на производството на продукт от цвекло с някои разлики:

 • Степента на екстракция се заменя със стърчащи напоени стъбла на специални ролки. Това ви позволява да извлечете 90% от захарозата в тръстиката. Сокът влиза в капан за пулп, след което се преработва на сокове.
 • Етап на пречистване на сок. Веднага се обработва с вар без предварителни стъпки за обработка, какъвто е случаят с производството на цвекло.

Меласа и пресата

След почистване на дифузен сок меласата и целулозата остават. Първият е отличен фуражен силаж, а вторият е фуражната меласа. Те обикновено се заменят със суровини от земеделския производител. Но самата меласа е търсена от определена категория купувачи.

В допълнение, можете да направите допълнителни пари за производството на захар Candi - много големи прозрачни кристали, които са направени на специално оборудване. Съществуват и други производствени площи, които могат да бъдат коригирани в допълнение към производството на гранулирана захар.

Изчисляване на възстановяването

Както показва практиката, ако първоначално правилно се организира доставката на суровини и продажбата на готови продукти, централата може да си плати за шест месеца, т.е. за един сезон. Но времето е силно повлияно от цената на оборудването. Оборудването на европейски производител с капацитет 20 тона на ден ще отнеме най-малко 90 хил. Евро. Ако купувате оборудване с капацитет 100 тона дневно, трябва да отпуснете около 270 хил. Евро за него. Ако решите да закупите мини-завод с капацитет 12 тона на ден, тогава основното оборудване ще Ви струва 18-20 хил. Долара.

Не забравяйте, че за да завладеете пазара, трябва да сте в състояние да представите красиво продукта. Необходимо е не само да се развива собствената ни марка, но и да се организира производството на ясни и красиви опаковки за продукта.

Захарния бизнес

Обучете мозъка си с удоволствие

Производството на захар е един от най-печелившите начинания. Захар - продукт, който има висока степен на пречистване. Това вещество има приятен сладък вкус. Вкусът на захарозата се усеща, когато концентрацията в течността е от 0,4%, счита се за лесно смилаем продукт. В процеса на храносмилането се разгражда до фруктоза и глюкоза. Тези вещества са основният източник на енергия и материали за изграждане на мазнини, протеинови въглехидратни молекули и гликоген.

 • Технология за производство на захар
 • Какво оборудване да изберем за производството на захар?
 • Принципи на организация и провеждане на захарния бизнес
 • Стъпка по стъпка бизнес план
 • Колко можете да спечелите при производството на захар
 • Колко пари са необходими за започване на бизнес
 • Кои OKVED да зададете при регистрацията на случая
 • Какви документи са необходими за откриване на преработвателно предприятие
 • Каква данъчна система да избере за работа
 • Нуждаете ли се от разрешителни за производство на захар?

Технология за производство на захар

Захарно цвекло и тръстика, отглеждани в тропически райони, се използват като суровини за производство на захар. Чрез производството може да се използва палмово дърво, сорго и царевица. Като правило захарните заводи се намират в близост до отглеждащите площи на горните култури, те работят сезонно. Модерните предприятия организират производството на захар в промишлен мащаб. По този начин големите заводи могат да произвеждат до 6 милиона кг продукт годишно. Предприятията за производство на рафинирана захар могат да се намират навсякъде и да работят целогодишно.

Технологията на производство на захар е доста сложна, изисква придобиване на скъпо оборудване и наемането на голям брой висококвалифицирани служители. Бизнес планът на захарната фабрика позволява да се вземат предвид всички подробности за този бизнес. Въз основа на изчисленията, направени в него, се определя рентабилността на бъдещото предприятие и способността му да търси инвеститори. Рисковете зависят от цената на оборудването за производство на захар, размера на инвестициите в закупуването на суровини. Необходимо е да се вземе предвид необходимостта от получаване на различни разрешителни. За да се отвори фирма в тази област, е необходимо да се оцени ситуацията на пазара. Необходимо е да се определи приложимостта на отварянето на предприятието, броя на тези предприятия в областта, информация за бъдещите приходи.

Технологията на производство на захар от захарно цвекло е процес, който се осъществява на няколко етапа. На първия етап цвеклото се отстранява от примесите. След това се извличат захарни чипове и сок. Полученият сок се пречиства и се концентрира чрез изпаряване на излишната течност. Готовата захар се охлажда и суши за по-нататъшно съхранение. Схемата за добив на захар включва измиване и почистване на кореноплодни растения, претегляне и рязане, както и поставяне в дифузьор. Ето производството на захар от растителна маса с високи температури. Останалите чипс от цвекло след преработката могат да се използват при производството на фуражи за добитък. На последния етап от производствения процес са извлечени захарни кристали от сока.

След изпаряване на излишната течност от сока се прибавя вар. Получената смес се нагрява и обработва с въглероден диоксид. Пречистеното междинно съединение се получава чрез филтруване. Понякога производството на захар включва използването на йонообменни смоли. Сиропът, получен в резултат на всички описани по-горе процеси, съдържа 65% захар. Получаването на кристали се извършва в специална камера при температура 75 ° С. Първият маскет от кристализация съдържа захароза и меласа, които преминават през бъркачки и центрофуги. Кристалите, оставащи в центрофугите, се избелват и се задушават, като се получава обичайната гранулирана захар. Производството на захар от тръстика елиминира етапите на екстракция и пречистване на сока.

Какво оборудване да изберем за производството на захар?

За да започне работата на завода, тя трябва да бъде подходящо оборудвана. Оборудването за производство на захар включва: захарна подемна инсталация, капан за примеси, хидротранспортер, воден сепаратор, перална машина. Основната производствена линия се състои от конвейр със сепаратор, мащаб, нож за зеленчук, дифузно растение, преса и сушилня от целулоза.

За извличане на захар в производството, се използват филтри, нагреватели, сатуратори, вани. Най-консумиращи енергия са центрофуги, вакуумни камери и оборудване за изпаряване. Ако има нужда от максимална автоматизация на производствените процеси, ще трябва да закупите вибриращ екран, вибриращ контейнер и сушилня. Оборудването може да бъде закупено както поотделно, така и като производствена линия. Има опция за закупуване на завършен завод. Възможността за самостоятелно сглобяване на производствени линии се счита за най-евтината, но е подходяща само за тези, които са добре запознати с оборудването.

Закупуването на цялото предприятие има такива предимства, както добре установените канали за дистрибуция и развитата инфраструктура. Въпреки това, оборудването в този случай може да бъде износено, което няма да позволи да се произвеждат продукти в планираната скала. Изграждането на нов завод за захар предполага значителни разходи, следователно, когато започнете такъв бизнес, трябва разумно да оцените собствените си възможности. При закупуване на употребявано оборудване трябва да се обърне внимание на качеството му, тъй като устройствата могат да се провалят дори и за една година работа. Най-добре е да поканите специалист, който обективно оценява състоянието на оборудването.

Принципи на организация и провеждане на захарния бизнес

Идеалната възможност за начинаещ предприемач е да отвори малък захарен бизнес, който произвежда продукти, които са насочени към жителите на малък град.

Заводът за захар може да бъде началото на развитието на бизнес с висока печалба. Впоследствие може да се разшири чрез увеличаване на броя на произвежданите продукти.

Почти всички етапи на производството на захар, с изключение на събирането и първичната преработка на цвекло, могат да бъдат автоматизирани. Ето защо набирането на работници не е първият приоритет. Най-важната част от бизнес плана за захарта е закупуването на надеждно оборудване. Освен това при отварянето на захарна фабрика трябва да се има предвид възможността за получаване на доход не само от продажбата на основния продукт, но и от продажбата на отпадъци.

Стъпка по стъпка бизнес план

За да се започне такъв мащабен проект, трябва да се предприемат следните стъпки:

 1. Да проучи пазара на захар;
 2. Проучване на пазара на суровини за предприятието;
 3. Въз основа на първите две точки, изберете местоположението и помещенията за бъдещето на завода;
 4. Закупуване на оборудване, извършване на цялото необходимо оборудване за производство;
 5. Да наемат персонал за работа;
 6. Изготвяне на бъдещата договорна база както с доставчици на суровини, така и с купувачи на готови продукти.
 7. Направете план за действие за рекламиране на продукта.

Колко можете да спечелите при производството на захар

С правилния подход към покупката на суровини и продажбата на крайния продукт рециклиращите отпадъци ще изплатят първоначалната инвестиция още през първия сезон на предприятието. В този случай, ако продажната цена на условен тон захар е около 40 000 рубли. и с минимално производство от около 30 тона готов продукт на месец, получавате 1,2 милиона рубли. Ако отначало излезе да печелите не повече от 200-300 хиляди рубли на месец, периодът на изплащане може да нарасне до две години.

Колко пари са необходими за започване на бизнес

В зависимост от капацитета на производствената линия и оборудването на захарната фабрика, ще ви трябва от 8 до 30 милиона рубли.

Кои OKVED да зададете при регистрацията на случая

Производството на захар се отнася до производствената индустрия, така че за регистрирането на дадено предприятие ви е необходим код 10.81, който е отговорен за производството на захар.

Обучете мозъка си с удоволствие

Какви документи са необходими за откриване на преработвателно предприятие

Препоръчително е незабавно да се регистрира дружество с ограничена отговорност, тъй като може да се наложи да се инвестира в производството. За това ще ни трябва следните документи: заявление за регистрация на организацията, два екземпляра от хартата, потвърждение за заплащане на таксата. След това протоколът от заседанието на акционерите и споразумението за създаване на LLC, ако то е създадено от няколко акционери. Ако има само един основател, тогава е достатъчно решение за формиране на общество.

Каква данъчна система да избере за работа

Данъчното облагане на LLC може да бъде: или UTII (единичен данък върху приписания доход), или опростено, когато данъкът се начислява в размер от 5 до 15% (от приходи или приходи).

Нуждаете ли се от разрешителни за производство на захар?

Процесът на преработка на суровини и производство на захар, оборудването на помещенията на завода, изисква изпълнението на пожарни, санитарни и екологични стандарти. В допълнение, крайният продукт трябва да отговаря на определени държавни стандарти. Следователно качеството на суровините и продуктите трябва да се проверява в съответствие със следните GOSTs: R 52647-2006 - "Захарно цвекло. Tekhusloviya "," R 53036-2008 - Захарно цвекло. Методи за изпитване. Също така да се ръководят: "Методът за определяне на захарозата - 12571-86" и "Производство на захар - П 52678-2006".

Захар фабрика бизнес план

Обратна връзка относно бизнес плана
"Разширяване на млекопреработвателното предприятие"

Бе получен заем от 150 милиона рубли. в Sberbank да отвори допълнителна производствена линия. Документът е изготвен бързо, като се вземат предвид всички изисквания на банката. В резултат на това заемът е одобрен за пълната сума.

Обратна връзка относно бизнес плана
"Производство на питейна вода"

Привлечени частни инвестиции в размер на 40 милиона рубли. за отваряне на производството на вода. Бизнес планът е изготвен изключително компетентно: с обосновка на всяка от позициите на приходите и разходите, изчисления за инвестиции.

Обратна връзка относно бизнес плана
"Производство на яйца, свинско месо и говеждо месо"

Благодарим на екипа ви за добре свършената работа! Бизнес планът, който разработихте за Земеделската банка, беше окончателно приет. Финансовият модел отговаря на изискванията на банката и е съвсем разбираем. Аз също харесах бизнес плана като цяло...

Новосибирск
OJSC "Сибирско съединение"

Обобщение на

В бизнес плана на захарна фабрика се описва процедурата за откриване на бизнес, като се отчитат пазарната ситуация и изчисляването на показателите за финансово и инвестиционно представяне.

Основните предпоставки за изчисления: заводът ще бъде изграден от нулата, производственият му капацитет ще бъде около 1.5 хиляди тона продукти, продадени на година. Стоките ще бъдат доставени както за предприятието, като се използва гранулирана захар като суровина, така и за препродажба на дребно. Предприятието ще бъде оборудвано със съвременни технологични производствени линии.

Изплащане - около 2,5 - 3 години.

Съдържанието на бизнес плана на захарна фабрика:

 1. Резюме.
 2. Пазарни проучвания.
 3. Инвестиционен план
 4. Въпроси за изграждането на централата.
 5. Характеристики на работата с доставчици на суровини.
 6. Продажби на готови продукти.
 7. Организационни аспекти.
 8. Производствена технология.
 9. Производствени аспекти.
 10. Приходи и текущи разходи.
 11. SWOT анализ на дейностите.
 12. Описание на рисковете.
 13. Общи показатели за изпълнение, техните характеристики.
 14. Заключение.

За каква цел се нуждаете от бизнес план?

 1. Тя ще ви помогне, когато започнете да захар фабрика, ще позволи да се вземат предвид всички нюанси на процеса и няма да ви позволи да се отклоните от предвидения курс.
 2. Като средство за взаимодействие с доставчици, изпълнители и купувачи на готови продукти.
 3. Да се ​​създаде възможност за получаване на заем от банка или такса от инвеститорите.
 4. Като ръководство за следене на резултатите на растението за дълго време.

Примерни бизнес планове за захар

Изберете
подходящ вариант

продължен
с финансови изчисления
с финансовия модел на Excel

продължен
с корекции

Опция за стандартен бизнес план

Разширен бизнес план на захарна фабрика с пълен анализ на бизнес и финансовия план за 5 години

Разширен бизнес план на захарна фабрика с пълен анализ на бизнес и финансовия план за 5 години

Подробен финансов модел на захарна фабрика

Подробен финансов модел на захарна фабрика

 • Анализ на печалбата и рентабилността в контекста на отделните бизнес области и продукти
 • Анализ на рисковете и безопасността на бизнеса по отношение на продажбите, разходите и кредитния товар
 • Прогноза за продажбите тримесечно за 5 години
 • Разчет на разходите тримесечно за 5 години
 • Изчисляване на условията за получаване и връщане на заем
 • Изчисляване на точка на равновесие
 • Отчет за паричните потоци тримесечно за 5 години
 • Анализ на финансови и инвестиционни показатели
 • Анализ на печалбата и рентабилността в контекста на отделните бизнес области и продукти
 • Анализ на рисковете и безопасността на бизнеса по отношение на продажбите, разходите и кредитния товар
 • Прогноза за продажбите тримесечно за 5 години
 • Разчет на разходите тримесечно за 5 години
 • Изчисляване на условията за получаване и връщане на заем
 • Изчисляване на точка на равновесие
 • Отчет за паричните потоци тримесечно за 5 години
 • Анализ на финансови и инвестиционни показатели

Регулиране на бизнес план на вашите номера от нашите анализатори в рамките на 5 работни дни

Разширеният бизнес план включва финансовия модел на захарна фабрика в Excel формат.

Бизнес планът е разработен, като се има предвид практиката за оценка на проекти в руски банки, както и като се вземат предвид изискванията на инвеститорите и фондовете за подкрепа на бизнеса в Руската федерация. Това ще позволи да се обоснове управленските решения за инвестиране в създаването и развитието на захарна фабрика, да се прогнозират нейните финансови резултати и да се оценят рисковете.

Пълното описание на бизнес плана може да бъде изтеглен тук:

За да се запознаете със съдържанието, изтеглете файла:

Таблици и графики

За да видите списъка с таблици, графики и диаграми вижте файла:

Плащане и доставка

Можете да платите по следните начини:

 • Банкови карти (Русия)
 • Електронни пари
 • Терминали и салони за комуникация
 • Парични преводи
 • Банкови карти (международни)

Изпращане на бизнес план и финансов модел:

Изпращането се извършва в рамките на 24 часа след плащането на вашия имейл адрес.

Бизнес организация

Захар - продукт с широко приложение. Използва се за приготвяне на различни ястия и продукти, алкохолни напитки, както и във фармацевтични продукти, селско стопанство, пластмаси и др. Производството на този продукт не може да се нарече твърде сложно, тъй като захарта е монопродукт. Въпреки това, за да стартирате проект бързо и успешно, имате нужда от добър бизнес план за захарна фабрика.

Какво да направя, за да стартирам проекта?

 1. Да се ​​анализира пазарната среда, включително основните доставчици на суровини и пазарни участници.
 2. Изберете място.
 3. Да организира дейности за изграждане на завода.
 4. Закупувайте и инсталирайте производствените съоръжения в обекта.
 5. Привличане на персонал за работа.
 6. Да провежда обучение.
 7. Да се ​​споразумеят за сътрудничество с доставчици на суровини и купувачи на едро.
 8. Стартирайте процеса.

По правило, захарта се произвежда от захарно цвекло, което също се отглежда на територията на Русия, като в същото време голямо количество суровини идват от чужди държави. За да се намалят производствените разходи, има смисъл да се намерят надеждни доставчици на суровини в нашата страна. Повечето захарно цвекло в Русия се отглеждат в Централните, Волжските и Южните федерални квартали.

Пазарен анализ и описание на проекта на захарна фабрика

В Руската федерация работят над 70 захарни фабрики. Общият обем на производството на захар на ден е над 300 хиляди тона. Същевременно пазарните обеми продължават да нарастват. Търсенето на продукта е много голямо, което се обяснява с широкия обхват на продукта. За да заеме своето място в сегмента е много реална и обещаваща задача за предприемач.

Произведени стоки / услуги

Захар, рафинирана захар, захар на прах, сурова, меласа, фуражна силаж (за селското стопанство) и др.

Потенциални клиенти

Предприятия, които използват захарни продукти в собствените си производствени процеси, вериги за търговия на дребно, магазини, земеделски производители и др.

Изчисленията за отварянето на завода за производство на захар са представени по-долу в примера на бизнес план.

Top